JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Meninger

Sykdom kan ramme alle. Tør du ta sjansen på at din helse tåler høyrepolitikkens holdninger?

2023071310521320230713143112
Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Eirik Dahl Viggen

Jeg trodde på politikerne som sa at det skal lønne seg å jobbe. Men det var før høyresiden innførte et karensår for de som gikk på arbeidsavklaringspenger. Jeg var en av dem som mistet støtten og måtte klare meg på det lille jeg evnet å jobbe.

Kokk med kronisk sykdom

Tre ganger har helsen slått beina under meg, og jeg har overlevd både kreft og immunforsvarsvikt. Hver gang har jeg reist meg for å jobbe og bidra med det helsen har tillatt meg å gjøre. Med langtkommet leddgikt har viljen til å jobbe til tider vært større enn evnen, og det har blitt et økonomisk tap å ikke kaste inn håndkleet. Jeg har opparbeidet meg full tjenestetid, og har i over 25 år som arbeidstaker betalt inn pensjon til KLP, en pensjonen som for meg blir mindre etter nye regler for beregningsgrunnlag som kom med en overgangsfase i 2015.

{s1}

Våren 2019 gav Trygderetten meg medhold at det var feil av Nav å frata meg AAP rett før en stor operasjonen, med beskjed om at jeg kunne opparbeide meg sykepengerettigheter før operasjonen eller søke sosial stønad. Betanien Hospital i Skien ønsket ikke å avstive venstrehånden min da høyrehånden allerede var avstivet så det ville forrige livskvaliteten min for mye. Derfor ventet jeg på protesesoperasjon ved Rikshospitalet. Knust håndledd var smertefullt og det ble en belastning for meg å vente lenge i kø i forbindelse med operasjon, både helsemessig og økonomisk.

Etter kjennelsen fra Trygderetten brukte Nav de nye reglene fra den høyredominerte regjeringen i forvaltningsloven feil. Det førte meg rett ut i et karensår fra AAP (arbeidsavklaringspenger), og da hadde jeg ikke annen inntekt enn det lille jeg klarte jobbe. Jeg følte meg brukt som politisk måloppnåelse for en usosial poltikk. Karensår for syke ble innført av den forrige regjeringen, og det gjorde at man mistet AAP om man ikke var avklart innen 3 år.

Karensår skal ifølge Høyre motivere syke til å arbeide, og jeg mener det forteller alt om holdningene til syke her i landet. De som er syke blir ikke friskere av å bli fratatt inntektsgrunnlaget sitt, snarere tvert om. Det raserer helsen, livskvaliteten og familiene til dem som utsettes for et karensår. Selv følte jeg at jeg måtte bli med på en eksperimentell operasjon hvor jeg ble prioritert for å få slippe vente så lenge på operasjon, med smerter og uten inntektsmuligheter. Institusjonene som har ansvar for å avklare deg har alt for lange behandlingstider, og dermed får folk et karensår mens de venter i køer i systemene. Ikke minst gjelder dette slike som meg med leddgikt, en kronisk sykdom som ikke er høyt prioritert i helsevesenet.

Det gjør noe med deg at felleskapet mener du ikke har fortjent sosiale goder fordi du er syk, selv etter mange år i arbeidslivet. Man skal skamme seg og straffes. Heldigvis for meg kunne jeg lene meg på familien så jeg slapp å selge boligen min som andre syke har måtte gjøre under den da Høyre, KrF og Venstre regjerte. Man får jo ikke sosial stønad før man har solgt unna verdier som eiendom og bil, og brukt opp disse midlene først. For mange syke, som opplevde karensåret, ble konsekvensen ødelagte og splittede familier, og i noen tilfeller gav syke fra seg omsorgen for barna fordi de verken hadde helse eller penger til å gi omsorg alene. Disse tilfellene kan man lese om på facebook-siden til AAP-aksjonen.

{s2}

Høyres Erna sier hun får klump i magen når hun tenker på alle fattige i Norge, og glemmer at det har hun bidratt til selv med sin politikk. Nå fremmer Høyre den «sosiale profilen» de mener de har, også lokalt, men du skal ikke la deg blende. Det er lokalpolitikere som setter betingelser, krav og lettelser for sosiale stønader som mange syke må forholde seg til. Derfor er dette noe som angår også kommunevalget. Så lenge Høyre vil innføre karensår for syke på AAP, synes jeg partiets politikere bør tie når tema er fattigdom. Jeg mener det er å angripe de svakeste, de syke, de som ikke orker å kjempe, de som ikke foreller, de vi ikke ser. Det er å pålegge dem skam av høyresidens partiprogram som legger opp til å gjeninnføre karensåret for syke. Karensåret var det første sittende rødgrønne regjerningen fjernet da den kom til makten.

