Meninger

Full åpningstid

Aktivitetsskolen: – De ansatte begynner å bli slitne

2020111212094020201112123009

Rawpixel/Unsplash

Vi er pålagt å ha full åpningstid, med faglig tilbud og aktivt smittevern, uten ekstra ressurser. De ansatte begynner å bli slitne.

Nestleder i Yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo

Aktivitetsskolene holder åpent, med barna delt inn i kohorter, flest mulig aktiviteter ute og ansatte som følger sin kohort, alt for å hindre smitte. Samtidig skal vi, som rammeplanen vår sier, bidra til å styrke barnas motivasjon, mestringsfølelse og læring. Altså har aktivitetsskolen et pedagogisk oppdrag. Det er en del av hverdagen å passe på at vi ikke får en nedstengning som følge av smitte. Skolene er fritatt fra enmetersregelen, men kohortene skal hindre at hele skolen blir stengt. Til tross for at hvert klassetrinn er atskilt som kohorter på aktivitetsskolen, er vi i nærkontakt med mange barn. Bemanningssituasjonen gjør at vi må gå mellom kohorter. I tillegg kommer mange foresatte inn på skolen. Det er vanskelig å holde den anbefalte avstanden til hverandre, og mye jobb med å vaske leker og annet barna tar på. Vi blir anbefalt å ikke bruke ansiktsmaske på jobb. Alt dette betyr høy smittefare. Samtidig skal vi ha et tilbud som styrker barnas læring. Det er en stressende situasjon, og det hjelper ikke at smittevernveilederen er vag og gir liten beskyttelse for de ansatte.

Det er uklare regler for praktisering av smittevern. Noen skoler slipper ikke foresatte inn i skolegården, på andre skoler samler mange foresatte seg morgen og ettermiddag. Noen steder kommer foresatte inn i skolebygningen, andre steder ikke. Smittevernveilederen kan tolkes ganske vidt. Tydeligere føringer og strengere regler for hvem som skal inn på skolens område ville gjort det tryggere for oss som jobber i aktivitetsskolen. Slik det er nå, må vi passe på oss selv og oppfordre til å tenke smittevern, uten å ha noen offentlige påbud å vise til.

Det er en stor utfordring å løse det pedagogiske oppdraget vårt som aktivitetsskole og samtidig følge smittevernet. Rammeplanen pålegger oss å ha aktiviteter som støtter opp under skolens innhold. Vi skal strukturere aktivitetstilbudet rundt temaområdene natur, miljø og bærekraftig utvikling, kunst, kultur og kreativitet, fysisk aktivitet og mat og helse. Vi er sårbare for fravær og må bruke mange vikarer. Disse er ikke fagarbeidere og trenger dessuten opplæring i smittevern. Dagene går i ett og det er liten tid til planlegging. En redusert åpningstid ville lettet hverdagen og gjort det mulig å samkjøre aktivitetene på tvers av klassetrinn. Nå er vi pålagt å ha full åpningstid, med faglig tilbud og aktivt smittevern, uten ekstra ressurser. Det ekstra arbeidet blir pålagt de ansatte, som begynner å bli slitne av å være i et smitteutsatt miljø og forholde seg til en komplisert kabal for å kunne gjennomføre aktiviteter med barna gjennom uka.

Aktivitetsskolen skal tilsynelatende fungere som før pandemien. Det er en forventning om at vi serverer mat. Ikke alle gjør det, på grunn av smittevernutfordringer. Kjøkkenet er gjerne ikke stort nok til at vi kan holde forsvarlig avstand til hverandre verken ved mattilbereding eller oppvask. Det er heller ikke nok ansatte til å rydde. Det er hektisk å skulle ha ett og ett klassetrinn inne for å spise, og ansatte må ofte være på kjøkkenet med kolleger fra andre kohorter.

Vi har fått beskjed om at vi kan komme på jobb med luftveissymptomer dersom allmenntilstanden er god, og vi har fått negativt svar på en koronatest. Dette åpner opp for en skjønnsvurdering som gjør at mange kommer på jobb selv om de fortsatt er syke. Barna kan på samme måte komme på skolen med symptomer på luftveisinfeksjon og dermed smitte oss ansatte. Andre ansatte i kommunen anbefales å ha hjemmekontor for at vi som jobber i skolen og aktivitetsskolen, skal kunne reise trygt med kollektiv transport til jobb. Dette fungerer svært dårlig når skoleelever tar den samme bussen, og det er helt fullt både på morgenen og ettermiddagen. Dermed er vi utsatt for smittefare på vei til og fra jobb. Det er ikke et spørsmål om hvis, men når smitten blusser opp på arbeidsplassen. Smittevernveilederen har for mange punkter som er åpne for tolkning. Samkjøringen mellom skole og aktivitetsskole er for dårlig mange steder med hensyn til å gå fra en kohort til en annen. Den lange åpningstiden går på bekostning av et faglig forsvarlig innhold i aktivitetsskolen. Full åpningstid og smitterisiko er en belastning for de ansatte.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy