Mening

«Finnmark er ikke Oslo. Derfor må det til helt andre tiltak mot korona her»

2020032714071320200327140707

Erlend Angelo

Vi krever respekt for våre lokale helsemyndigheters vurderinger i å bekjempe korona i Nord-Norge.

Leder av Fagforbundet Sør-Varanger

Fagforbundet Sør-Varanger reagerer svært sterkt på uttalelsene som Norsk Industris Stein Lier-Hansen har kommet med i FriFagbevegelse og VG knytta til de lokale smitteverntiltakene. Vi er også svært uroa for at fagbevegelsen sentralt ser ut til å støtte opp om dette, uten å ha vært i dialog med de arbeidstakergruppene disse tiltakene også er ment å beskytte – nemlig de ansatte i helsesektoren i Finnmark. Et smitteutbrudd blant ansatte på for eksempel Kirkenes sykehus kan få katastrofale følger for hele Øst-Finnmark. Uttalelsene til NHO er ikke faktabasert og er svært nedlatende overfor et svært kompetent helsevesen i Nord-Norge som holder høy internasjonal standard. Det NHOs Norsk Industri gjør seg til talsmenn for, er intet annet enn et hasardiøst spill med folks liv og helse i Finnmark.

Fagforbundet Sør-Varanger har hatt løpende kontakt med våre lokale helsemyndigheter og med politisk ledelse i Sør-Varanger gjennom hele koronatiden. De vektlegger i sine vurderinger at Finnmark befinner seg i en annen fase av pandemien enn Oslo, at vi har en annen befolkningssammensetning, særegne beredskapsutfordringer, og at vi mangler grunnleggende smittevernutstyr. Dette gjør at behovet for regionale tiltak som sinker pandemien er stor. Et effektivt tiltak er derfor å hindre en ukontrollert tilførsel av mennesker fra koronaens episenter som er i og rundt Oslo. Sett fra lokalt hold i Sør-Varanger fremstår de omdiskuterte karantenebestemmelsene for folk som har vært i Sør-Norge svært lite begrensende på våre liv lokalt sammenliknet med flere av de nasjonale restriksjonene. Fagforbundet Sør-Varanger støtter derfor fullt ut de tiltakene som de lokale helsemyndighetene har igangsatt.

Finnmark har særegne beredskapsutfordringer innen helse. Store avstander og få, men viktige helseinstitusjoner gjør at vi er avhengig av logistikken og ansvarsdelingen som er mellom sykehusene i Hammerfest, Kirkenes og Tromsø. Når vi i tillegg har hatt store problemer med luftambulansen og knytta til oppstart av Kirkenes sykehus som fortsatt har mange avvik og en halvferdig helikopterlandingsplass, er man nødt til å ta særegne forholdsregler i en krevende pandemisk situasjon.

Finnmark er ikke Oslo. Derfor må helt andre tiltak til her enn i Oslo. Regjeringen har over lang tid gjort det de kan for å skape en avgrunn mellom folk i Finnmark og sentrale myndigheter. Nå trenger vi å jobbe sammen, og i først rekke krever vi respekt for de vurderingene som blir tatt her oppe i en krevende situasjon. Vi forventer at LO og Fagforbundet støtter opp om de tiltak som våre lokale helsemyndigheter har iverksatt. Dette er lite inngripende tiltak, men samtidig svært nødvendig for å ivareta helse, liv og sikkerhet i Finnmark.

Når det gjelder næringslivets utfordringer, deler vi bekymringen med massearbeidsløshet som kommer i kjølvannet av koronaen. Bare i Sør-Varanger har det på kort tid blitt nær seks prosent arbeidsløse som følge av oppsigelser eller permitteringer. Vi forventer derfor kraftfulle motkonjunkturtiltak, offentlige investeringer og utbygginger, og en ekstraordinær satsing på arbeid, vekst og bosetting i hele landet når koronapandemien er over.

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy