Mening

«Finnmark er ikke Oslo. Derfor må det til helt andre tiltak mot korona her»

2020032714071320200327140707

Erlend Angelo

Vi krever respekt for våre lokale helsemyndigheters vurderinger i å bekjempe korona i Nord-Norge.

Leder av Fagforbundet Sør-Varanger

Fagforbundet Sør-Varanger reagerer svært sterkt på uttalelsene som Norsk Industris Stein Lier-Hansen har kommet med i FriFagbevegelse og VG knytta til de lokale smitteverntiltakene. Vi er også svært uroa for at fagbevegelsen sentralt ser ut til å støtte opp om dette, uten å ha vært i dialog med de arbeidstakergruppene disse tiltakene også er ment å beskytte – nemlig de ansatte i helsesektoren i Finnmark. Et smitteutbrudd blant ansatte på for eksempel Kirkenes sykehus kan få katastrofale følger for hele Øst-Finnmark. Uttalelsene til NHO er ikke faktabasert og er svært nedlatende overfor et svært kompetent helsevesen i Nord-Norge som holder høy internasjonal standard. Det NHOs Norsk Industri gjør seg til talsmenn for, er intet annet enn et hasardiøst spill med folks liv og helse i Finnmark.

Fagforbundet Sør-Varanger har hatt løpende kontakt med våre lokale helsemyndigheter og med politisk ledelse i Sør-Varanger gjennom hele koronatiden. De vektlegger i sine vurderinger at Finnmark befinner seg i en annen fase av pandemien enn Oslo, at vi har en annen befolkningssammensetning, særegne beredskapsutfordringer, og at vi mangler grunnleggende smittevernutstyr. Dette gjør at behovet for regionale tiltak som sinker pandemien er stor. Et effektivt tiltak er derfor å hindre en ukontrollert tilførsel av mennesker fra koronaens episenter som er i og rundt Oslo. Sett fra lokalt hold i Sør-Varanger fremstår de omdiskuterte karantenebestemmelsene for folk som har vært i Sør-Norge svært lite begrensende på våre liv lokalt sammenliknet med flere av de nasjonale restriksjonene. Fagforbundet Sør-Varanger støtter derfor fullt ut de tiltakene som de lokale helsemyndighetene har igangsatt.

Finnmark har særegne beredskapsutfordringer innen helse. Store avstander og få, men viktige helseinstitusjoner gjør at vi er avhengig av logistikken og ansvarsdelingen som er mellom sykehusene i Hammerfest, Kirkenes og Tromsø. Når vi i tillegg har hatt store problemer med luftambulansen og knytta til oppstart av Kirkenes sykehus som fortsatt har mange avvik og en halvferdig helikopterlandingsplass, er man nødt til å ta særegne forholdsregler i en krevende pandemisk situasjon.

Finnmark er ikke Oslo. Derfor må helt andre tiltak til her enn i Oslo. Regjeringen har over lang tid gjort det de kan for å skape en avgrunn mellom folk i Finnmark og sentrale myndigheter. Nå trenger vi å jobbe sammen, og i først rekke krever vi respekt for de vurderingene som blir tatt her oppe i en krevende situasjon. Vi forventer at LO og Fagforbundet støtter opp om de tiltak som våre lokale helsemyndigheter har iverksatt. Dette er lite inngripende tiltak, men samtidig svært nødvendig for å ivareta helse, liv og sikkerhet i Finnmark.

Når det gjelder næringslivets utfordringer, deler vi bekymringen med massearbeidsløshet som kommer i kjølvannet av koronaen. Bare i Sør-Varanger har det på kort tid blitt nær seks prosent arbeidsløse som følge av oppsigelser eller permitteringer. Vi forventer derfor kraftfulle motkonjunkturtiltak, offentlige investeringer og utbygginger, og en ekstraordinær satsing på arbeid, vekst og bosetting i hele landet når koronapandemien er over.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om tvangsbruk på den psykiatriske avdelingen. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Det tok ett år fra Jan-Olav Helmos første e-post til byråd Berg beordret ekstern granskning av etaten hun har ansvaret for.

Det tok ett år fra Jan-Olav Helmos første e-post til byråd Berg beordret ekstern granskning av etaten hun har ansvaret for.

Werner Juvik

Jan-Olav er varsleren bak søppelskandalen i Oslo. Selv ble han omplassert

FORNØYD: – Dette er et solidaritetsoppgjør, sier Fagforbundets leder Mette Nord om lønnsoppgjøret i kommunal sektor.

FORNØYD: – Dette er et solidaritetsoppgjør, sier Fagforbundets leder Mette Nord om lønnsoppgjøret i kommunal sektor.

Nanna Aanes Wolden

Derfor mener Mette Nord at bør du stemme ja til dette lønnsoppgjøret

 – Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

– Jeg håper Stortinget sørger for at Norge tar imot flere enn 50 mennesker fra Moria-leiren, sier Erik Fjeldstad Næss.

Karin Svendsen

Erik har vært to ganger i Moria-leiren: – Hver eneste dag var det noen som voldtok, knivstakk og sloss

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy