Veireno-sjef Jonny Enger dømt i Høyesterett

Prinsipiell dom om arbeidslivskriminalitet

2020021409440020200220122748

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

For første gang ble det idømt fengselsstraff for brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Dette er prinsipielt viktig, skriver forbundsadvokat Børge Benum i dette innlegget.

Forbundsadvokat, Fagforbundet

Norges Høyesterett har i dom av 12. februar 2020 avsagt en prinsipielt viktig dom om straffereaksjon ved omfattende brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. For første gang ble det idømt fengselsstraff for brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Saksforholdet var i korthet at Veireno-sjefen Jonny Enger var tiltalt for overtredelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Saken var blant annet foranlediget av at Arbeidstilsynet hadde gjennomført tilsyn og avdekket omfattende bruk av overtid i Veirenos virksomhet i Oslo og flere kommuner på Østlandet. Avfallsselskapet hadde ikke avtale med de tillitsvalgte i virksomheten om utvidet bruk av overtid.

I Follo tingrett ble Enger dømt til fengsel i ett år og tre måneder. Veireno ble ilagt en foretaksstraff på 4,5 millioner kroner. I Borgarting lagmannsrett ble straffen fastsatt til fengsel i ni måneder.

Høyesterett viste først til at strafferammen i arbeidsmiljøloven paragraf 19–1 ble forhøyet ved lovendring i 2015. I lovforarbeidene ble det vist til at straffen i arbeidsmiljøloven skal signalisere alvorligheten av å overtre regelverket, og at dette vil bidra til å styrke straffebestemmelsenes allmennpreventive og individuelle preventive effekt overfor aktørene i arbeidslivet.

Høyesterett konkluderer under en viss tvil med at overtredelsene i «Osloprosjektet» kan henføres under den straffeskjerpende bestemmelsen i arbeidsmiljøloven paragraf 19–1 andre ledd. Det er uttalt at tvilen knyttet seg til at brudd på arbeidstidsbestemmelser ikke hører under kjerneområdet for de overtredelser lovgiver særlig tok sikte på å ramme ved straffeskjerpelsen, og at det tidligere ikke er ilagt fengselsstraff for overtredelse av disse bestemmelsene. Konklusjonen ble altså at lovovertredelsene har skjedd under «særlig skjerpende omstendigheter».

Ved den konkrete straffutmålingen ble det lagt vekt på at hensynet til forutsigbarhet og likebehandling tilsier at domstolene er varsomme med å endre straffenivået i for store sprang. Det ble vist til at det ikke tidligere er idømt fengselsstraff for denne typen overtredelser.

På en annen side ble det vektlagt at det var tale om omfattende og bevisste overtredelser av arbeidstidsbestemmelsene som er begått over et visst tidsrom. Allmennpreventive hensyn tilsier at det her reageres med ubetinget fengselsstraff.

Det ble ikke tillagt vekt til formildende retning at saken har vært omtalt i mediene. Tidsforløpet fra lovovertredelsen og til endelig dom ble tillagt en viss vekt.

Høyesterett kom til at straffen passende kunne settes til fengsel i 120 dager.

Les hele dommen her

MEST LEST:
FRONTFAGET: Fellesforbundet og Norsk Industri, her ved Jørn Eggum og Stein Lier-Hansen, setter normen for alle andre lønnsoppgjør.

FRONTFAGET: Fellesforbundet og Norsk Industri, her ved Jørn Eggum og Stein Lier-Hansen, setter normen for alle andre lønnsoppgjør.

Håvard Sæbø

Utsatt oppgjør: Her kan du se når lønna di skal forhandles

2017: Ulykke på Ullensaker. Bussene hadde ikke høyere fart enn 33-34 kilometer i timen, konkluderte havarikommisjonen til Statens Vegvesen halvannet år senere. En sjåfør omkom. En mistet benet. Ingenting skjedde.

2017: Ulykke på Ullensaker. Bussene hadde ikke høyere fart enn 33-34 kilometer i timen, konkluderte havarikommisjonen til Statens Vegvesen halvannet år senere. En sjåfør omkom. En mistet benet. Ingenting skjedde.

Statens Vegvesen

Omkom da to busser kolliderte i 30 km/t: Så dårlig er sikkerheten for bussjåfører

HOPPET I DET: For fem år siden gjorde Eivor Evenrud et karriereskifte som var uventet for alle – inkludert henne selv. Etter 15 år som barnehageansatt ble hun heltidspolitiker for partiet Rødt.

HOPPET I DET: For fem år siden gjorde Eivor Evenrud et karriereskifte som var uventet for alle – inkludert henne selv. Etter 15 år som barnehageansatt ble hun heltidspolitiker for partiet Rødt.

Siv Dolmen

Sammen med én annen ansatt fikk barnehagelærer Eivor ansvar for 24 barn. Da hun meldte ifra, reagerte ingen

VASKER SELV: Fagforbundet-tillitsvalgte er svært kritiske til at de ansatte selv vasker i barnehagene i Oslo. Renhold skal gjøres av profesjonelle, sier de.

VASKER SELV: Fagforbundet-tillitsvalgte er svært kritiske til at de ansatte selv vasker i barnehagene i Oslo. Renhold skal gjøres av profesjonelle, sier de.

Werner Juvik

Fire av fem barnehageansatte i Oslo er blitt pålagt renholdsoppgaver

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferansen om koronasituasjonen fredag.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferansen om koronasituasjonen fredag.

Lise Åserud / NTB scanpix

Høie: Det må være trygt for barnehageassistenter og sykepleierne i kollektivtransporten

– Dette har vi advart mot lenge. Nå må Bent Høie sørge for at det blir nok personell til å gjennomføre testene, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

– Dette har vi advart mot lenge. Nå må Bent Høie sørge for at det blir nok personell til å gjennomføre testene, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Ole Palmstrøm

Mangler testkapasitet: Nå er Fagforbundets medlemmer klare til testdugnad

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy