JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

KONTINGENTSAKEN

En grundig gjennomgang av forutgående fakta til kontingentsaken: – Jeg  registrerer at solidariteten i forbundet er dessverre i ferd med å flyte bort

2022031010292920220310102918

Colourbox

Som mangeårig  medlem og tillitsvalgt  Norsk Kommuneforbund/Fagforbundet kan jeg ikke sitte stille og se at denne saken mangler historiske fakta, skriver innleggsforfatteren.

tidligere 2.nestleder

 På landsmøte til Norsk Kommuneforbund i 1994 var jeg delegasjonsleder for Telemarks delegasjon. En av sakene landsmøtet behandlet, var endring av pengeflyten. Kontingenten hadde i mange år blitt betalt direkte inn fra medlemmet til lokal fagforening, som hvert kvartal gjorde opp regnskap og videresendte kontingent til forbundet sentralt.

En komite bestående av 2. nestleder ( økonomiansvarlig) og representanter oppnevnt av landsstyret og som representerte fylkene og fagforeningene forberedte sak til Landsmøtet i 1994.

  Det ble innhentet informasjon fra de andre LO-forbundene, det ble satt opp mange forskjellige scenarioer over hva som skulle dekkes inn. Konklusjonene ble prosentvis kontingent med direktetrekk fra arbeidsgiver. Da måtte forbundet sentralt overføre nødvendige midler til distriktsstyrene og lokale fagforeninger, ut fra oppgaver.

1,45% kontingent med tillegg av forsikring og stønadskasse. Forbundet sentralt skulle sitte igjen med 1,15 % for å dekke drift, eiendommer, opplæring, streikekasse. 0,30% skulle gå uavkortet til fagforening for å drifte og bygge opp kompetansen til tillitsvalgte. 

Med denne modellen ble det godt skolerte tillitsvalgte, som tar medlemmene på alvor, der medlemmene føler seg trygge i arbeidsforholdet sitt, som verver flest medlemmer og holder på dem.

Hvorfor er ikke dette lenger hovedtema i Fagforbundet? Jeg føler at Fagforbundet i dag er totalt usynlig, spesielt for pensjonistmedlemmene.

I 1998 vedtok Landsmøtet blant annet  ivaretakelse av pensjonist- og uføremedlemmer gjennom egen organisering. Pensjonistkontingenten ble vedtatt for første gang, etter stor diskusjon. Kontingenten ble satt til kr. 300 per år  Dette for å ivareta medlemmene etter at de fratrådte arbeidslivet.  

Dagens pensjonister lever  lenger, og deltar i frivillig samfunnsarbeid. I tillegg ble Eldrerådet  innført i kommunene i egen lov, og pensjonistmedlemmer ble oppfordret til å være aktive her. Til gjengjeld tok forbundet ansvar for opplæring i eldrerådsarbeid for egne medlemmer, aktuell info til pensjonistmedlemmer, og eget sekretariat med saksbehandler og sekretær. 

Leder var et medlem i Arbeidsutvalget, senere valgt på egen konferanse. I tillegg skulle pensjonistene kollektivt tilmeldes Pensjonistforbundet og forbundet betalte sentral kontingent etter avtale, 90% av ordinær kontingent. Ved innmeldelse lokalt må medlemmet betale lokal kontingent til Pensjonistforeningen.

 Kollektiv hjemforsikring og stønadskassa betaler forbundet for til medlemmet fyller 75 år, da overtar LO, der dette belastes eget fond. Vi hadde den laveste medlemskontingent av alle de store forbundene i LO.

Hva skjer i 2022?

På nyåret finner jeg i et vedlegg til bladet Pensjonisten at Fagforbundet ikke betaler fullverdig kontingent for oss lengre, og at vi kun får digitalt tidsskrift. Hvorfor kommer ikke denne informasjonen fra eget Fagforbund?  Jeg forutsetter at Fagforbundets ledelse er kjent med at veldig mange av forbundets pensjonistmedlemmer ikke er digitale, og mister derfor viktig informasjon.

Har IKKE Fagforbundet ansvar for ALLE medlemmer?

 

Et betimelig spørsmål presser seg fram: Hva skjer? Hvorfor?

Forslaget til Landsmøtet er en reduksjon av medlemskontingent for yrkesaktive fra 1.45%- til 1,25% for å verve medlemmer.

 Kontingenten har aldri vært et problem. Det er styrken og kompetansen hos forbundets tillitsvalgte som verver medlemmer – og at nyansatte blir spurt!

En reduksjon her gir mindre overføring til lokale fagforeninger, som står i kampen om fast ansettelse, midlertidige stillinger, yrkesskadesaker, tariffspørsmål. Ikke bare overfor kommunen som arbeidsgiver, men med mange forskjellige tariffavtaler, og der privat sektor tar stadig større andeler av «kommunale tjenester».

De lokale fagforeningene burde styrkes, ikke svekkes. Det er her kraften til forbundet sitter – medlemmene!!

 

Er det meningen at pensjonistene skal kompensere for kontingent-reduksjon til yrkesaktive?

Jeg har ikke sett at det har vært skrevet veldig mye i Fagbladet om pensjonistene på lange tider. Det står lite om trygdeoppgjøret, det er ikke noe drahjelp fra Fagforbundet, eller LO, for den saks skyld, for at Pensjonistforbundet skal få tilbake forhandlingsretten. Dette ble fratatt Pensjonistforbundet da ny pensjonsreform ble innført. Fagforbundets handlingsplan sier noe om tannhelse for alle, men info om den saken får vi av andre.

Gjennom pensjonistorganisering og samarbeidsavtalen med Pensjonistforbundet var tanken at våre pensjonistmedlemmer skulle delta i eldrerådsarbeid, presse på for heltidsstillinger, nok  faste stillinger, ernæring, ergoterapi, aktiviteter, samfunnsutvikling, og her kan vi bare fortsette.

 Det er våre pensjonistmedlemmer som gjennom hardt arbeid, små stillinger, usikre ansettelsesforhold, uten opptjening og utbetaling av tjenestepensjon, som har betalt 2% av lønna si hver måned hele yrkeslivet. Noen har endog påtatt seg tillitsvalgtsoppgaver – gratis arbeid. 

Skal disse fortsette å betale av sin minstepensjon?

Nå skal pensjonistkontingent øke igjen fra 300;- gradvis til 950,- og nå til 1.500/år.

Hvis vi setter oss ned og regner litt på dette så vil vi se at minstepensjonistene får en høyere prosentvis kontingent enn Fagforbundets ledelse.

Det er tak på kontingenten på 621,-/ måned. Inklusiv forsikring utgjør dette 8952,-/år.

Lederens lønn utgjør 95% av LO-lederens lønn. Kontingenten for Fagforbundets leder utgjør 0,67% av lønn. Her er ikke skattefradraget tatt med, slik at den er i realiteten enda mindre.

Inntekten til en enslig minstepensjonist er i dag på 202.818,- og med en kontingent på 1500/år vil det utgjøre 0,74% kontingent.

Pensjonister med ektefelle over 60 år har en pensjon på 297.955,- og vil få en kontingent på 0,50%.

Minstepensjonister har ikke skattefradrag og får heller kontingentfradrag.

Boutgifter øker, både strøm og mat har vi hørt om i hele vinter. 

Jeg registrerer at solidariteten i forbundet er dessverre i ferd med å flyte bort, det samme gjelder åpenheten og medlemsdemokratiet, og det er veldig trist. Dette er i virkeligheten en svekkelse – og ingen styrking av Fagforbundet!

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy