Veireno-sjef Jonny Enger dømt i Høyesterett

Prinsipiell dom om arbeidslivskriminalitet

2020021409440020200220122748

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

For første gang ble det idømt fengselsstraff for brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Dette er prinsipielt viktig, skriver forbundsadvokat Børge Benum i dette innlegget.

Forbundsadvokat, Fagforbundet

Norges Høyesterett har i dom av 12. februar 2020 avsagt en prinsipielt viktig dom om straffereaksjon ved omfattende brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. For første gang ble det idømt fengselsstraff for brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Saksforholdet var i korthet at Veireno-sjefen Jonny Enger var tiltalt for overtredelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Saken var blant annet foranlediget av at Arbeidstilsynet hadde gjennomført tilsyn og avdekket omfattende bruk av overtid i Veirenos virksomhet i Oslo og flere kommuner på Østlandet. Avfallsselskapet hadde ikke avtale med de tillitsvalgte i virksomheten om utvidet bruk av overtid.

I Follo tingrett ble Enger dømt til fengsel i ett år og tre måneder. Veireno ble ilagt en foretaksstraff på 4,5 millioner kroner. I Borgarting lagmannsrett ble straffen fastsatt til fengsel i ni måneder.

Høyesterett viste først til at strafferammen i arbeidsmiljøloven paragraf 19–1 ble forhøyet ved lovendring i 2015. I lovforarbeidene ble det vist til at straffen i arbeidsmiljøloven skal signalisere alvorligheten av å overtre regelverket, og at dette vil bidra til å styrke straffebestemmelsenes allmennpreventive og individuelle preventive effekt overfor aktørene i arbeidslivet.

Høyesterett konkluderer under en viss tvil med at overtredelsene i «Osloprosjektet» kan henføres under den straffeskjerpende bestemmelsen i arbeidsmiljøloven paragraf 19–1 andre ledd. Det er uttalt at tvilen knyttet seg til at brudd på arbeidstidsbestemmelser ikke hører under kjerneområdet for de overtredelser lovgiver særlig tok sikte på å ramme ved straffeskjerpelsen, og at det tidligere ikke er ilagt fengselsstraff for overtredelse av disse bestemmelsene. Konklusjonen ble altså at lovovertredelsene har skjedd under «særlig skjerpende omstendigheter».

Ved den konkrete straffutmålingen ble det lagt vekt på at hensynet til forutsigbarhet og likebehandling tilsier at domstolene er varsomme med å endre straffenivået i for store sprang. Det ble vist til at det ikke tidligere er idømt fengselsstraff for denne typen overtredelser.

På en annen side ble det vektlagt at det var tale om omfattende og bevisste overtredelser av arbeidstidsbestemmelsene som er begått over et visst tidsrom. Allmennpreventive hensyn tilsier at det her reageres med ubetinget fengselsstraff.

Det ble ikke tillagt vekt til formildende retning at saken har vært omtalt i mediene. Tidsforløpet fra lovovertredelsen og til endelig dom ble tillagt en viss vekt.

Høyesterett kom til at straffen passende kunne settes til fengsel i 120 dager.

Les hele dommen her

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

Anita Arntzen

På dette sykehjemmet fikk 35 ansatte korona. Her er de tilbake på jobb

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

FERIEPENGER HOLDT TILBAKE: Flere bedrifter mener regjeringens lånegarantiordning ikke holder for å kunne utbetale feriepenger til de ansatte. Her fra Foten badested i Fredrikstad.

NTB Scanpix

Arbeidsgiverne kan ikke garantere at du får feriepengene dine

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

Ola Tømmerås

Veireno-sjefen Jonny Enger slår tilbake. Varsler søksmål mot Oslo kommune.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

Werner Juvik

Et enkelt grep skal gi Ann Ingrid 70.000 kroner mer i årslønn

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy