– Aps forslag tukler ikke med pensjonsreformen

I TRÅD MED PENSJONSREFORMEN: - Aps forslag om å endre trygdeoppgjørene ivaretar pensjonsreformens intensjon, og er nesten identisk med det forslaget som pensjonskommisjonen i sin tid foreslo, sier daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak.

I TRÅD MED PENSJONSREFORMEN: - Aps forslag om å endre trygdeoppgjørene ivaretar pensjonsreformens intensjon, og er nesten identisk med det forslaget som pensjonskommisjonen i sin tid foreslo, sier daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak.

Per Flakstad

– Forslaget fra Jonas Gahr Støre om å endre pensjonsoppgjøret tukler ikke med pensjonsreformen. Snarere tvert imot. Det oppfyller reformens intensjon på en bedre måte enn dagens ordning, mener daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak.

2017063010061620170630121851

per.flakstad@fagbladet.no

Tirsdag foreslo Arbeiderpartiet en modell som gir pensjonistene halvparten av reallønnsveksten i lønnsoppgjørene (lønnsvekst minus forventet prisstigning). Dette skal erstatte dagens ordning som har ført til at pensjonistene har tapt kjøpekraft hvert år de tre siste årene.

Ap vil endre trygdeoppgjørene

Ikke tukling

Pål Skarsbak har fulgt arbeidet med pensjonsreformen og ulike pensjonsordninger tett i mange år. Han mener kritikerne tar feil når de sier at Arbeiderpartiet og Støre tukler med den bredt politisk vedtatte pensjonsreformen.

– Vi bør ikke tukle med pensjonen

– Dette er å snu tingene helt på hodet. Støres forslag er faktisk nesten identisk med forslaget fra pensjonskommisjonen, sier han.

– I det opprinnelige forslaget skulle pensjonistene sikres halvparten av den reallønnsveksten som ble oppnådd i tariffoppgjørene for de yrkesaktive. Dette ble senere endret til at pensjonistene skulle få resultatet av lønnsoppgjørene minus 0,75 prosent.

– Slik jeg har forstått det, ble det antatt at 0,75 prosent ville utgjøre omtrent halvparten av forventet fremtidig reallønnsvekst, og at forslagets intensjon dermed var ivaretatt, sier Skarsbak.

Slik lever du godt som pensjonist

Ivaretar reformens intensjon

Slik har det ikke gått. I stedet har vi de siste årene fått moderate oppgjør og en noe høyere prisvekst som har gjort at pensjonistene har tapt kjøpekraft på grunn av underreguleringen.

– Støres forslag rokker ikke ved pensjonsreformen. Tvert imot ivaretar det intensjonen i reformen på en litt annen og bedre måte. Jeg mener bestemt at det aldri har vært pensjonsreformens intensjon at pensjonistene skulle få mindre å kjøpe for etter lønnsoppgjør der de yrkesaktive fikk styrket sin kjøpekraft, sier Pål Skarsbak.

Slik kan du unngå AFP-smellen

Viktige prinsipper

Forslaget har også møtt kritikk fram dem som mener Støres forslag vil gi pensjonistene lavere tillegg enn i dag i år med store tillegg i lønnsoppgjørene.

– Dette er riktig under gitt forutsetninger, men jeg mener Støres forslag handler om prinsipper, og at det sikrer pensjonistene en andel av produktivitetsveksten i samfunnet for øvrig. Hvor stor den andelen skal være, og hvilke utslag dette gir i ulike lønnsoppgjør, synes jeg er en annen debatt og en avsporing fra det rent prinsipielle.

– Vi har i de siste tiårene hatt en historisk god reallønnsutvikling. Akkurat nå er det vel ikke så mange som ser for seg at denne utviklingen vil fortsette, sier Pål Skarsbak.

Dette må du sjekke før du tar tidligpensjon

AFP-pensjonen forsvant for Lars Johnny (61). Han var arbeidsledig noen måneder for lenge

Høyere kontingent for pensjonistene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy