Faste stillinger – trygghet for alle

FAST STILLING: Bjørn Smith var en av dem som fikk fast stilling da Ringerike kommune omorganiserte barnehagetjenesten sine for barn med vedtak om særskilt oppfølging.

FAST STILLING: Bjørn Smith var en av dem som fikk fast stilling da Ringerike kommune omorganiserte barnehagetjenesten sine for barn med vedtak om særskilt oppfølging.

Per Flakstad

Ringerike opprettet et team på sju fast ansatte som jobber med barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Det gir trygghet for både barn og voksne.

2016111014023420161110140014

per.flakstad@fagbladet.no

Maten står på bordene i Veien barnehage utenfor Hønefoss, men to plasser står tomme. Bjørn Smith og gutten han har ansvaret for har måttet ta en liten timeout for seg selv, men i løpet av noen minutter er begge smilende på plass sammen med resten av gruppa.

Det er slik Bjørn Smith jobber. Han er en av sju barne- og ungdomsarbeidere i et team i Ringerike kommune som jobber mot enkeltbarn som har rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven.

– Vi jobber en til en med barna. Noen dager fungerer ungene veldig godt sammen med de andre barna på sin avdeling, andre dager kan det være vanskeligere å få dem til å fungere i ei gruppe, og da må vi finne på andre ting. Det gjør arbeidsdagen min variert, og noen ganger utfordrende. Jeg får virkelig brukt kompetansen min som barne- og ungdomsarbeider, forteller han.

– I tillegg er hele teamet samlet i en egen enhet sammen med spesialpedagogene og rådgiverne i PP-tjenesten, og det har gitt oss et fagmiljø som er både inspirerende, lærerikt og utviklende, legger han til.

Fra vikar til fast

Enkelte barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp har blant annet rett til å ha en barnehageansatt som følger dem opp en til en. Tidligere ble dette gjort ved at den enkelte barnehagen ansatte en vikar som fulgte barnet så lenge det gikk i barnehagen, og som måtte slutte når barnet sluttet eller at vedtaket om oppfølging opphørte.

– I 2012 begynte vi en prosess for å se hvordan vi både kunne gi en bedre og mer kvalitetssikret tjeneste til foreldre med barn som hadde slike vedtak. Samtidig ønsket vi også å være en bedre arbeidsgiver for de ansatte som skal følge opp barna, forteller kommunalsjef for oppvekst og kultur i Ringerike kommune, Marianne Mortensen.

Kommunen gikk bredt ut og inkluderte blant annet de ansattes organisasjoner i prosessen, og resultatet ble at det i 2013 ble lyst ut sju nye faste stillinger. Etter vår mening innebærer dette at vi kan gi en bedre og mer stabil tjeneste, samtidig som sju nye ansatte får mye større jobbtrygghet, og dette har vi klart uten å øke budsjettet for oppfølging av barn med rett til speisalpedagogisk hjelp, sier Mortensen.

Samtidig er hver av de sju ansatte knyttet til enkeltbarn og enkeltvedtak, og dermed ikke til noen bestemt barnehage. Det vil si at de må bytte barnehage med jevne mellomrom avhengig av hvor barna de skal følge opp får plass.

FORNØYD: Kommunalsjef Marianne Mortensen og hovedtillitsvalgt May Britt Sundal er enig om at måten Ringerike har organisert tilbudet til barn med vedtak om sæskilt oppfølging fungerer svært bra.

FORNØYD: Kommunalsjef Marianne Mortensen og hovedtillitsvalgt May Britt Sundal er enig om at måten Ringerike har organisert tilbudet til barn med vedtak om sæskilt oppfølging fungerer svært bra.

Per Flakstad

Må jobbe i flere barnehager

– Jeg har vært innom fem barnehager så langt, og for meg går dette veldig greit. Jeg syns det er interessant og spennende å bytte miljø fra tid til annen. Jeg er også alltid blitt tatt imot med åpne armer og blitt godt inkludert når jeg har skiftet barnehage, sier Bjørn Smith.

– Men når jeg jobber med ett enkelt barn som jeg skaper tillit til og blir godt kjent med, så er det selvsagt vemodig når det skal slutte eller vedtaket opphører slik at vi ikke skal være sammen mer, legger han til.

Godt inkludert

Hovedtillitsvalgt May Britt Sundal er svæt fornøyd med måten Ringerike kommune har organisert denne tjenesten på.

– Vi ble godt inkludert i prosessen, og jeg er veldig glad for at løsningen innebærer faste og hele stillinger, der det før ble brukt vikarer. Det er slik vi ønsker at kommunen skal organisere tjenestene, sier hun.

Andre kommuner har også begynt å se på hvordan de skal organisere oppfølging av barn med rett til spesialpedagogisk hjelp, og Marianne Mortensen har blant annet vært i Nittedal for å fortelle hvordan de har gjort det i Ringerike.

Det er slik vi ønsker at kommunen skal organisere tjenestene.

Hovedtillitsvalgt May Britt Sundal

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy