Gunnar Stålsett dømt for å ha en ureturnerbar asylsøker som ansatt i 14 år:

Eks-biskop Gunnar Stålsett dømt til betinget fengsel – slipper å sone

Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett i Oslo tingrett torsdag.

Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett i Oslo tingrett torsdag.

Berit Roald / NTB scanpix

Tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett er dømt til betinget fengsel i 45 dager for å ha hatt en ureturnerbar asylsøker fra Eritrea som ansatt i 14 år.

2019122008570120191220085701

Oslo tingrett, der saken gikk som en såkalt tilståelsessak torsdag, setter prøvetiden til to år.

Stålsett må betale en bot på 10.000 kroner. Han er dømt for brudd på punktet i utlendingsloven som omfatter bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven.

Politiet vi fengsle Gunnar Stålsett i 45 dager

p

– Så lenge denne bestemmelsen står i loven, vil den produsere nye tilfeller av tapere, av mennesker som må leve i limbo – uten hus, uten arbeid, uten utdanning, uten helse. Det har denne saken dreiet seg om, og jeg opplever at vi kommer styrket ut av denne prosessen, sier Stålsett etter å ha fått dommen torsdag.

På spørsmål fra NTB om han ville ha gjort det samme igjen, svarer den tidligere biskopen slik:

– Absolutt!

Uvisst om dommen ankes

Stålsett anker ikke dommen, mens påtalemyndigheten tok betenkningstid.

– Jeg håper at denne rettssaken og dommen skal fortsette å gi energi til alle de folkevalgte, frivillige og det sosiale nettverket som har samlet seg for å forandre loven, sier Stålsett.

– Samtidig er det viktig at vi fortsetter å betrakte dette som en verdikamp, hvor humanitet, menneskerettigheter og de dypeste verdier vårt samfunn er bygget på, også gjøres gjeldende for dem som er de svakeste blant oss, fortsetter han.

84 år gamle Stålsett forklarte i retten at han sto inne for valget han hadde tatt og kalte det en samvittighetskonflikt.

p

– Konflikten mellom grunnleggende verdier og lovens bokstav kan i enkelte tilfeller bli så skarp at den erfares slik at en ikke har noe annet valg enn å bryte loven og ta de rettslige følgene av det. Det ble min situasjon, forklarte han.

Kvinnen som har arbeidet for den tidligere biskopen, Lula Tekle, var til stede i tingretten og var tydelig preget av at Stålsett ble dømt for å ha henne ansatt. Hun er imidlertid glad for at han slipper fengsel.

– Det er litt bedre. Jeg hadde håpet at han skulle bli frikjent, sier Tekle til NTB.

Mange støttet Stålsett

Mange hadde møtt opp for å vise sin støtte til Stålsett. Blant tilhørerne i den stappfulle salen var Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) og journalist og aktivist Erling Borgen, samt den tidligere biskopen i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen, som er leder i organisasjonen Mennesker i Limbo.

I sal 227, der saken gikk, var det anslagsvis 100 mennesker, inkludert presse. 100 personer fikk også plass i en sal med overføring på video.

Stålsett forklarte at han i 2008 ikke fikk betale ut lønn til kvinnen fordi hun hadde fått skattekortet inndratt. Han understreket at denne saken ikke dreier seg om kvinnens asylstatus, og at den eventuelt må overprøves i en egen rettssak.

Aktor møtt med latter

For påtalemyndigheten møtte politiadvokat Andreas Meeg-Bentsen i retten.

– Det er uheldig at siktede, med den påvirkningskraft han har, har valgt å ikke følge loven, sa politiadvokaten.

Han vektla at Stålsett var klar over at han gjorde noe galt, og at det skjedde over en lang periode. Han framholdt også at det er «et element av vinning» i saken.

p

– Det er en gjenytelse for de penger han har betalt, sa aktor – til kraftig latter fra salen.

Aktor mente det ikke er noen formildende omstendigheter i saken, og at en straff på 45 dagers ubetinget fengsel ville vært riktig, da med en strafferabatt på 15 dager.

Fakta om Gunnar Stålsett

* Født i Nordkapp 10. februar 1935 (84 år).

* Utdannet cand.theol.

* Formann i Senterpartiet 1977–79.

* Generalsekretær i Det lutherske verdensforbund 1985–94.

* Medlem i Nobelkomiteen 1985–90 og 1994–2002.

* Biskop i Oslo bispedømme 1998–2005.

* Risikerte fengsel for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker.

* Rettssaken gikk som en tilståelsessak i Oslo tingrett torsdag 19. desember. Stålsett ble dømt til betinget fengsel i 45 dager med en prøvetid på to år.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy