Meninger

Regjeringen presser kvaliteten på omsorgen og fagarbeiderne

– Høyres regjeringserklæringer er fine fordi de er så ærlige

2021021711152220210217111648
I rapporten «Private aktører i velferdsstaten» kom det fram at det innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester er utenlandske konserner som står for om lag 2/3 av omsetningen til de kommersielle, og at disse har hatt en sterk vekst de siste årene.

I rapporten «Private aktører i velferdsstaten» kom det fram at det innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester er utenlandske konserner som står for om lag 2/3 av omsetningen til de kommersielle, og at disse har hatt en sterk vekst de siste årene.

Anna Granqvist (illustrasjonsfoto)

Regjeringen legger ikke noe mellom når de lar høringer om brukervalg handle nesten utelukkende om privatisering av velferd.

Robert Steen, byråd for helse- eldre og innbyggertjenester, og Siri Follerås, leder

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Høyres regjeringserklæringer er fine fordi de er så ærlige. I Sundvolden-plattformen slo de fast at «… produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester».

I Granavolden-plattformen skrev regjeringen at de skulle utvikle en ordning for fritt brukervalg etter modell fra Sverige.

Sverige skiller seg som kjent ut ved å ha et høyere innslag av kommersielle selskaper i velferden enn noen av de andre nordiske landene.

Under Erna Solberg har den kommersielle velferden i Norge vokst fra 12,3 % av sysselsettingen på velferdsfeltet til 14,2 %. Det er fremdeles et stykke opp til det svenske nivået på om lag 20 %, men det vil Høyre gjøre noe med.

Til denne badebyen på Malta gikk omsorgspenger for hjemmetjenester i norske kommuner

Derfor har de foreslått å lage en ordning som vil gjøre det mulig å kommersialisere kommunale helse- og omsorgstjenester uten grundige prosesser i kommunene. Regjeringen ønsker å fjerne kommunenes mulighet til å velge om private samarbeidspartnere skal ha ideelle formål eller profittformål.

De vil åpne for at mer skattepenger kan ende i lommene til helseprofittører fremfor at det skal gå til å sikre velferd for innbyggerne.

Dette er en høyaktuell tematikk, da Regjeringens eget velferdstjenesteutvalg for noen uker siden la fram sin rapport, «Private aktører i velferdsstaten».

Her kom det fram at det innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester er utenlandske konserner som står for om lag 2/3 av omsetningen til de kommersielle, og at disse har hatt en sterk vekst de siste årene.

Slik har amerikanske multimilliardærer fått tilgang til norske skattekroner

Utvalget dokumenterer samtidig at disse aktørene i større grad enn andre løser oppgavene sine ved hjelp av innleie og underleverandører, mens det gjennomsnittlige lønnsnivået ligger 10 % under kommunens.

Regjeringen presser kvaliteten på omsorgen og fagarbeiderne

Helse- og omsorgstjenestene står overfor alvorlige utfordringer i kommune-Norge, med en aldrende befolkning og økende problemer med rekruttering av kvalifisert arbeidskraft som følge av at unge mennesker i større grad velger å bosette seg i sentrale strøk.

Kombinert med et stadig økende press for å redusere kostnader setter dette den kommunale omsorgen under et voldsomt press.

En erfaring fra håndteringen av pandemien er at Norge trenger flere helsefagarbeidere. Vi er i altfor stor grad avhengig av fagarbeidere fra andre land. Da må vi gjøre helse- og omsorgsyrkene attraktive og til å leve av.

Bare slik kan vi sikrer folk i hele landet gode og trygge velferdstjenester.

På tross av dette ønsker regjeringen å pålegge kommunene å betale kommersielle private aktørene samme satser som de betaler i sine egne tjenester.

Det er nesten så man mistenker at der Velferdstjenesteutvalget fant det for komplisert å avdekke om de utenlandske aktørene henter ut stor profitt, så ønsker regjeringen å sikre at de kan gjøre det.

Regjeringens forslag vil altså true rekrutteringen til helse- og omsorgsyrker, og true kvaliteten i helsetjenestene til folk ved å invitere kommersielle aktører til å høste stor profitt fra velferden vår.

Samtidig løfter regjeringen ikke en finger for at kommuner som ønsker å samarbeide med ideelle aktører, skal kunne legge til rette for det. Som sagt, det fine med regjeringens plattformer er at de er ærlige.

MEST LEST:

Colourbox

Fagforbundet: Disse må prioriteres i årets lønnsoppgjør

SPENTE PÅ DOMMEN: Camilla Røysland, Gunn-Evelyn Kristensen og Anna Ghazaryan ble oppsagt og gikk til sak for å få beholde jobbene sine. Det siste Fagforbundet-medlemmet som er med på søksmålet var ikke til stede da bildet ble tatt.

SPENTE PÅ DOMMEN: Camilla Røysland, Gunn-Evelyn Kristensen og Anna Ghazaryan ble oppsagt og gikk til sak for å få beholde jobbene sine. Det siste Fagforbundet-medlemmet som er med på søksmålet var ikke til stede da bildet ble tatt.

Bjørn Kristian Rudaa, Fagforbundet

Kommune sa opp helsefagarbeidere og søkte etter sykepleiere: Nå slåss de for jobbene i retten

GLEMMER IKKE: Ambulansefagarbeiderne Jean-René Ylönen (t.v.) og Espen Munthe-Kaas (t.h.) hadde nattevakt på Ullevål sykehus i Oslo da Gjerdrum-alarmen gikk. Her med sjefen Roar Blyverket (foran), som var operativ leder for helsepersonellet på stedet.

GLEMMER IKKE: Ambulansefagarbeiderne Jean-René Ylönen (t.v.) og Espen Munthe-Kaas (t.h.) hadde nattevakt på Ullevål sykehus i Oslo da Gjerdrum-alarmen gikk. Her med sjefen Roar Blyverket (foran), som var operativ leder for helsepersonellet på stedet.

Anita Arntzen

Rapport fra ambulansen: – Jeg har aldri sett folk slik – så redde, apatiske, nedkjølte og iskalde

ADVARSEL: Forskeren og forfatteren Jonathan Neale (72) innledet på Broen til fremtiden-konferansen torsdag, og sa at koronapandemien er bare en forsmak på hvordan klimakrisen vil bli. (Arkivfoto)

ADVARSEL: Forskeren og forfatteren Jonathan Neale (72) innledet på Broen til fremtiden-konferansen torsdag, og sa at koronapandemien er bare en forsmak på hvordan klimakrisen vil bli. (Arkivfoto)

Per Flakstad

Koronakrisen er bare en forsmak på hvordan klimakrisen vil bli, mener forsker Jonathan Neale

Helsepersonell blir oftere smittet av korona enn andre.

Helsepersonell blir oftere smittet av korona enn andre.

Colourbox.com

Helsepersonell blir mest smittet av korona. Og en gruppe ligger på topp

LANGT FRA MÅLET: – Vi ikke helt der at stoppeklokka er borte, sier hjelpepleier og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Pleie og Omsorg i Østensjø, som har jobbet i hjemmesykepleien i bydelen i 23 år.

LANGT FRA MÅLET: – Vi ikke helt der at stoppeklokka er borte, sier hjelpepleier og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Pleie og Omsorg i Østensjø, som har jobbet i hjemmesykepleien i bydelen i 23 år.

Per Flakstad

Britt må fortsatt bruke stoppeklokka på jobb i hjemmetjenesten etter 3,5 år med tillitsmodellen

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy