Kronikk

Laget rundt eleven – skolen må tenke tverrfaglig for å gi alle elever en mulighet til å fullføre sitt utdanningsløp

2018121709574920181217095749

colourbox.com

Fagforbundet ønsker en skole hvor alle ansatte opplever at de er en viktig ressurs.

Fagbladet la i oktober ut en nettsak med overskriften «Denne skolen har tolv miljøterapeuter i stedet for assistenter». Fagforbundet ønsker ikke å skvise ut enkelte yrkesgrupper til fordel for andre i skolesektoren. Dette er ikke Fagforbundets politikk.

Vi mener ulik kompetanse kan utfylle hverandre og styrke det tverrfaglige arbeidet. Men da må alle yrkesgruppene inkluderes i arbeidet, i planlegging og kompetanseheving.

Fagforbundet ønsker en skole hvor alle ansatte opplever at de er en viktig ressurs. Det er helt avgjørende for de ansatte å bli inkludert i laget rundt eleven, og at kompetansen deres anerkjennes og brukes. Dette gjelder alle gruppene som Fagforbundet organiserer.

En fagarbeider ønsker å kunne jobbe selvstendig med sine oppgaver, som planlegging og gjennomføring av aktiviteter tilpasset elevens alder og modning. De vil sammen med de andre ansatte i skolen evaluere de pedagogiske aktivitetene.

Det er dessverre barn som opplever at de ikke finner sin plass i skolen. Noen elever passer ikke inn i rammen som definerer hva skolen er. Vi er overbevist om at i arbeidet med en god skole, som inkluderer alle elever, så må de som jobber i skolen ha mulighet og evne til å se ulikhet som en styrke og kunne tenke kreativt om hvordan man lager et godt læringsmiljø.

Derfor mener vi at det er en styrke med ansatte som har ulik bakgrunn og utgangspunkt. Kun når vi inkluderer alle ansatte i kompetanseplaner, opplæring og i planlegging, kan vi nå de målene vi har satt. Skolen trenger å gi elevene rom til lek og undring, dette kan assistene og fagarbeiderne gi.

Fagforbundet får tilbakemeldinger fra medlemmer som opplever at rektor og skoleledelsen ser og inkluderer dem. Det gjør at de ansatte har det godt sammen og elevene opplever at de har et godt skole- og læringsmiljø. De ansatte får brukt sin kompetanse og blir inkludert i skolens læringsmiljø sammen med de andre kollegaene på en likeverdig måte.

Men det finnes dessverre også eksempler på det motsatte, hvor medlemmer sier de ikke blir inkludert. De må utføre aktiviteter uten å ha vært med på forberedelsene eller fått tid til planlegging.

Våre medlemmer jobber med elever i alle aldre. De ansatte stiller opp, uavhengig av hvilket fag eleven skal lære. De takler ulike diagnoser og ulike personlige konflikter eleven er i.

Elevene er ulike, noen er stille og usikre, mens andre er utagerende og usikre. Uavhengig av hvilken diagnose eller bakgrunn du har, så skal du oppleve mestring, inkludering og trygghet på skolen. Vi mener det er avgjørende at de ansatte også opplever mestring, inkludering og trygghet i yrkesutførelsen.

Tilbake til artikkelen på Fagbladets nettsider. Artikkelen viser hvordan miljøarbeidere ble ansatt og hvordan rektor så dette som en styrke. Vi ønsker miljøarbeiderne velkommen, og mener vi trenger ulike yrkesgrupper.

Vi savner likevel et kritisk blikk på presentasjonen. Hvis en miljøarbeider har, som vist i artikkelen, tilgang til gode og riktige ressurser, så er det trolig enklere å gjøre en god jobb enn hvis du ikke har ressurser og ikke inkluderes i arbeidsfellesskapet.

Det er ikke nødvendigvis sånn at det kun er utdanningen som gjorde at miljøarbeiderne hadde gode resultater, men også tilgang på ressurser.

FAFOs forskningsrapport «Gjør fagbrevet en forskjell» viser at lærere setter stor pris på samarbeidet med barne- og ungdomsarbeidere. Fagarbeideren og lærerne har en felles forståelse av hvordan undervisningen skal være.

Et gammelt visdomsord sier at man trenger en hel landsby for å oppdra et barn. Fagforbundet mener man trenger et helt lag rundt eleven for å gi alle elever en mulighet til å fullføre sitt utdanningsløp.