– Flyktningmødrene sviktes

KVINNEKAMP: Toril Leirset og Eva Løe er særlig er bekymret for utviklingen for flyktningemødrene i Norge.

KVINNEKAMP: Toril Leirset og Eva Løe er særlig er bekymret for utviklingen for flyktningemødrene i Norge.

Nina Hanssen

Mangfolds- og integreringskonferansen i Trondheim startet med at 200 deltakere reiste seg og sang «Ja vi elsker», men det er ingen tvil om at det fortsatt er store utfordringer på arbeidsmarkedet i dette elskede landet.

2014103112000020141031133908

nina.hanssen@lomedia.no

– Verst er det nok for kvinner med lav utdanning eller analfabeter, sa Toril Sundal Leirset fra Levanger Kommune som var en av innlederne.

Tema for «Mangfolds- og integreringskonferansen» i Trondheim i dag er grunnlovens paragraf 110 om at «det påligger statens myndigheter at legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan skaffe seg utkomme ved sitt arbeid».

Bestemmelsen inneholder et pålegg til statsmyndighetene om å føre en aktiv sysselsettingspolitikk for å unngå arbeidsledighet.

Men fortsatt er det store utfordringer i dagens arbeidsliv, slo flere innledere fast på konferansen som er et årlig samarbeidprosjekt mellom IMDI, Norsk Folkehjelp, Trondheim Kommune og LO stat.

Hele 200 deltakere fra ulike yrkesgrupper har funnet veien til årets konferanse, der sosialmedisiner og fastlege Steinar Westin, Høyres Stefan Heggelund og stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal fra Arbeiderpartiet er trekkplaster.

Tøffest for kvinnene

Deltaker i integreringsutvalget, Toril Sundal Leirset fra Levanger kommune er særlig er bekymret for utviklingen for flyktningmødrene, som på grunn av manglende utdanning ikke kommer inn på arbeidsmarkedet.

– I Levanger er det disse kvinnene, ofte med store barneflokker, som er i arbeidsledighetsstatistikken. Det er disse som forblir den største gruppen arbeidsledige, i verste fall på livstid, hvis vi ikke greier å oppfylle grunnlovens paragraf 110, sa hun.

Leirset frykter at familiene til kvinnene havner under fattigdomsgrensa.

– Det er barna til disse kvinnene som skjemmes over sin mor som nesten ikke går ut av huset og som får stadig dårligere helse, både fysisk og psykisk. Det er disse barna som etter hvert kan føle seg utenfor og utvikle nag til Norge og ikke vil synge «Ja, vi elsker landet», sa hun.

20 prosent er analfabeter

Leirset sier det er ille at de som har høy utdanning fra hjemlandet ikke får seg arbeid, men de har i alle fall større sjansen enn en kvinne som er analfabet.

– Per i dag er rundt 20 prosent av flyktningene som blir bosatt analfabeter, de fleste er kvinner. Det tallet tror jeg vi må forholde oss til i lang tid framover, sa hun og fikk stor applaus fra salen.

En av dem som klappet høyest fra bakerste benk, er den tidligere rektoren fra Steinkjer, Eva Løe som nå jobber som seniorrådgiver i IMDI.

– Toril tok tak i noen av den viktigste utfordringen vi har akkurat nå. Vi må få sysselsatt disse kvinnene. Vi må tenke nytt og annerledes om hvordan vi får integrert dem. Blant annet mener jeg mange av disse kan være gode assistenter i helse- og velferdssektoren der vi trenger folk. Vi må slippe kvinnene inn og ikke være så rigide i forhold til fagbrev og norskkunnskaper, sier Løe.

LO Stats Lars Børseth er storfornøyd med at det er så mange deltakere i år og ser fram til mer debatt når politikerne får slippe til.

Mangfolds- og integreringskonferansen:

(tidligere: Innvandrerkonferansen) arrangeres årlig i Trondheim

Konferansen er et samarbeidprosjekt mellom IMDI, Norsk Folkehjelp, Trondheim Kommune og LO stat.

Årets konferanse er nr 9. i rekken

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy