Kronikk

Fagforbundet er utålmodige i arbeidet med mer heltid

2019082012450020190820135951
HELTID: I vår var Mette Nord, lederen i Fagforbundet, på heltidsturné rundt om i landet. Heltid er en av Fagforbundets viktigste saker inn mot årets kommunevalg.

HELTID: I vår var Mette Nord, lederen i Fagforbundet, på heltidsturné rundt om i landet. Heltid er en av Fagforbundets viktigste saker inn mot årets kommunevalg.

Renate Tårnes

Det finnes ikke en enkel løsning, men det finnes mange muligheter innenfor dagens lov- og avtaleverk.

Leder i Fagforbundet

I dag blir pasientene skrevet ut fra sykehus tidligere enn før. Det gjør at vi har et større behov for godt utdanna pleiepersonell. For å klare disse utfordringene mener Fagforbundet det er viktig å etablere en heltidskultur.

Forbundet har hatt dette på dagsordenen i mange år og er glad for at flere samfunnsaktører nå deltar i debatten. Vi mener at det ikke finnes en enkel løsning, men at det er mange muligheter innenfor dagens lov- og avtaleverk. Samtidig har vi også sett at om vi finner svaret ett sted, trenger det ikke å ha direkte overføringsverdi til andre områder. Likevel er det viktig å dele erfaringer med hverandre.

God ledelse viktigst

Ett av verktøyene i dette arbeidet er god ledelse. Å være mellomleder i denne sektoren krever høy kompetanse og mye erfaring. Det dreier seg om døgnbemannede enheter der du har personalansvar for de ansatte. Virksomheten er åpen til alle tider av døgnet, året rundt.

De ansatte skal være gode omsorgspersoner, ha faglig kompetanse og trygghet til å ta kompliserte avgjørelser om menneskers helse- og pleiebehov på kort tid. Kunnskapsnivået er forskjellig, og stillingsstørrelsen varierer fra under ti prosent til hundre prosent.

Enkelte jobber bare om natta, mens andre varierer arbeidstida si gjennom hele døgnet. Informasjonsbehovet om brukerne og pasientene varierer om du var på jobb dagen før, eller om det er en uke eller mer siden du har vært på jobb.

Se hver enkelt ansatt

Ledere må ha endringskompetanse, kunne prosessorientert ledelse, ha styrke til å stå i konflikter og evne til å ta beslutninger som ikke alltid er populære. Det holder ikke å være faglig engasjert og dyktig.

Som leder må du se den enkelte ansattes behov, men også kunne forsvare at ikke alle kan få oppfylt sine behov. Du kan ha ansatte som gjerne vil jobbe mer enn arbeidsmiljøloven tillater, og du har ansatte som ikke vil jobbe annet enn dagvakter.

Lederkunnskap som bør deles

Ledere har et press på seg for å få ned sykefraværet. De må ha budsjettkontroll og de må forholde seg til nedskjæringer. Dette kan fort føles som et umenneskelig press å stå i, men gode ledere har vist at de klarer det.

De klarer å gjennomføre gode prosesser i personalgruppa. De klarer å endre turnuser slik at ansatte får høyere stillingsbrøker, at arbeidet reorganiserer på avdelinga slik at det blir mer effektivt, at rett person brukes på rett plass, og at sykefraværet går ned.

Disse lederne har kunnskap om sektoren fra en helse- og sosialfaglig bachelor og mulig lederutdanning. Det viktigste er uansett at de har trygghet og erfaring og kan stå i de endringsprosessene som må til.

Samarbeid gir resultater

Et godt trepartssamarbeid mellom administrativt nivå i kommunen og de ansatte ved deres tillitsvalgte og politikerne er viktig for å kunne lykkes. Trepartssamarbeidet er en felles forpliktelse for å skape suksess. Partene jobber sammen for å skape gjensidig tillit både internt og eksternt. Sammen forener de målet om en trygg og fleksibel jobb.

Et viktig prinsipp i partssamarbeidet er konsensusprinsippet. For at det skal lykkes, må det etableres kommunikasjon preget av åpenhet og evne til å lytte. Målet er ikke å «vinne» en diskusjon, men å komme til omforent enighet.

Arbeidet går for seint

Bemanningen er også ofte for lav i virksomhetene. Økt bemanningsfaktor eller at kommunene organiserer egne bemanningsenheter, kan føre til at det i de aller fleste tilfellene ikke vil være nødvendig med ekstra innleie ved sykdom. Midler til dette kan tas fra dagens vikarbudsjett.

Fagforbundet er utålmodig i arbeidet med mer heltid. Det er ingen grunn til å sitte og vente. Vi har en arbeidsmiljølov og et avtaleverk som er gode redskaper for å skape heltid med forutsigbare og trygge arbeidsforhold for alle ansatte.

Som leder må du se den enkelte ansattes behov, men også kunne forsvare at ikke alle kan få oppfylt sine behov

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy