Helse Sør-Øst vil konkurranseutsette ett av Europas største IT-oppdrag

Intern rapport sår tvil om lønnsomheten hvis helse-IT privatiseres

KONKURRANSEUTSETTES: Oslo Universitetssykehus Ullevål er en del av Helse Sør-Øst, som nå vurderer konkurranseutsetting av sine IT-systemer.

KONKURRANSEUTSETTES: Oslo Universitetssykehus Ullevål er en del av Helse Sør-Øst, som nå vurderer konkurranseutsetting av sine IT-systemer.

wikipedia.org

Helse Sør-Øst sitter på en intern konsulentrapport som slår fast at Sykehuspartner driver svært kostnadseffektivt. Likevel vil helseforetaket privatisere It-tjenestene.

2016090713124420160914153023

vegard.velle@fagbladet.no

Administrasjonen i Helse Sør-Øst sier de vil spare masse penger på å privatisere IT-driften. Men en intern rapport gjennomført av konsulentselskapet Gartner sår tvil ved påstanden. It-oppdraget omtales som ett av de største i Europa.

– Etter en grundig vurdering mener jeg at vi med en ekstern partner kan gjennomføre moderniseringen raskere, billigere og med lavere risiko, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Kjempekontrakt

I morgen torsdag skal styret i Helse Sør-Øst vurdere å sette ut på anbud en kjempekontrakt på IT-tjenester i Helse Sør-Øst. I styrepapirene blir det listet opp potensielle gevinster ved en privatisering av IT-tjenestene. Blant disse er “Kostnadseffektivitet i leveransene” og “reduserte tjenestepriser for IKT-infrastruktur til helseforetakene”.

Innsparingene blir i styredokumentene tallfestet til 1,9 milliarder over syv år og 3,7 milliarder over ti år.

– Vil spare masse penger

Eller sagt med andre ord, av direktør Lofthus: «Kost-nytteanalysen viser at det er en positiv gevinst på i størrelsesorden 1,9 milliarder kroner over syv år sammenlignet med drift i egen regi, etter at det korrigert for risiko.»

Hun tilskriver at gevinsten en «industrialisert og automatisert driftsmodell», «stordriftsfordeler» og gunstige priser på maskinvare og andre teknologikomponenter.

Blir IT-tjenestene privatisert, blir det ikke lenger sykehusforetakets eget selskap, Sykehuspartner, som står for disse tjenestene, men en internasjonal IT-gigant.

Kostnadseffektiv IT-drift

Det internasjonale konsulentselskapet Gartner Group gjennomførte for to år siden en såkalt benchmark, de analyserte Sykehuspartners kostnader og bemanning, sammenlignet med andre virksomheter i Vest-Europa og Nord-Amerika.

Rapporten konkluderte med at Sykehuspartner var svært kostnadseffektive. Ifølge rapporten har Sykehuspartner og Helse Sør-Øst en «lavere andel IT-investeringer, lavere andel IT-omkostninger og mye lavere bemanning i forhold til andre.»

– Bør styrke bemanningen

Personalnivået lå 22 prosent lavere enn snittet i helsesektoren. På enkelte områder av driften peker Gartner-rapporten på at «forskjellen i bemanning er så stor at Sykehuspartner bør undersøke om det er behov for å styrke bemanningsnivået.»

Engasjementsansvarlig i Gartner Group, Erik Lehne, vil ikke si noe om hva funnene betyr for et eventuelt vedtak om konkurranseutsetting. Men bekrefter konklusjonene.

– Sykehuspartner var kostnadseffektive og gjorde en god jobb økonomisk, bedre enn snittet, sier han.

FAKTA: IT-utskillingen i Helse Sør-Øst

• Administrasjonen i Helse Sør-Øst ønsker å skille ut store deler av IT-driften ved helseforetaket.

• Mange av de ansatte mener Helse Sør-Østs eget IT-selskap, Sykehuspartner, kan gjøre jobben selv.

• Kontrakten kan ha en verdi opp mot 7 milliarder kroner.

• De eksterne selskapene det står mellom er Hewlett Packard Enterprise og Computer Sciences Corporation.

• Styret i Helse Sør-Øst tar stilling til saken på torsdag 8. september.

Sykehuspartner var kostnadseffektive og gjorde en god jobb økonomisk, bedre enn snittet

Erik Lehne, Gartner Group

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy