Sara Bell

Sara Bell

Werner Juvik

Sara Bell

Leder i Fagforbundet Bergen

Alder: 42

Bosted: Bergen

Yrke/verv: Leder i Fagforbundet Bergen. Permisjon fra miljøarbeiderstilling i akutt barnevernet i Bufetat siden 2011. Tidligere feltarbeider i Utekontakten i Bergen

Familie: Samboer med Mikkel og to barn

Dette brenner jeg for: Kvinnekamp, klassekamp og internasjonal solidaritet, særlig Palestina.