– Nærhet har en verdi, sentralisering har en pris

«Regjeringa skyver svake grupper foran seg»

NEI ER JA: – Vårt nei er et ja til noe bedre, sier senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

NEI ER JA: – Vårt nei er et ja til noe bedre, sier senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Ole Palmstrøm

Regjeringa har gjort reformer i offentlig sektor til sin jobb nummer én. Knapt en offentlig sektor står urørt, skriver Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i denne kronikken.

2017032412063720170426164659

tips@fagbladet.no

Regjeringa har gjort reformer i offentlig sektor til sin jobb nummer én. Knapt en offentlig sektor står urørt – vi har fått politireform, sjukehusreform, kommunereform, regionreform, høyskole- og universitetsreform og NAV-reform.

I tillegg har regjeringa foreslått å endre strukturen i brannvesenet, tingrettene og skattekontorene. Felles for alle reformene er at tjenester sentraliseres. Små tjenestesteder legges ned og store, sentraliserte enheter bygges opp i og rundt byene. Distriktene mister tjenester og arbeidsplasser i rekordfart.

Regjeringa skyver svake grupper foran seg og argumenterer med at de gjennomfører reformene av hensyn til kvalitet. Kommunereformen er nødvendig for å sikre barnevernsbarna bedre omsorg, sier regjeringa. De ser helt bort fra at studier viser at det ikke er noen sammenheng mellom kommunestørrelse og kvaliteten på barnevernet.

Sjukehusreformen skal sikre pasientene bedre kvalitet på behandlingen, sier regjeringa. Og ser helt bort fra at doblet reiseavstand til sjukehuset i noen tilfeller kan bety forskjellen mellom liv og død. Vi må ruste oss til bedre foran eldrebølgen, sier regjeringa. De ser bort fra undersøkelser som viser at folk er mest fornøyd med eldreomsorgen i små og mellomstore kommuner.

Senterpartiet har vært kritisk til alle disse sentraliseringsreformene og har stemt i mot dem i Stortinget. Vi mener at nærhet har en verdi og at sentralisering og stordrift har en pris. Spesielt gjelder dette i mange av tjenestene vi får når vi er i våre mest sårbare faser i livet – for små barn, de som trenger omsorg fra barnevernet, eldre og syke.

Det har en verdi å vite at det finnes et lokalsjukehus i nærheten av der du bor, i tilfelle du skulle få behov for akutt helsehjelp. Det har en verdi at det finnes et sjukehjem i nærmiljøet, slik at gamle kan få møte mennesker de kjenner også når de ikke lenger kan bo hjemme og at de ikke flyttes langt unna familien. Det har en verdi at skoleveien ikke er for lang slik at barn slipper å bruke store deler av hverdagen sin på skolebussen.

Senterpartiet er uenig i regjeringas stordriftstenkning når det gjelder mennesker. Politikken de legger opp til er at sjukehusene, sjukehjemmene, skolene og barnehagene skal bli større for å kunne drive mer effektivt. Vi mener at politikkens oppgave er å gi folk mulighet til et best mulig liv, ikke å drive samfunnet mest mulig effektivt. Effektivitet kan være bra, men ikke hvis det går på bekostning av at mennesker blir sett og hørt. Jeg har ennå til gode å møte et menneske som drømmer om å ha sine siste dager på Norges største sjukehjem.

Det er ikke bare av hensyn til dem som bruker tjenestene at Senterpartiet er kritiske til sentraliserings- og stordriftsreformene regjeringa legger opp til. Det er også av hensyn til dem som jobber i sektorene som nå blir sentralisert. Vi er bekymret for at «effektiv drift» blir det nye arbeidsmålet for alt fra førskolelærere, lærere, sjukepleiere og NAV-ansatte. For hva er egentlig effektiv drift av et sjukehjem eller et NAV-kontor? Å bruke kortest mulig tid på å stelle pasientene? Å ha færrest mulig ansatte på jobb? Å henvise klientene til å fylle ut et skjema på nett i stedet for å få møte en saksbehandler? Vi frykter at arbeidshverdagen til ansatte i offentlig sektor blir mer og mer preget av å måtte løpe fortere, ha mindre tid til å se pasienter, klienter og elever og at flere vil føle at de ikke strekker til. Det skaper hverken gode tjenester eller en god arbeidshverdag.

Senterpartiet er blitt beskyldt av regjeringa for å være i mot all endring. Vi er blitt kalt et nei-parti. Men vårt nei er et ja til noe bedre. Vårt nei til nedlegging av lokalsjukehus er et ja til at alle skal ha tilgang på god helsehjelp, uansett hvor de bor. Vårt nei til sammenslåing av kommuner er et ja til skoler, barnehager og sjukehjem i alle typer nærmiljø. Vårt nei til nedlegging av lensmannskontorer er et ja til et politi som er til stede på både små og store steder. Vårt nei til sentralisering og digitalisering av NAV er et ja til at folk i en vanskelig livsfase fortsatt skal få kunne møte et menneske å snakke med, ikke fylle ut et skjema på en skjerm.

For Senterpartiet er dette en kamp om verdier. Vi ønsker ikke å skape et Norge som har et A-lag og et B-lag basert på hvor vi bor. Vi mener det er sjølsagt at folk som bor i distriktene skal ha like gode velferdstjenester som de som bor i eller rundt byer. Derfor vil vi ha en politikk som ser hele landet. Senterpartiet sier nei til sentralisering og stordrift fordi vi tror at nærhet har en verdi.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy