Gjenopptakelseskommisjonen ansetter flere jurister for å håndtere Nav-skandalen

Eirik Dahl Viggen

Gjenopptakelseskommisjonen har ansatt to nye jurister for å håndtere den økte mengden saker i forbindelse med trygdeskandalen.

2019111908430820191119084307

I et brev til Justisdepartementet ber kommisjonen om 1,1 millioner kroner for å dekke de økte kostnadene.

– Vi har bedt om en ekstra bevilgning fordi det blir ganske mye mer arbeid på oss. Vi har ansatt to jurister på et halvt års engasjement, sier leder for gjenopptakelseskommisjonen Siv Hallgren til NTB.

Navs eget rundskriv er helt tydelig

p

Foreløpig er det anslått at mellom 50 og 80 personer er uskyldig dømt etter å ha tatt med seg trygdeytelser til andre EØS-land. Sakene er nå til vurdering hos Riksadvokaten som eventuelt sender dem videre til Gjenopptakelseskommisjonen.

– Vi har tatt høyde for at sakene kommer til oss, sier Hallgren, som også understreker at det er mulig at saker blir sendt til ankebehandling i stedet for gjenopptakelse.

Til vanlig behandler kommisjonen mellom 150 og 170 saker i løpet av et år.

Her er alt om Nav-skandalen

Utpå nyåret

Hallgren anslår at de første Nav-sakene kan komme i januar, og at det vil strømme på med flere i tiden som følger.

– Vi har satt av en ekstra dag på kommisjonens møte i mars, hvor det er mulig vi kan rekke å få behandlet en større mengde Nav-saker, sier hun.

I tillegg til sakene som sendes over fra Riksadvokaten, kan også privatpersoner begjære sine saker gjenopptatt. Så langt er dette allerede blitt gjort i fem saker som knyttes til Nav-komplekset.

Dersom kommisjonen bestemmer at sakene skal gjenopptas, går de tilbake til rettsvesenet for ny behandling. Dermed kan det gå flere måneder før uskyldig dømte til slutt blir frikjent og eventuelt får erstatning.

Prioritert

I slutten av oktober sendte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) brev til både Gjenopptakelseskommisjonen, Domstoladministrasjonen og Statens sivilrettsforvaltning og ba dem gi beskjed dersom de trengte mer ressurser for å håndtere Nav-saken.

– Jeg har tillit til at sakene får nødvendig prioritet i alle ledd, og at de blir behandlet på en god og forsvarlig måte i den videre oppfølgingen, skrev han.

p

Domstoladministrasjonen opplyser til NTB at de foreløpig ikke har bedt om mer midler, men at det kan bli aktuelt senere.

Statens sivilrettsforvaltning kan komme til å håndtere erstatningskrav i forbindelse med skandalen. Det er ikke kjent om også de trenger økte bevilgninger.

I begynnelsen av november lovet regjeringen 40 millioner kroner ekstra til Nav og 5 millioner kroner ekstra til Trygderetten for å håndtere trygdeskandalen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy