– Å lempe på arbeidsmiljøloven er veldig feil vinkling på problemet med avvik og lovbrudd

Iren Luther, leder for yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, mener at å lempe på kravene i arbeidsmiljølovene er ikke veien å gå for å få ned antall brudd.

Iren Luther, leder for yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, mener at å lempe på kravene i arbeidsmiljølovene er ikke veien å gå for å få ned antall brudd.

Bjørn Asle Grimstad

Fagforbundet-topp Iren Luther mener underbemanning er årsaken til at arbeidsmiljøloven brytes så ofte. Hun går ikke med på en oppmyking.

2019103109352820191101095805

bjorn.grimstad@fagbladet.no

NRK har denne høsten avdekket over 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven siden 2013 i Oslo kommune. Også på sykehusene florerer det med brudd.

Dagsavisen kunne denne uken formidle at det så langt i år har blitt begått 45.000 brudd på arbeidsmiljøloven (AML) på Oslo universitetssykehus.

Arbeidstilsynet åpner tilsyn mot Oslo kommune

Passer best for dagarbeid

Spekter, som organiserer arbeidsgiversiden på sykehusene, mener loven er for rigid. Administrerende direktør Anne-Kari Bratten krever at det ryddes opp i arbeidsmiljøloven. Hun mener den fungerer best for dagarbeid, og krever at loven endres slik at den passer alle typer arbeid, også natt og turnus.

– Det store omfanget av brudd er et godt bevis på at arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven ikke fungerer for virksomheter som er avhengig av drift døgnet rundt. Du kommer til å finne mange hundre tusen brudd på arbeidstidsbestemmelsene hvis du sjekker, sier Bratten til Dagsavisen.

Iren Luther, leder i Fagforbundet yrkesseksjon helse og sosial, er helt uenig. Hun mener problemet ligger i organiseringen av arbeidet og at det ikke er arbeidsmiljøloven det er noe feil med.

– Loven har jo blitt justert underveis, men å gjøre større endringer er helt feil. Den er en vernelov, og det som står i den er det minste som kreves. Å lempe på loven er veldig feil vinkling på problemet. Da blir det råkjør på arbeidstakerne, sier Luther til Fagbladet.

Slik skal Oslos ferske helsebyråd få flere sykehjemsansatte over på hele stillinger

– For få folk på jobb

Hun advarer mot at Brattens forslag om en oppmyket lov vil føre til mindre partssamarbeid på arbeidsplassene. Luther mener loven er fleksibel nok som det er i dag og viser til at det er mulig å søke om dispensasjon.

Selv mener hun løsningen ligger i mer bemanning.

– Jeg tror dette skyldes at det er for få folk på jobb. Får man nok folk i hele, faste stillinger, tror jeg det vil føre til færre lovbrudd, sier hun.

Kutt etter kutt

Hun viser til at tallene for antall lovbrudd i Oslo kommune har gått nedover i sykehjemsetaten siden 2013. Dette mener Luther har sammenheng med at Oslo kommune har ansatt 500 flere folk innen helse og omsorg.

– Hvem er det sin feil at det er tusenvis av brudd både på sykehusene og i kommunal sektor?

– Det er arbeidsgiver som har ansvar for at lover og regler følges. Da må man se om det er noe med organisering som ikke er bra nok. Og da er bemanning en av disse tingene.

– Om det er nok penger til bemanning er vel et politisk spørsmål?

– Det må jo være nok ressurser som ligger der. Ser man på sykehusene, fører kutt år etter år og fritt behandlingsvalg til at bemanningen er nede på et nivå som er ganske farlig. Jeg mener politikerne må se på om vi styrer sykehusene på riktig måte. Det er det samme i kommunene. Våre folk forteller om kutt og for mange oppgaver, det kommer av at det ikke ansattes nok folk, sier Luther.

Dette må du vite om du skal jobbe i jula

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy