Når terrenget utformes etter kartet

2016053113003120160531130032

colourbox

Da regjeringen for ganske nøyaktig to år siden la fram et forslag til kommunereform, ble den presentert som en velferdsreform som skal sikre gode tjenester til alle. I tillegg skal den styrke lokaldemokratiet ved å gi kommunene nye og viktige oppgaver.

Diskusjonen har gått høyt. I skrivende stund har 14 kommuner vedtatt sammenslåing, 142 forhandler eller utreder, og 67 har vedtatt å fortsette som egen kommune. Et nittitalls kommuner skal ha folkeavstemning i slutten av mai. Fristen for å komme til en avgjørelse er 1. juli.

Det er bra å ha gode intensjoner, men det er ikke alltid det er nok. Særlig ikke når det gjelder store og gjennomgripende reformer som vil ha mye å si for det store flertallet av befolkningen.

I januar la Riksrevisjonen fram en undersøkelse om Samhandlingsreformen, som ble innført i 2012 for å gi bedre helsetjenester. Resultatet er ikke oppløftende. Selv om kommunene nå mottar sykere pasienter enn tidligere, har de i liten grad fått økt kapasiteten eller styrket kompetansen, kommer det fram i rapporten. Helsepersonell og fastleger i kommunene mener at mange blir skrevet ut for tidlig. Undersøkelsen viser også at en stor andel av kommunene ikke har styrket tilbudet til rus- og psykiatripasienter. Og klager over manglende pasientopplysninger kommer fra både sykehus og kommuner. Slikt blir det ikke bedre helsetjenester av.

Ett av argumentene for kommunereformen er at den vil gi større og dermed bedre fagmiljøer. Det er ikke alltid tilfelle. Evalueringen av Nav-reformen viste at det er langt igjen til det opprinnelige målet – å få flere i arbeid og færre på trygd. Faktisk er resultatet omvendt. De store Nav-kontorene, som bruker mer tid og ressurser på administrasjon enn små kontorer, kom dårligst ut.

Det er mulig at mange kommuner vil tjene på å slå seg sammen med naboen, men det er lov å bruke vett og forstand i prosessen. Det er lov å bruke god tid, og la kommunene få samhandle seg fram til best mulig ordning for sine innbyggere. Å innføre en ny inntektsfordeling som tvinger små kommuner til en rask sammenslåing for ikke å gå konkurs, er ikke en metode som borger for en lykkelig slutt.

«Det er bra å ha gode intensjoner, men det er ikke alltid det er nok.»

MEST LEST:

Pixabay

Har du en god historie på lager? Da kan du vinne 50.000 kroner i denne skrivekonkurransen

LØNNSVINNER: Hadde ikke miljøterapeut Siri Therese Nummedal fått en solid lønnsøkning, ville hun tenkt på å bytte jobb etter hvert.

LØNNSVINNER: Hadde ikke miljøterapeut Siri Therese Nummedal fått en solid lønnsøkning, ville hun tenkt på å bytte jobb etter hvert.

Helge Skodvin

Miljøterapeut Siri ble lønnsvinner blant de kommuneansatte. Se lista over hvem som fikk mest i fjor

TØFT: Valget om å si fra seg omsorgsretten var utrolig tøft, forteller Lillan, men det var også nødvendig for at hun og eks-samboeren skulle få løst en vanskelig situasjon som plutselig oppstod da hun fikk avslag på sosialhjelp.

TØFT: Valget om å si fra seg omsorgsretten var utrolig tøft, forteller Lillan, men det var også nødvendig for at hun og eks-samboeren skulle få løst en vanskelig situasjon som plutselig oppstod da hun fikk avslag på sosialhjelp.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Lillan ga fra seg barna for å få sosialhjelp: – Det er helt forferdelig

Går du eller står du mye på jobb? Da er det viktig å velge riktig fottøy. Bedriftsfysioterapeut Helene Nilssen ved HMS-senteret Øvre Romerike gir deg tipsene.

Går du eller står du mye på jobb? Da er det viktig å velge riktig fottøy. Bedriftsfysioterapeut Helene Nilssen ved HMS-senteret Øvre Romerike gir deg tipsene.

Bjørn A. Grimstad

Hvilke sko bør jeg bruke på jobben? Sju spørsmål og svar

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

DÅRLIG SIGNAL: – Dette er nesten litt komisk. Praktisk sett er det en tullesak. Det er også et jævlig dårlig signal å sende til sine ansatte som har jobbet i vinkel, dag, kveld, helg og natt i tre år for å få til sammenslåingen, sier Anders Fosen, leder i Fagforbundet i Asker kommune.

Bjørn A. Grimstad

Skal lunsjpausen vare i 20 eller 30 minutter? Nå havner saken i retten

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

BEDRE FØR: Før Eli Kristine Ekeren fikk jobb som nattevakt på sykehjemmet i 1989, hadde moren hennes den samme jobben. Den gang var tillegget en prosent av lønna, slik at tillegget økte i takt med lønnsutviklingen. Slik er det ikke nå lenger.

Frøydis Falch Urbye

Jobben kan påføre Eli både kreft og depresjoner