Meninger

Gode liv er trygge liv – men er beredskapen god nok?

2020051809113620200518091823

Ketil Horvei/DSB

I Norge har vi tradisjon for at beredskapen skal drives nær der folk bor. Men er den prioritert høyt nok?

Nestleder i Fagforbundet

Jeg tror vi lever gode liv når vi kjenner oss trygge. Det betyr trygghet for at vi får hjelp om vi eller våre nærmeste blir syke, at vi er trygge fra vold i hjemmet, fra innbrudd, overfall på gata og at grunnleggende rettigheter er vernet. Få av oss har selv opplevd krig, men landet vårt har opplevd terror.

I det daglige er det kommunens ansatte som håndterer små og store kriser – mange ganger med god hjelp fra frivillige. Stadig flere har fått merke mer ekstremvær og har fått eiendom og livsgrunnlag ødelagt. Kommunen skal både forebygge og kunne håndtere naturhendelser som tørke, flom, storm eller ras, hendelser med alvorlig skadde eller omkomne, og forsyningskriser av strøm eller vann.

Vi skal jo ikke gå rundt og tenke på alt som kan gå galt. Derfor er myndighetenes mest grunnleggende oppgave å kjenne til, forebygge og være klare for at kriser kan inntreffe. De skal håndtere dem og redusere skade.

Vi lever i en verden med økende grad av samhandling, avhengighet og påvirkning land imellom. Nå står vi i ei krise som viser at epidemier kan spre seg raskt. Forskjellige land har håndtert situasjonen svært ulikt, slik vi ser at Norge har satt i verk langt strengere og mer omfattende tiltak enn Sverige.

Globale kriser gjør oss sårbare fordi vi er avhengige av betydelig import av mat, fôr, smittevernutstyr og medisiner. Over tid har vi lagt ned produksjon og lagrene her hjemme. Beredskapslager for matkorn ble fjernet i 2003, og bønder ser seg nødt til å legge ned drifta. Fisken vår videreforedles ikke på land nær der den fanges, men gjerne utenfor landegrensene.

I Norge har vi tradisjon for at beredskapen skal drives nær der folk bor. Kommunene er pålagt å etablere egne risiko- og sårbarhetsanalyser og har ansvar for beredskapen i sine lokalsamfunn. Men, vi vet nå at ressursene langt fra strekker til og at den kommunale beredskapen er presset. Jeg er imponert over jobben de ansatte utfører i for eksempel helse og omsorg, skoler, barnehager, barnevern, renhold, transport, og kjøkken. De er førstelinja i den nasjonale krisa.

Strenge tiltak ble iverksatt 12. mars for å skjerme sårbare grupper mot smitte. Samtidig ble andre som trenger hjelp og støtte rammet av redusert sykehustilbud og stenging av skoler og barnehager.

Det blir viktig å gå grundig gjennom hvordan myndighetenes beredskaps- og smittevernsplaner fungerte i møtet med korona. Gjennomgangen av terroren 22. juli viste at silotenking og overdreven målstyring svekket ulike etaters evne til å handle raskt. Nå vet vi at Folkehelseinstituttet over lengre tid har fått redusert sine budsjetter, som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) i staten. Samme reformen har rammet landets sykehus.

Politiet er etter den såkalte nærpolitireformen blitt mindre tilstede lokalt. Det fører til økt press på det kommunale brannvesenet i skarpe situasjoner, og brannfolk må oftere enn før ta helseoppdrag. Sivilforsvaret, som er viktig for den nære beredskapen, har blitt nedprioritert over år. Det øves mindre, og deres kjøretøy er i dårlig forfatning.

Kriser skal aller helst forebygges, men må også håndteres når de skjer. For vi kan aldri være helt trygge i et fritt samfunn. Men vi kan redusere sårbarhetene ved å føre en politikk for totalberedskap, som ser risikoer, sårbarheter og beredskapsressurser i sammenheng. Vi må spørre om den nære beredskapen er prioritert høyt nok.

Velferdstjenester som settes ut til det private skaper økt sårbarhet i krisetider. Det utfordrer koordinering, kapasitet, kontroll og fleksibilitet i tjenestene. Jeg har noen innspill som kan gjøre oss bedre rustet for framtida:

Unngå privatisering av velferdstjenester – som er svært uheldig særlig når vi rammes av kriser. I tillegg må Norge bli mer selvforsynt av utstyr og medisiner, slik at vi har styring og kontroll over kapasitet og logistikk. Vi må videreforedle mer av maten fra hav og landbruk selv. Dette vil også skape arbeidsplasser, og sikre bosetting og kompetanse i hele landet. Slik kan vi forsikre oss, som vi ellers gjør med bil, hus og innbo.

Jeg tror at vi er virkelig frie når tryggheten ligger i bunn.

MEST LEST:
FRONTFAGET: Fellesforbundet og Norsk Industri, her ved Jørn Eggum og Stein Lier-Hansen, setter normen for alle andre lønnsoppgjør.

FRONTFAGET: Fellesforbundet og Norsk Industri, her ved Jørn Eggum og Stein Lier-Hansen, setter normen for alle andre lønnsoppgjør.

Håvard Sæbø

Utsatt oppgjør: Her kan du se når lønna di skal forhandles

2017: Ulykke på Ullensaker. Bussene hadde ikke høyere fart enn 33-34 kilometer i timen, konkluderte havarikommisjonen til Statens Vegvesen halvannet år senere. En sjåfør omkom. En mistet benet. Ingenting skjedde.

2017: Ulykke på Ullensaker. Bussene hadde ikke høyere fart enn 33-34 kilometer i timen, konkluderte havarikommisjonen til Statens Vegvesen halvannet år senere. En sjåfør omkom. En mistet benet. Ingenting skjedde.

Statens Vegvesen

Omkom da to busser kolliderte i 30 km/t: Så dårlig er sikkerheten for bussjåfører

HOPPET I DET: For fem år siden gjorde Eivor Evenrud et karriereskifte som var uventet for alle – inkludert henne selv. Etter 15 år som barnehageansatt ble hun heltidspolitiker for partiet Rødt.

HOPPET I DET: For fem år siden gjorde Eivor Evenrud et karriereskifte som var uventet for alle – inkludert henne selv. Etter 15 år som barnehageansatt ble hun heltidspolitiker for partiet Rødt.

Siv Dolmen

Sammen med én annen ansatt fikk barnehagelærer Eivor ansvar for 24 barn. Da hun meldte ifra, reagerte ingen

VASKER SELV: Fagforbundet-tillitsvalgte er svært kritiske til at de ansatte selv vasker i barnehagene i Oslo. Renhold skal gjøres av profesjonelle, sier de.

VASKER SELV: Fagforbundet-tillitsvalgte er svært kritiske til at de ansatte selv vasker i barnehagene i Oslo. Renhold skal gjøres av profesjonelle, sier de.

Werner Juvik

Fire av fem barnehageansatte i Oslo er blitt pålagt renholdsoppgaver

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferansen om koronasituasjonen fredag.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferansen om koronasituasjonen fredag.

Lise Åserud / NTB scanpix

Høie: Det må være trygt for barnehageassistenter og sykepleierne i kollektivtransporten

– Dette har vi advart mot lenge. Nå må Bent Høie sørge for at det blir nok personell til å gjennomføre testene, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

– Dette har vi advart mot lenge. Nå må Bent Høie sørge for at det blir nok personell til å gjennomføre testene, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Ole Palmstrøm

Mangler testkapasitet: Nå er Fagforbundets medlemmer klare til testdugnad

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy