Kronikk

Jeg forventer at dere i LO er lojale mot fattede vedtak, også de dere ikke er fryketlig begeistret for selv

2019062510353220190625103532
FORVENTER: LOs ledelse er valgt på tillit av kongressen. Vi som har gitt denne tilliten, forventer at dere forsvarer vedtak vi har fattet, slik vi som er valgt av fagforeningenes årsmøter også må gjøre med de vedtak som fattes av våre styrende organer, skriver Sara Bell.

FORVENTER: LOs ledelse er valgt på tillit av kongressen. Vi som har gitt denne tilliten, forventer at dere forsvarer vedtak vi har fattet, slik vi som er valgt av fagforeningenes årsmøter også må gjøre med de vedtak som fattes av våre styrende organer, skriver Sara Bell.

Jan-Erik Østlie

LO kongressens vedtak om å støtte boikott av Israel er resolutt parkert.

Leder i Fagforbundet Bergen

Når LOs ledelse bevisst unnlater å jobbe med vedtak som de selv er uenig i, undergraver det demokratiet i vår organisasjon. Det kan virke som om enkelte utvalgte arbeidsgrupper i LO er de brysomme vedtakenes avdeling for palliativ behandling.

Som lokal fagforeningsleder er jeg plassert et godt stykke unna LOs indre liv, men det er likevel umulig ikke å legge merke til at LO kongressens vedtak om å støtte boikott av Israel er resolutt parkert. Det etter et enkelt forsøk på å reise saken på International Trade Union Congress i 2018.

Saklig uenighet

Det er ingen hemmelighet at ikke alle ønsket seg et kongressvedtak som omfavnet en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Mindretallet ønsket seg en boikott av varer produsert på okkupert jord i de folkerettsstridige bosetningene på Vestbredden.

Det er en saklig uenighet, men denne uenigheten må ikke få lov til å bremse LOs engasjement for å være en synlig og tydelig aktør.

Forventer at vedtaket forsvares

LOs ledelse er valgt på tillit av kongressen. Vi som har gitt denne tilliten, forventer at dere forsvarer vedtak vi har fattet, slik vi som er valgt av fagforeningenes årsmøter også må gjøre med de vedtak som fattes av våre styrende organer.

Tilliten som er gitt, kommer på betingelsen av at dere i LO er lojal mot fattede vedtak, også de dere ikke er fryktelig begeistret for selv. Dette er helt grunnleggende.

Hvor er dere?

Vi er flere som tok det som en selvfølge at LOs ledelse ville være synlig i boikottaksjonen Svart Skjerm i forbindelse med European Song Contest i Tel Aviv i mai, men her glimret LO med sitt fravær. Det til tross for at LOs støtte var etterspurt.

Hvor var dere, kamerater? Hvor er dere nå?

Forsvar folkeretten

Det er ikke noe i kongressuttalelsen som hindrer at LO legger opp til et kompromissløst forsvar av folkerettens legitimitet, uavhengig av om de tror på boikott som virkemiddel eller ikke. Det er fremdeles tid før neste kongress.

Jeg oppfordrer dere derfor til å kreve at blokaden av Gaza oppheves. Frem kritikk mot annektering av flere landområder og byggingen av flere ulovlige bosettinger på Vestbredden. Protester mot at palestinske barn vilkårlig arresteres, drepes og fengsles uten rettssikkerhet.

Be den norske staten følge opp sine internasjonale forpliktelser slik at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) ikke lenger investerer og profitterer på selskaper som bidrar til krigsforbrytelser. Forsvar folkeretten som skal beskytte oss alle!

Ingen bør akseptere det

Med jevne mellomrom tar jeg en telefon til arbeidsgivere som har satt seg ubeleilig på tverke overfor tillitsvalgte på arbeidsplassene. Samtalen går ut på at jeg forklarer at hovedavtalen ikke er en meny de kan velge fra. Til de mest gjenstridige siterer jeg gjerne den aktuelle paragraf.

LO kongressens vedtak kan heller ikke være en veiledende meny ledelsen velger til og fra. Blir den det, undergraves LO kongressen som arena for demokratisk kamp, og det bør ingen av oss akseptere.

Det er ikke noe i kongressuttalelsen som hindrer at LO legger opp til et kompromissløst forsvar av folkerettens legitimitet