JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Flere barnehagelærere – mindre voksentid

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Colourbox.com

I går la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram et forslag om bemanningsnorm og flere barnehagelærere i barnehagene. Flora kommune har i flere år hatt to barnehagelærere på hver avdeling, og noen av konsekvensene frustrerer øvrige ansatte og Fagforbundets tillitsvalgte.

2017062309462220230821171436

per.flakstad@fagbladet.no

I Flora kommune er mange barnehageansatte frustrert fordi ordningen med to barnehagelærere i hver avdeling fører til at de er færre voksne som i perioder skal ta seg av flere barn.

Forklaringen er at alle barnehagelærere har rett til planleggingstid, og er ikke sammen med barna alle timene de er på jobb. Samtidig kunne kommunen utvide antall barn i hver avdeling fra 18 til 20 fordi to av de tre ansatte på avdelingene har utdanning som barnehagelærer.

Fagforbundet savner lovfesting av barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene

Dårligere kvalitet og mindre trygghet

– Vi har hatt denne ordningen i flere år, og jeg merker at det har bygget seg opp en frustrasjon over konsekvensene blant oss som er barne- og ungdomsarbeidere eller assistenter, sier Aud Rasmussen som er Fagforbundets tillitsvalgt i en av barnehagene i Flora.

Hun understreker at kritikken ikke er rettet mot barnehagelærerne i kommunen, men mot en modell som etter hennes mening bidrar til at de ansattes voksentid med barna er redusert, og at dette går ut over kvaliteten på tjenesten og tryggheten til barnehagebarna.

Tverrfaglig samarbeid

I mai besøkte SKKO-leder Mette Henriksen Aas Flora. Hun synes det er bekymringsfullt når kommunen tror de har laget en bedre tjeneste for barna, men at det i stedet viser seg at konsekvensene ikke ble helt slik det var tenkt, samtidig som frustrasjonen brer seg blant mange av de ansatte.

FIKK DOKUMENTASJON: Plasstillitsvalgt Aud Rasmussen (i midten) viser Mette Henriksen Aas vaktlista, og sammen med Reidun Book Bjerck (t.h.) forteller hun om de kritiske tidene på arbeidsdagen når de er én voksen når de burde vært to, og to når de burde vært tre.

FIKK DOKUMENTASJON: Plasstillitsvalgt Aud Rasmussen (i midten) viser Mette Henriksen Aas vaktlista, og sammen med Reidun Book Bjerck (t.h.) forteller hun om de kritiske tidene på arbeidsdagen når de er én voksen når de burde vært to, og to når de burde vært tre.

Per Flakstad

– Jeg har et inntrykk at av mange politikere – både lokalt og sentralt – tror at alt blir bra i barnehagene bare de får ansatt flere barnehagelærere. Så enkelt er det ikke.

– Barnehagelærerne har en sentral og svært viktig rolle i barnehagene. Men det har også de øvrige ansatte – ikke minst dem med utdanning som barne- og ungdomsarbeidere. Kvalitet i barnehagen dreier seg om tverrfaglig teamarbeid, sier Mette Henriksen Aas.

En når de burde vært to og to når de burde vært tre

– Både barnehagelærere og øvrige ansatte går i et vaktsystem for å dekke opp hele barnehagedagen, forteller Reidun Book Bjerck som er verneombud i av kommunens barnehager.

– Når to av tre voksne på avdelingen har planleggingstid som en del av tariffavtalen sin, betyr det at vi noen ganger bare er én som er sammen med barna når vi burde vært to, og to ansatte noen ganger når vi burde vært tre, sier hun.

– Barnehagelærerne er på jobb, og har sagt at de kan hentes hvis det er behov for dem. Men vi forsøker i det lengste å unngå det. De har jo rett til denne planleggingstiden, og det ønsker vi å respektere, sier Reidun Book Bjerck og Aud Rasmussen.

Har økt antall barn

– Barnehagelærerne regner seg selv som operative, også når de ikke er det fordi de er opptatt med planlegging eller andre administrative gjøremål.

– Med flere barnehagelærere på hver avdeling, kan også barnehagene øke antall barn på avdelingen, og i Flora er antall barn økt fra 18 til 20 på avdelingene. Det bidrar til at det blir enda mer hektisk for dem som er sammen med barna når andre har planleggingstid, sier Anne Kristin Førde som er SKKO-leder i Sogn og Fjordane.

Hun kjenner til at flere kommuner i fylket vurderer en liknende modell med to barnehagelærere på hver avdeling, og mener det er viktig å kjenne alle sider ved en slik omlegging før de fatter en beslutning.

– Føler oss mindre verdt

Med to barnehagelærere på avdelingene er også beslutningssystemene endret.

– Vi må forholde oss til to ledere. Dette kan være vanskelig, så vi ønsker én leder som har hovedansvaret. Vi blir bedt om å komme med innspill, men er i mange tilfeller ikke med når beslutninger som angår oss blir tatt. Etter mange års erfaring føler vi oss mindre verdt, forteller Reidun Book Bjerck og Aud Rasmussen.

– Vi ønsker et bedre teamarbeid mellom fagarbeider/assistenter og barnehagelærere. Fagarbeider har mye kompetanse som ikke alltid blir brukt etter at modellen med to barnehagelærere ble innført. Barnehagelærere har alltid et høyere ansvar som inngår i stillingsavtaler og kompetanse. Vi ønsker at vi kunne jobbe enda bedre sammen og bruke kompetansen som vi har som fagarbeidere. Dette samarbeidet var nok bedre før modellen med to barnehagelærere ble innført, mener de.

BESØKTE FAGARBEIDERE: Leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas, hadde invitert seg selv til Flora for å få informasjon om modellen med to barnehagelærere på hver avdeling. Fra v: plasstillitsvalgt Aud Rasmussen, Henriksen Aas, fagarbeider Reidun Book Bjerck og hovedtillitsvalgt  Wenche Kvalvik.

BESØKTE FAGARBEIDERE: Leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas, hadde invitert seg selv til Flora for å få informasjon om modellen med to barnehagelærere på hver avdeling. Fra v: plasstillitsvalgt Aud Rasmussen, Henriksen Aas, fagarbeider Reidun Book Bjerck og hovedtillitsvalgt Wenche Kvalvik.

Per Flakstad

– Må ta diskusjonen

Etter å ha lyttet til de tillitsvalgte, mener Mette Henriksen Aas at dette er problemstillinger som det er viktig å sette søkelyset på.

– Vi samarbeider godt med Utdanningsforbundet om mange viktige saker som blant annet en bemanningsnorm i barnehagene. Men når det oppleves som problematisk at to av tre ansatte på avdelingene er barnehagelærere med planleggingstid i avtalene sine, må vi ta en diskusjon for å se om noe kan gjøres annerledes, sier hun.

– Den nye rammeplanen for barnehager har svært gode intensjoner og formuleringer. Men det gjenstår å se hvordan de kan oppfylles. Hvis den nye barnehageloven gir oss en bemanningsnorm med fire ansatte på en avdeling med 20 barn, er det selvsagt bra at halvparten av dem er barnehagelærere. I tillegg ønsker vi at minst 25 prosent skal være fagutdannet.

– Hvis det ikke blir normen, kan det hende vi blir nødt til å se på tariffavtalene, og om planleggingstid skal følge stillingene og ikke utdanning, sier Mette Henriksen Aas.

– Et spørsmål om organisering

Utdanningsforbundet er kritisk til kommunen, men håper de ulike gruppene ansatte kan finne en løsning sammen.

Utdanningsforbundet kritiserer Flora kommune for å ha økt antall barn i barnegruppene da andelen barnehagelærere steg.

– Det reduserer etter vårt syn den kvalitative effekten av økt pedagogdekning, og det skaper ikke en praksis som fremmer arbeidet til beste for barna, sier Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås.

Styrerne viktige

Hun oppfatter at kritikken fra Fagforbundet dreier seg om organisering og praksis, og ikke om økningen til to barnehagelærere i hver avdeling.

Utdanningsforbundet mener det er nødvendig å øke andelen barnehagelærere til minst 50 prosent i alle barnehager.

– En slik økning trenger imidlertid ikke innebære det vi ser nå, der fagarbeidere og assistenter føler at de ikke får brukt sin kompetanse, og at de ikke får ta del i informasjon som er viktig for deres yrkesutøvelse, sier Valås og fortsetter:

– Kanskje styrerne kan klare å finne andre løsninger for organisering? Det er i alle fall viktig at hele personalgruppa diskuterer roller og arbeidsfordeling, og vi håper at styrerne og de ansatte i fellesskap kan jobbe for å gjøre situasjonen bedre.

Diskuterer utfordringene

Utdanningsforbundet er klar over utfordringene med at mer planleggingstid hos de ansatte fører til mindre tid med barna, og har satt i gang en prosess der disse utfordringene diskuteres i organisasjonen.

Valås viser imidlertid til at den nylig vedtatte rammeplanen for barnehagen stiller store krav til barnehagen som pedagogisk virksomhet, og at rammeplanen gir barnehagelærerne et ansvar for å lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med faglig skjønn.

– Planleggingstiden er hjemlet i tariffavtalen for å sikre barna et kvalitativt, likeverdig og godt pedagogisk tilbud. En pedagogisk virksomhet må planlegges, evalueres og utvikles. Å sikre at alle barn får et godt barnehagetilbud krever kompetente, reflekterte og utviklingsorienterte lærere, sier hun.

Hun minner til slutt om at rammeplanen slår fast at barnehagelærerne har et veiledningsansvar overfor de andre ansatte, og at god veiledning krever forberedelse, det også.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy