JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

MENINGER

Partssamarbeid er nøkkelen til et godt arbeidsmiljø

2021021114515320210211145545

Colourbox

Våre tillitsvalgte er klare for å brette opp ermene og bidra til at partssamarbeid blir en positiv drivkraft i kommunen. Er lederne også det?

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Trondheim

Det ligger store muligheter i den eksisterende IA-avtalen for å utvikle et godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass her i landet. Men en avtale er i seg selv ikke nok for å kunne oppnå både utvikling og stabilitet. Den norske arbeidslivsmodellen er basert på samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud. Dette partssamarbeidet er også en viktig forutsetning for å kunne lykkes med et lavere arbeidsrelatert sykefravær.

Statens arbeidsmiljøinstitutt viser til at hele 35 prosent av sykefraværet i Norge skyldes forhold på arbeidsplassen. Derfor er det på tide at partssamarbeid vies enda større oppmerksomhet for å redusere unødvendig fravær. For å kunne lykkes i arbeidet med å kutte i det høye sykefraværet i kommunene, er det helt avgjørende å vri tiltakene mot forebyggende arbeidsmiljøtiltak og mer partssamarbeid på den enkelte arbeidsplass.

Nyere forskning fra Sintef viser at arbeidsplasser hvor tillitsvalgte og ledere samarbeider mer enn det lovpålagte avtaleverket krever oppnår bedre resultater knyttet til kvalitetsutvikling og bedre arbeidsmiljø. Innsatsen til et tydelig partssamarbeid bør derfor knyttes til konkret arbeid på den enkelte arbeidsplass, hvor partene sammen kan utforske hvordan arbeidet best kan utføres, gjennomføres og organiseres.

Tiden er overmoden for at flere kommuner nå setter i gang et større arbeid for å sikre et godt partssamarbeid på alle nivåer. Som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet tror jeg at dersom en virkelig klarer å satse på dette nå, så vil det over tid kunne resultere i bedre arbeidsmiljø, lavere arbeidsrelatert sykefravær og høyere kvalitet på tjenestene.

Det er forsket en del på hvordan partssamarbeid kan bidra til et arbeidsmiljø hvor arbeidstakernes helse og jobbengasjement utvikles positivt, samtidig som kvaliteten på de tjenester som ytes blir bedre. Et velfungerende partssamarbeid bygger på likeverdighet, bred involvering og respekt for hverandres roller. For å opprettholde et godt arbeidsmiljø må en jobbe kontinuerlig og strukturert med å bygge gjensidig tillit mellom partene. Et godt partssamarbeid forutsetter også at det finnes vilje blant lederne til å bruke de tillitsvalgte som en kvalitetssikrer og ressurs på arbeidsplassen.

En satsing på partssamarbeid er ikke tiltak som vil eliminere alt sykefravær eller fjerne alle konflikter på arbeidsplassen over natta, men det vil på lang sikt kunne ha stor betydning for fagutøvelsen og for miljøet på arbeidsplassen.

I min rolle som hovedtillitsvalgt ser jeg at det finnes et stort utviklingspotensial gjennom å framsnakke partssamarbeidetet. Flere arbeidsplasser jobber ikke i stor nok grad med å utvikle partssamarbeidet og kan dermed gå glipp av gevinstene dette kan tilføre arbeidsplassen. I dag er det for store lokale variasjoner når det kommer til dette arbeidet, og flere av våre medlemmer savner mulighet til medbestemmelse og utvikling på arbeidsplassen. For at arbeidsmiljøarbeidet skal ha god effekt må det rettes mot reelle behov på den enkeltes arbeidsplass. Dette krever at ledere og tillitsvalgte har kompetanse på hvordan organisering, planlegging, og gjennomføring av arbeidet påvirker arbeidsmiljøet.

På sitt beste vil et aktivt partssamarbeid bidra til et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid på den enkelte arbeidsplass, og det vil gi ledelsen et bedre grunnlag for å fatte gode beslutninger. På denne måten får vi ansatte som gis reell medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen, som igjen bidrar til en arbeidsdag preget av mestring og utvikling. For å oppnå dette må en tåle uenigheter og diskusjoner. Dette fordi uenigheter, motsetninger og ulike innfallsvinkler kan være selve drivkraften til gode avgjørelser og utvikling i en organisasjon.

For at vi skal lykkes med arbeidsmiljøarbeidet er det avgjørende at den enkelte arbeidsplass følger opp, og at leder og tillitsvalgte anerkjenner behovet for å gjøre en felles innsats på dette området. Partssamarbeid må trenes på gjennom å samarbeide om oppgaver av like stor betydning for alle parter. Slik kan partene få en kollektiv ansvarsrolle i dialogen seg imellom, og bidra til at ansatte tar ansvar for utvikling av egen arbeidsplass.

Våre tillitsvalgte er klare for å brette opp ermene, og bidra til at partssamarbeid blir en positiv drivkraft i kommunen. Jeg håper at ledere rundt i landet også ser viktigheten av et godt partssamarbeid, og er klare til å satse på et arbeidsmiljø hvor vi i fellesskap utvikler en kultur for gjensidig tillit og inkludering. Det ligger et stort handlingsrom foran oss, og nå er det opp til alle oss å følge opp dette.

MEST LEST:
70/30

70/30

Agnes Bridge Walton

Antalet spanske sjukepleiarar i norsk helsevesen eksploderer: Dette er mannen bak

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Gorm Kallestad, NTB og Privat

Store lønnsforskjeller. Jovana tjente 100.000 kroner mindre enn kollegaene i kommunen

Jonas Fagereng Jacobsen

Fagforbundets leder om Høyres historiske valgseier: – Jeg er bekymra

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

Werner Juvik

Torbjørn og Jan Egil åpnet kranene: Derfor gikk det ikke enda verre da «Hans» stormet gjennom Hallingdalen

Nye tider: "Et super-resultat" kaller helsefagarbeider Gina Næss Høyres valgresultat i Trondheim. Samtidig har valgkampen hatt noen uventede konsekvenser.  Næss har blant annet funnet mange gode samtalepartnere blant frivillige i andre partier.  - Det har utvidet horisonten min. Vi ønsker alle å bidra med noe og er ofte enig i viktige saker. Jeg tror framtida blir å kjempe på  tvers av politiske skillelinje for viktige saker. 

Nye tider: "Et super-resultat" kaller helsefagarbeider Gina Næss Høyres valgresultat i Trondheim. Samtidig har valgkampen hatt noen uventede konsekvenser. Næss har blant annet funnet mange gode samtalepartnere blant frivillige i andre partier.  - Det har utvidet horisonten min. Vi ønsker alle å bidra med noe og er ofte enig i viktige saker. Jeg tror framtida blir å kjempe på tvers av politiske skillelinje for viktige saker. 

Ole Martin Wold

Høyre gjorde knallvalg i Trondheim: Nå blir helsefagarbeider Gina vara i bystyret

Herman Bjørnson Hagen

LO-lederen lover kamp: «Vi vil slå hardt ned på angrep på grunnleggende rettigheter»

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy