– Samarbeid er viktig for å lykkes med å endre kommune-Norge

SAMARBEID: Nye avtaler mellom blant andre LO-Kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS, skal sikre partssamarbeid og ansattinvolvering i kommuner som skal slå seg sammen. Fra v: Mette Nord fra LO Kommune, kommnal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen.

SAMARBEID: Nye avtaler mellom blant andre LO-Kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS, skal sikre partssamarbeid og ansattinvolvering i kommuner som skal slå seg sammen. Fra v: Mette Nord fra LO Kommune, kommnal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen.

Per Flakstad

– En vellykket kommunereform er avhengig av at de ansatte og deres tillitsvalgte tas med i arbeidet når kommuner skal slå seg sammen, sa kommunalminister Jan Tore Sanner da to nye samarbeidsavtaler med de ansattes organisasjoner ble undertegnet i dag.

2016062013490020160704093329

per.flakstad@fagbladet.no

De nye avtalene er en form for videreføring av kvalitetskommuneprogrammet som ble etterfulgt av «Saman om ein betre kommune» som ble avsluttet i fjor. Felles for alle disse er at de bygger på et trepartssammarbeid mellom administrasjon, politikere og de ansatte gjennom sine tillitsvalgte.

Den ene avtalen gjelder alle kommuner, og er mer en intensjonsavtale, mens en mer konkret avtale gjelder samarbeid i kommuner der det foreligger vedtak om å slå seg sammen.

– Vi vet at disse kommunene har mye og krevende omstillingsarbeid foran seg, og i en slik prosess er det svært viktig å ha med de ansatte og deres tillitsvalgte. Det skaper en forutsigbarhet og trygghet, og vi unngår misforståelser og usikkerhet. Det er en betydelig fordel, sa Jan Tore Sanner da avtalene ble undertegnet.

Ansatte får eierskap til utviklingen

– Avtalene er en videreføring av et arbeid som bygger på forståelse og respekt mellom partene i kommunesektoren. De vil bidra til å legge til rette for at de ansatte og både den politiske og administrative ledelsen i kommunene skal få til et godt samarbeid. Dette vil gi de ansatte et helt annet eierskap til utviklingsarbeidet med tjenestene i deres egne kommuner enn om det skulle ha kommet inn et eksternt konsulentfirma og fortalt dem hvordan de skulle gjøre ting, sa Fagforbundets leder, Mette Nord.

Hun håper at en slik nasjonal føring for lokalt samarbeid også kan utvikles til samarbeid over kommunegrensene slik at alle kan lære av hverandres gode forslag og løsninger.

Gode møteplasser

– Avtalen vi undertegner i dag handler om å gi informasjon og skape gode møteplasser. Det er viktig å skape resultater som er målbare, og det er viktig å ha gode eksempler som ansdre kan lære av, sa Jan Tore Sanner.

– Det skal ikke være slik at det lokale samarbeidet skal tres ned over hodene på ledelse og de ansatte, men komme som en naturlig følge av at forholdene legges til rette for et slikt samarbeid. Et poeng med en slik samarbeidsavtale er jo nettopp at de ansatte involveres slik at de får mulighet til å komme med innspill og forslag, slik at vi får en utvikling av tjenestetilbudet som baseres på erfaringene til dem som står midt i arbeidet og som vet hvor skoen trykker, sa Mette Nord.

Erfaringsutveksling

Intensjonsavtalen som alle kommuner vil bli invitert til å delta på, er en intensjonsavtale der det heter at samarbeidet skal bygge på prinsippene om lokalt styringsansvar og friheten til å styre virksomheten slik at den best møter lokale behov, og at folkevalgtre, administrasjon og ansatte/tillitsvalgte skal delta i arbeidet.

Avtalen til kommuner som skal slå seg sammen er mer omfattende. Her skal kommunene få et tilbud om kunnskap og mulighet for erfaringsutveksling om temaer som er aktuelle ved kommunesammenslåing. Partene skal i fellesskap bidra med innspill til tema og problemstillinger.

Dette skal skje gjennom møteplasser som kommunenes interesseorganisasjon KS vil få ansvaret for. Disse møteplassene skal arrangeres både som nettverk og fagsamlinger.

I tillegg til Jan Tore Sanner som kommunal- og moderniseringsminister, ble avtalene undertegnet av KS, UNIO, LO-Kommune, YS-Kommune og Akademikerne.

Nye samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtalen er den tredje i rekken av avtaler der partene skal samarbeide om utvikling av kommuner.

Kvalitetskommuneprogrammet ble startet i 2006 av den rødgrønne regjeringen.

Den ble erstattet av «Saman om ein bedre kommune» i 2011.

MEST LEST:
– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

SAMARBEID: Avtalen om tiltak mot skatteparadis er jobbet fram av blant andre LO og Fagforbundet. Avtalen blir på bildet signert av varaordfører og nå fungerende ordfører i Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV). Fra venstre, Torbjørn Brox Webber, leder av Fagforbundet Sør-Varanger, Pål Gabrielsen og Hennin Bråten, leder av LO i Sør-Varanger.

Privat

De krever å få vite hva som skjer med pengene dine

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Han måtte dra på jobb hver dag gjennom krisa og bekjempe smitte. Renholder Mouloud Zaouaghi håper yrket hans får en høyere status etter krisa.

Han måtte dra på jobb hver dag gjennom krisa og bekjempe smitte. Renholder Mouloud Zaouaghi håper yrket hans får en høyere status etter krisa.

Brian Cliff Olguin

Samfunnskritisk jobb, men lav lønn: Hvem bestemmer hva jobben din er verdt?

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i  år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Vi er veldig urolig for kommuneøkonomien samlet sett i år, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Helge Rønning Birkelund

Fire av ti kommuner har vurdert å permittere ansatte under koronakrisen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy