Sykehuset Østfold sier nei til private

Vil eie eget administrasjonsbygg

Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold har bestemt seg for at det er bedre på eie eget administrasjonsbygg framfor å leie.

2016082311410020160823114101

ingeborg.rangul@fagbladet.no

Etter mandagens styremøte går de inn for å søke om lån gjennom Helse Sør-Øst RHF og å gjennomføre prosjektet på egenhånd.

Dette er ansattes og Fagforbundets representant i styret glad for.

– Jeg føler det betyr at ledelsen har hørt på oss. Det er billigere å eie enn å leie, sier ansattvalgt Rune Jakobsen.

Vil ikke leie

Han sier det er pengene som rår, men at han som ansattrepresentant har gitt utrykk for sin skepsis til alternativer som å feste tomten og så ha en leieavtale med privat eller offentlig utbygger, fortsette med en tradisjonell langsiktig leieavtale av lokaler utenfor området, eller finansiering gjennom OPS-avtale (offentlig privat samarbeid).

– Jeg tror at en OPS-avtale vil kunne ført til økt kreativitet. Som Fagforbunds-representant er jeg ikke positiv til dette.

Redusert bygningsmasse

For to måneder siden fikk styret i Sykehuset Østfold beskjed om at Helse Sør-Øst ikke vil prioritere å ta opp et lån for at Sykehuset Østfold skulle få sette opp et administrasjonsbygg. Dette skulle løses på andre måter. En variant var å feste bort egen tomt og få leieinntekter tilbake og samtidig betale leie for det nye bygget på tomta.

Nå har bygningsmassen blitt redusert både i kontordelen og garasjeanlegget og bruksområdet økt. Sykehuset har behov for areal både til undervisning og forskning.

For å sikre kvaliteten på forskningen anbefaler administrerende direktør Just Ebbesen i sin anbefaling til styret at administrasjonsbygget utvides med lokaler til en forskningsavdelingen og tre poliklinikker for mottak av pasienter til forskningsprosjekt.

Spredt overalt

Jakobsen sier at i dag er det rundt 270 ansatte som jobber under kummerlige forhold.

– Vi er litt her og der og veldig spredt og ønsker oss veldig et administrasjonsbygg.

Jakobsen ganske så sikker på at et lån på i underkant av 200 millioner kroner ikke vil gå utover pasientene.

– Ledelse er pasientsikkerhet, sier han.

Men Jakobsen sier at hvis underskuddet akkumuleres og man ikke kan betjene lånet, risikerer man at enkelte tjenester tjenesteutsettes.

Jakobsen sier at som ansattrepresentant er han alltid redd for tjenesteutsetting og veldig tydelig på sin motstand mot det.

– Jeg synes sykehuset Østfold har dratt i en positiv retning for å få på plass et administrasjonsbygg. Vi er utålmodige etter å få folk inn i et adekvat bygg.

Det beste alternativet

Nå har styret behandlet saken, og blir nå sendt til Helse Sør-Øst for en endelig avgjørelse der.

Til Sarpsborg Arbeiderblad sier Tore Dag Olsen, prosjektdirektør i Sykehuset Østfold, at administrasjonen har gått bort fra å konkurranseutsette bygningen til å eie selv, rett og slett fordi det er det beste økonomiske alternativet.

Bygget er redusert med 1500 kvadratmeter og vil koste i underkant av 200 millioner kroner, sammenliknet med 226 for forrige alternativ. Dessuten har de beregnet at kostandene til tapt arbeidstid og reise mellom areal utenfor sykehusområdet er på 12 millioner kroner i året.

Hvis Helse Sør-Øst sier ja til bygging og låneopptak, vil administrasjonsbygget stå klart om to og et halvt år.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy