Lykkelig som stor?

Det er få saker som setter sterkere følelser i sving i lokalsamfunnet som kommunesammenslåing.

2014060512000020140605095215

Over tjue år etter at min hjemkommune Tune ble slått sammen med bykommunen Sarpsborg, er det ennå sambygdinger som hisser seg opp over dette

kirsti.knudsen@fagforbundet.no

Det dreier seg ikke bare om lengre avstand til kommunesenteret, men om identitet og tilhørighet.

Nylig foreslo regjeringens ekspertutvalg nye kriterier for kommunestrukturen. Konsekvensen er at antallet kommuner blir redusert fra 428 til rundt 100. Utvalget mener dette vil gi bedre lokalt demokrati og større fagmiljøer og høyere kompetanse i kommunene.

En utredning fra Telemarksforskning om sammenslåing av trøndelagskommunene Bjugn og Ørland, konkluderer også med at dette ville vært en fordel for både de kommunale tjenestene og samfunnsutviklingen.

På den andre siden viser Fafo-rapporten Kompetanse i kommunene at små kommuner ikke har større kompetanse- og rekrutteringsproblemer enn store. Det er andre forhold som er avgjørende, spesielt den lokale konkurransesituasjonen i arbeidsmarkedet, og at arbeidskraften er mer stabil i de små kommunene.

Hvis ekspertutvalgets innstilling blir tatt til følge, vil det gi Norge de største kommunene i Europa målt etter både folketall og areal. Er dette er til det beste for innbyggerne? Blir det bedre og mer demokrati dersom vi får færre lokalpolitikere og større avstand mellom de folkevalgte og velgerne? Får vi bedre lokalsamfunn og velferdstjenester dersom avstanden mellom dem som mottar og dem som yter tjenestene blir større? Eller vil det skape mer byråkrati og gi mindre oversikt over folks reelle behov?

I 1995 vedtok Stortinget at kommunene selv skulle bestemme i spørsmål om kommunestruktur. Det er et viktig prinsipp som fortsatt bør gjelde.

Over tjue år etter at min hjemkommune Tune ble slått sammen med bykommunen Sarpsborg, er det ennå sambygdinger som hisser seg opp over dette – spesielt fordi sammenslåingen ble gjennomført på tvers av folkemeningen. Derfor blir det nå avgjørende at sentrale politikere lytter til lokalsamfunnets synspunkter og tar hensyn til dem i sine avgjørelser.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy