Private sykehjem:

Lavtlønte hopper høyt – andre går ned i reallønn

Privat

Oppgjøret i NHO Service-området er svært godt for heltidsansatte som tjener lite. Men majoriteten av ansatte på private sykehjem vil gå ned i reallønn.

2016102114070920161021140709

karin.svendsen@fagbladet.no

Forhandlingene mellom Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service var ferdige torsdag. Innen 11. november må Fagforbundets medlemmer godkjenne eller forkaste forhandlingsresultatet.

Sjekk resultatet her

Lite tillegg for deltidsansatte

Hilde Aune, hjelpepleier ved Ravnanger sykehjem i Askøy, syns ikke årets oppgjør er veldig godt.

– Jeg savner høyere kvelds- og nattillegg, sier hun og mener det burde være like høyt som i kommunen.

– Dessuten er ikke spesialhjelpepleiere nevnt i avtalen, legger hun til. For henne er det viktig å løfte fagarbeidere som har tatt videregående utdanning på fagskolenivå.

På spørsmål om medlemmene hennes vil merke det generelle tillegget på 2000 kroner, svarer hun at bare daglig leder og hennes høyre hånd har full stilling.

– Vi har så mange pyntestillinger at det er helt flaut, sier Aune som selv arbeider 65 prosent.

Majoriteten får lavere reallønn

NHO Service har forhandlet fram minstelønnssatser på vegne av en rekke kommersielle selskapene, blant andre Aleris og Attendo. Satsene går opp med mellom 15.000 og 25.000 kroner i året. Et annet viktig framskritt er innføring av et nytt lønnstrinn for dem som har minst seks års ansiennitet.

– Det betyr nedgang i reallønna til alle som ligger over minstesatsene, og det er majoriteten av medlemmene våre, sier Siri Follerås, leder i Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo. Hun sammenlikner med ansatte på de kommunale sykehjemmene i Oslo som fikk 8.500 kroner i generelle tillegg etter årets forhandlinger.

Lengre ansiennitetsstige

Raymond Turøy, som ledet forhandlingene på vegne av Fagforbundets medlemmer, mener det er et akseptabelt resultat fordi minstelønnssatsene er hevet betydelig. Dessuten er det innført et ekstra trinn på minstelønnssatsene, etter 6 år.

– Dessuten er det gitt et generelt tillegg, noe som ikke er gitt i andre NHO-områder i årets lønnsoppgjør så langt, sier han.

Håper på gode lokale resultat

Forhandlingslederen minner også om at det nå skal føres lokale forhandlinger i NHO-området. Ansatte i kommersielle selskap kan altså få lokale tillegg på toppen av det generelle tillegget.

– Fagforbundet har dyktige lokale tillitsvalgte, som i tillegg vil få hjelp og bistand fra fagforeningen sin, til et godt oppgjør slik at medlemmene i NHO-området ender opp med godt oppgjør, sier Raymond Turøy.

Vil opp på KS-nivå

– Vi krevde minstelønnssatser på linje med KS. Dette fikk vi dessverre ikke gjennomslag for denne gangen, men vi har startet på en vei og vil arbeide videre for at våre medlemmer får anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Fagforbundets forhandlingsleder understreker at det er kommunale politikere som har privatisert tjenestene, og som derfor sitter med ansvaret for at de ansatte har fått disse lønnsvilkårene.

– Så har vi en jobb å gjøre for å prøve å løfte lønnsnivået tilbake dit det var før privatiseringen, eller å få virksomhetene rekommunalisert.

Siri Follerås i Oslo er ikke optimistisk til mulighetene i de lokale forhandlingene.

– Alle vil nok få litt, men hittil er de lokale forhandlingene stort sett blitt brukt til utjevning, altså å løfte dem som tjener minst. Vi har heller ingen streikerett når vi forhandler lokalt, legger hun til.

Utavstemning

Medlemmene som arbeider i NHO Service-området får både brev og SMS i god tid før 11. november, som er fristen for å svare ja eller nei til det sentrale forhandlingsresultatet. Hilde Aune tror hun selv vil oppfordre medlemmene til å stemme nei. Siri Follerås vil ikke svare på spørsmålet om hva hun kommer til å stemme.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy