JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Aleris: Vi er fornøyde når vi har konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

I debatten om arbeidsvilkår mellom ulike sykehjem tror jeg det er viktig å huske på to ting: For det første bør man ved slike sammenlikninger se på hele avlønningssystemet og hvilken turnus medarbeiderne går. Først da kan man gjøre en reell sammenlikning av lønnsvilkårene ved ulike sykehjem, sier Aleris' talsperson, Erik Sandøy.

2016121213133220161212131332

karin.svendsen@fagbladet.no

– Kan du beskrive lønnspolitikken i Aleris Omsorg Norge?

– Tre faktorer utgjør grunnlaget for vår lønnspolitikk innen sykehjemsdrift, som drives under Aleris Omsorg AS:

• For det første gjelder rammene som kommunen setter. Det er kommunen som gjennom anbudskonkurransen avgjør kvalitetskravene, bemanningen og hva driften skal koste.

• For det andre gjelder vår sentrale hovedtariffavtale Pleie- og omsorgsoverenskomsten, som nylig ble reforhandlet. Avtalen er fremforhandlet mellom NHO Service/NHO og Norsk Sykepleierforbund (NSF)/Fagforbundet. Når en kommune velger Aleris som beste tilbyder i en anbudskonkurranse, inngår Pleie- og omsorgsoverenskomsten som gjeldende tariffavtale i kommunens valg.

• For det tredje ønsker vi en mest mulig felles lønnspolitikk på sykehjemmene vi drifter for kommunene. Vi ønsker at det ikke skal være unaturlig store forskjeller i lønnsnivå og -vilkår for samme jobb i de Aleris-driftede sykehjemmene. Vi jobber derfor for en bedre forutsigbarhet for medarbeiderne når det gjelder ansiennitet og belønning av videreutdannelse, og vi ønsker å legge til rette for at medarbeiderne kan jobbe og hospitere mellom Aleris-sykehjemmene.

– Hva skal til for at dere skal være fornøyd med lønnsnivået på de sykehjemmene dere driver?

– Vi er fornøyde når vi har konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår slik at vi kan rekruttere og beholde kompetente medarbeidere som kan levere kvaliteten kommunen krever, innenfor de økonomiske rammene kommunen har satt gjennom anbudet. Dette klarer vi i dag. Vi har lokale protokoller som gir bedre vilkår enn Pleie- og omsorgsoverenskomsten, som er en minstelønnsavtale. Vi drifter på en måte som gjør at vi kan gi den beste omsorgen vi kan til beboerne hver eneste dag. Alle kommuner vi drifter sykehjem og omsorgsboliger på vegne av har også full innsikt i alle lønnsforhold i tillegg til våre arbeidskontrakter og pensjonsavtaler. Til dette spørsmålet er det også viktig å minne om at det er svært lave marginer på Aleris Omsorg AS' sitt hovedvirksomhetsområde sykehjemsdrift. De siste årene har resultatmarginen ligget på 1-2 %. Aleris Omsorg AS kan ikke drive en virksomhet som går i minus. Da ville vi heller ikke tilfredsstille de økonomiske eller kvalitetsmessige kravene kommunene som oppdragsgivere stiller til oss som leverandør av tjenesten.

– Vi har snakket med ansatte helsefagarbeidere og sykepleiere som ikke er fornøyd med lønnsnivået hos dere. Hva er din kommentar til det?

– Bildet vi ser er mer sammensatt. Vi har nå et lønnsnivå basert på en fremforhandlet tariffavtale, og som sikrer en bærekraftig drift og lav turnover. I debatten om arbeidsvilkår mellom ulike sykehjem tror jeg det er viktig å huske på to ting: For det første bør man ved slike sammenlikninger se på hele avlønningssystemet og hvilken turnus medarbeiderne går. Først da kan man gjøre en reell sammenlikning av lønnsvilkårene ved ulike sykehjem.

For det andre: Et viktig poeng som sjelden kommer frem i mediedebatten er at det er flere ulike godkjente tariffavtaler som er fremforhandlet på korrekt vis og som benyttes på sykehjem i Norge. Oslo kommune har egen tariffavtale, Aleris benytter Pleie- og omsorgsoverenskomsten, og de fleste av landets øvrige sykehjem der kommunen er arbeidsgiver bruker KS sin hovedtariffavtale. Disse avtalene har forskjeller, både positive og negative, som medarbeidere kan merke om man går fra én tariffavtale til en annen. Spesielt Oslo kommunes avtale skiller seg fra de andre. Det vi ser er at det klart er behov for systemer som sikrer arbeidstakerne bedre forutsigbarhet og mulighet for å hospitere og skifte jobb mellom ulike sykehjem, uavhengig om de er offentlig eller privat driftet. Bedre systemer for dette vil gi mer spennende arbeidsmuligheter som igjen vil komme beboerne til gode. Løsningen på disse spørsmålene tror vi bør diskuteres konstruktivt på systemnivå og ikke gjennom mediefokus som skaper negativitet rundt en hel yrkesgruppe.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy