JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fire veier til rusavhengighet

2022041913180020220420090826
FALLGRUBER: Alt fra traumatiske opplevelser til uskyldig nysgjerrighet kan være døråpnere inn til et liv i rusavhengighet, skriver Dennis Beuster.

FALLGRUBER: Alt fra traumatiske opplevelser til uskyldig nysgjerrighet kan være døråpnere inn til et liv i rusavhengighet, skriver Dennis Beuster.

Colourbox

Det finnes mange veier til rusavhengighet, men også veier ut. Det er hovedbudskapet til erfaringskonsulent Dennis Beuster.

Erfaringskonsulent

Å gjøre opp status i egne liv er noe mange ofte gjør, slik er det også for meg. Når jeg ser bakover i livet, etterlater jeg 18 år med en rusavhengighet. Jeg spør meg hvorfor det ble slik, om det finnes et svar for hvorfor mennesker blir rusavhengige og om alle veier inn i avhengighet er like.

Konklusjonen min er nei.

Min egen erfaring og min kompetanse som helsefagarbeider med videreutdanning innen psykisk helse fag og rusarbeid er den jeg legger til grunn for å tematisere forskjeller på de bakenforliggende årsaker til at enkelte utvikler en rusavhengighet.

 

1. De som starter med rusmidler fordi de har opplevd noe traumatisk:

 

Traumatiske opplevelser kan være forskjellige og ha forskjellige alvorlighetsgrad. Den subjektive oppfatningen av samme type opplevelse kan også utspille seg forskjellig over tid.

Noen eksempler på erfaringer om kan oppleves som traumatiske:

• Overgrep

• Omsorgssvikt

• Mobbing over tid – nedsatt selvbilde og selvfølelse

• Separasjoner og skilsmisse

• Alvorlige konflikter i nærmiljøet/familien

Motstandsdyktigheten, eller resiliensen, til å takle hendelser er ulikt fordelt. Det er her de individuelle forskjellene kommer inn. Noen kommer seg igjennom traumer, mens andre får varige utfordringer og problemer. Noen finner gode mestringsstrategier hvor andre finner potente raske løsninger som for eksempel bruk av rusmidler. Det som gir den øyeblikkelige løsningen, skaper over tid andre typer problemer, av og til «avhengighet».  Avgjørende for hvilke utslag de traumatiske erfaringene gir, er hvilket nettverk en har. De som har et nettverk som ser og skjønner utfordringene, får muligheten til å takle dem på en hensiktsmessig og god måte. Om en person er motstandsdyktig kommer kanskje mer an på den sosiale situasjonen enn individuelle personlighetstrekk.

2. De som starter med rusen fordi de rundt en forventer at en prøver:

Noen opplever forventninger av at de skal gjøre som andre for å bli godtatt. Skal du være med oss, må du gjøre som oss. Fra vi begynner i barnehagen er det om å gjøre å bli godtatt og inkludert i en gruppe. Hvordan kan det da være at en havner i en gruppe som er preget av negativ adferd, og hvorfor søker mennesker seg til slike grupper? Svaret på det siste spørsmålet er at vi alle ønsker tilhørighet.

Her er eksempler på forhold som kan føre til at et barn eller en ungdom velger en gruppe med negativ adferd:

• Belastet familie

• Manglende relasjoner

• Manglende forbilder

• Alternativ familie

• Manglende positivt nettverk

• Mangel på tilhørighet

• Belastet nærmiljø

Vi er sosiale individer, og ønske om tilhørighet er noe som er iboende hos alle mennesker. Å få tilhørighet og bli akseptert ved å bruke for eksempel rusmidler skaper jo en tilfredstillelse på flere plan. Om jeg skal bli akseptert, må jeg gjøre som de andre. Over tid kan dette medføre en avhengighet og på denne måten flytter flere grenser.

3. De som prøver eller begynner fordi de er nysgjerrige eller søker spenning:

Hva vi har med oss av kunnskap, fornuft, moral og etikk fra oppveksten kan være med på å gi oss noen retninger i livet. Men det er slik at vi som mennesker er særdeles nysgjerrige, og vi søker spenning.

 

• Nysgjerrighet som drivkraft

• Søker spenning (adrenalin-kick)

• Bruk av anabole steroider

Det å være nysgjerrig er som regel positivt, om en har evnen til å bruke den på en konstruktiv og positiv måte. Men om en da forsøker noe som gir en umiddelbar ekstrem nytelse, vil en jo gjerne forsøke igjen. Det er etter min erfaring her en kan gå i den fellen som bruken av rusmidler er. Det som rusmidlene gir i begynnelsen, er ikke det samme de gir over tid. I samfunnet i dag er det et større press på våre ungdommer enn noen gang før. De unge blir bombardert med idealer, kropp og fasong. Det gir mange ungdommer et negativt selvbilde nesten uansett hvordan de ser ut. Kanskje føler de seg mindreverdige i forhold til andre mennesker.

4. De som har medisinske grunner blir introdusert for avhengighetsdannende midler.

 

Sykdom og skader kan oppstå gjennom hele livet. Det er godt at effektive medisiner finnes, men ved alvorlige tilstander får vi ofte potente medisiner. Det vil si medisiner som kan føre til avhengighet. Det er da viktig med god informasjon både i forkant og i etterkant. Brå seponering (reduksjon av medisiner) kan også gjøre at et mennesker i en sårbar situasjon finner dårlige løsninger som i sin tur resulterer i avhengighet.

Her er noen eksempler på medisiner som kan føre til avhengighet:

• Smertebehandling

• Tidlig start av ADHD medisiner uten god oppfølging

• Vanedannende medisiner

• Psykiske lidelser

Når medisiner ikke fjerner symptomer, eller når kombinasjonen av medisiner skaper bivirkninger som gir høyt lidelsestrykk, kan en fortvilet pasient på jakt etter bedring, utforske bruk av rusmidler.

LES OGSÅ: Etter 18 år som alkoholiker og tre år på gata snudde alt for Dennis Beuster 

Når kan det bli vanskelig å vende tilbake til et liv uten bruk av rusmidler?

Når en har fått den totale tenningen på rusmidlene. Når det er blitt slik at effekten av rusmidlene overskygger alt det som er vondt eller utfordrende. Eller når rusmidlene forsterker den totale følelsen av livskvalitet eller mestring.

Avhengighet er som kjent også delvis arvelig. Enkelte forskere mener at inntil 70 prosent kan skyldes arv.  

Det er altså ikke en bestemt grunn, eller en bestemt type mennesker som kan ende opp som rusavhengige. Det finnes tvert imot mange forskjellige veier til avhengighet av rusmidler, og avhengighet er en kompleks tilstand.

{u1}

Referanser og lenker:

Rusbrukslidelser - FHI

Eivind Ystrom, Ted Reichborn-Kjennerud, Steven H. Aggen, Kenneth S. Kendler: Alcohol Dependence in Men: Reliability and Heritability; Alcoholism: Clinical and Experimental Research; 15. juni 2011; DOI: 10.1111/j.1530-0277.2011.01518. Les sammendraget her.

Pressemelding fra tidsskriftet: Oft-used DSM diagnosis of alcohol dependence shows reliability

Folkehelseinstituttet: Tvillingstudie av alkoholavhengighet hos menn

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy