Veireno-sjef Jonny Enger dømt i Høyesterett

Prinsipiell dom om arbeidslivskriminalitet

2020021409440020200220122748

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

For første gang ble det idømt fengselsstraff for brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Dette er prinsipielt viktig, skriver forbundsadvokat Børge Benum i dette innlegget.

Forbundsadvokat, Fagforbundet

Norges Høyesterett har i dom av 12. februar 2020 avsagt en prinsipielt viktig dom om straffereaksjon ved omfattende brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. For første gang ble det idømt fengselsstraff for brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Saksforholdet var i korthet at Veireno-sjefen Jonny Enger var tiltalt for overtredelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Saken var blant annet foranlediget av at Arbeidstilsynet hadde gjennomført tilsyn og avdekket omfattende bruk av overtid i Veirenos virksomhet i Oslo og flere kommuner på Østlandet. Avfallsselskapet hadde ikke avtale med de tillitsvalgte i virksomheten om utvidet bruk av overtid.

I Follo tingrett ble Enger dømt til fengsel i ett år og tre måneder. Veireno ble ilagt en foretaksstraff på 4,5 millioner kroner. I Borgarting lagmannsrett ble straffen fastsatt til fengsel i ni måneder.

Høyesterett viste først til at strafferammen i arbeidsmiljøloven paragraf 19–1 ble forhøyet ved lovendring i 2015. I lovforarbeidene ble det vist til at straffen i arbeidsmiljøloven skal signalisere alvorligheten av å overtre regelverket, og at dette vil bidra til å styrke straffebestemmelsenes allmennpreventive og individuelle preventive effekt overfor aktørene i arbeidslivet.

Høyesterett konkluderer under en viss tvil med at overtredelsene i «Osloprosjektet» kan henføres under den straffeskjerpende bestemmelsen i arbeidsmiljøloven paragraf 19–1 andre ledd. Det er uttalt at tvilen knyttet seg til at brudd på arbeidstidsbestemmelser ikke hører under kjerneområdet for de overtredelser lovgiver særlig tok sikte på å ramme ved straffeskjerpelsen, og at det tidligere ikke er ilagt fengselsstraff for overtredelse av disse bestemmelsene. Konklusjonen ble altså at lovovertredelsene har skjedd under «særlig skjerpende omstendigheter».

Ved den konkrete straffutmålingen ble det lagt vekt på at hensynet til forutsigbarhet og likebehandling tilsier at domstolene er varsomme med å endre straffenivået i for store sprang. Det ble vist til at det ikke tidligere er idømt fengselsstraff for denne typen overtredelser.

På en annen side ble det vektlagt at det var tale om omfattende og bevisste overtredelser av arbeidstidsbestemmelsene som er begått over et visst tidsrom. Allmennpreventive hensyn tilsier at det her reageres med ubetinget fengselsstraff.

Det ble ikke tillagt vekt til formildende retning at saken har vært omtalt i mediene. Tidsforløpet fra lovovertredelsen og til endelig dom ble tillagt en viss vekt.

Høyesterett kom til at straffen passende kunne settes til fengsel i 120 dager.

Les hele dommen her

MEST LEST:
TØFT: Valget om å si fra seg omsorgsretten var utrolig tøft, forteller Lillan, men det var også nødvendig for at hun og eks-samboeren skulle få løst en vanskelig situasjon som plutselig oppstod da hun fikk avslag på sosialhjelp.

TØFT: Valget om å si fra seg omsorgsretten var utrolig tøft, forteller Lillan, men det var også nødvendig for at hun og eks-samboeren skulle få løst en vanskelig situasjon som plutselig oppstod da hun fikk avslag på sosialhjelp.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Lillan ga fra seg barna for å få sosialhjelp: – Det er helt forferdelig

Det er fullt mulig å få seg noen pustepauser i mai.

Det er fullt mulig å få seg noen pustepauser i mai.

pexels.com

Du «mister» en fridag i vår: Slik får du mest ut av helligdagene

Pixabay

Har du en god historie på lager? Da kan du vinne 50.000 kroner i denne skrivekonkurransen

LØNNSVINNER: Hadde ikke miljøterapeut Siri Therese Nummedal fått en solid lønnsøkning, ville hun tenkt på å bytte jobb etter hvert.

LØNNSVINNER: Hadde ikke miljøterapeut Siri Therese Nummedal fått en solid lønnsøkning, ville hun tenkt på å bytte jobb etter hvert.

Helge Skodvin

Miljøterapeut Siri ble lønnsvinner blant de kommuneansatte. Se lista over hvem som fikk mest i fjor

Beata Cupidon har jobbet i vaskeriet i 14 år. Nå tar hun og ti kolleger ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fagbrev.

Beata Cupidon har jobbet i vaskeriet i 14 år. Nå tar hun og ti kolleger ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fagbrev.

Ola Tømmerås

Bare to norske sykehus har fremdes eget vaskeri: Derfor tar elleve ansatte fagbrev sammen

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig.  – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

RO: Kos med Pus roer når det trykker innvendig. – Spesialisthelsetjenesten er så neddynga at de ikke klarer å møte fristene til Nav, sier Helene Spro, helsefagarbeider og mor til to døtre med spesielle behov. Hun har permisjon uten lønn for å ta vare på barnet sitt på skolen og sliter økonomisk. Spro får ikke engang søkt om pleiepenger grunnet lang ventetid i spesialisthelsetjenesten.

Yngvil Mortensen

Alenemor Helene (46) får ikke pleiepenger: – Faen ta dere hele gjengen!