Med den usosiale politikken høyresiden fører mot syke, kan jeg ikke stemme på det jeg ønsker, men jeg må stemme taktisk for å gi Høyre minst mulig makt. Jeg har fått politikerforakt og Høyre har for meg blitt en fare for demokratiet av flere grunner: Høyre har ikke frigitt dokumentene etter undersøkelser av Nav-skandalen som den høyredominerte regjeringen hadde hovedansvaret for med sine innskjerpede regler og manglende handlekraft når feil ble oppdaget. Ansvarlig statsråd Hauglie snek seg ut bakdøren uten å ta ansvar eller si unnskyld. Eller hva med Høyres tidligere finansminister Sanner som i 2021 trosset eget embetsverk og holdt tilbake dokumenter om oljefondet under forrige valgkamp fordi han var redd for at det kunne påvirke Stortingsvalget negativt for Høyre.

{s3}

Det er et personlig tap å ha en sykdom som setter premisser for arbeidsevnen din, men heldigvis for meg er det ikke hodet som feiler noe, bare kroppen. Jeg er av den tro at så lenge vi alle bidrar med det vi evner, så fortjener vi også litt trygghet selv ved sykdom. Og jeg håper ingen flere skal oppleve Høyres karensår som tok bort sikkerhetsnettet til mange syke. Det hjelper ikke at man har vilje til å jobbe når man ikke har evnen og det store flertallet av syke straffes fordi noen få har vondt i viljen sin.

Høyresiden bør ta en verdivurdering: Dere skal ikke stå å gråte krokodilletårer eller si dere får klump i magen når dere ser fattigdommen dere selv har bidratt til med deres politikk når dere samtidig mener at syke mennesker skal fratas AAP og stå uten inntekt fordi de skal motiveres til å jobbe gjennom et karensår. Det hjelper ikke med skattelette om man ikke har noe å skatte av. Og følelsen av å være en byrde er noe ingen burde få oppleve.

Jeg trodde på det politikerne sa. Jeg forsøkte å jobbe så mye jeg evnet i stedet for å kaste inn håndkleet. Men det viste seg å ikke stemme. Karensåret ødela for det.

Jeg har fått etterbetalt for min karensperiode fordi det ble gjort feil. Nav var ikke i stand til å håndtere nytt regelverk riktig. Men ingen penger kan rette opp for det jeg opplevde som utstøtt fra folketrygden etter Høyres regjeringstid. Hull i inntekten kan dessuten ha redusert pensjonsgrunnlaget mitt, noe som igjen kan gi mindre i fremtidig alderspensjon. Dette har jeg klaget på, og ifølge trygderetten er forventet behandlingstid på saken 14 måneder.

Feilen Nav gjorde etter høyresidens innføring av karensår har rammet flere enn meg, og i juni 2022 kom sivilombudet med en uttalelse etter å ha undersøkt saken. I uttalelsen heter det blant annet: «Sivilombudet er kommet til at Nav i perioden fra juli 2017 og frem til januar 2022 har truffet beslutninger om omgjøring bygget på en uriktig og for streng tolkning av forvaltningsloven § 35.»

Sivilombudet ber videre departementet forsøke rette opp feilen hos de personene det angår, men jeg har ennå ikke hørt noe og kjemper mot ettervirkningene alene.

Hvis du har vært i karensperiode som syk, anbefaler jeg deg å sjekke om vedtaket er fattet etter § 35 i forvaltningsloven. Da kan det være gjort feil i din sak også, og da bør du lese uttalelsen fra sivilombudet. Du kan bruke den til å kreve en nye gjennomgang av saken din slik Sivilombudet påpeker bør gjøres.

• Her finner du uttalelsen:

Jeg nekter å skamme meg fordi jeg har vært syk, og forteller deg her hva jeg har opplevd så du kan ta et bevisst valg på hvem som skal representere deg og dine meninger. Husk at sykdom kommer i alle samfunnslag og rammer ofte brått. Tør du ta sjansen på at din helse tåler høyrepolitikken holdninger, eller blir du som meg skremt?

Godt valg.

Det gjør noe med deg at felleskapet mener du ikke har fortjent sosiale goder fordi du er syk.

Karensåret var det første sittende rødgrønne regjerningen fjernet da den kom til makten.

Jeg nekter å skamme meg fordi jeg har vært syk, og forteller deg her hva jeg har opplevd så du kan ta et bevisst valg på hvem som skal representere deg og dine meninger.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy