– Galskap å selge Klemetsrudanlegget

OVVERRASKET: LO-leder Gerd Kristiansen ble overrasket over det hun fikk høre av blant andre tillitsvalgte Truls Hermansen og Jan-Olav Helmo.

OVVERRASKET: LO-leder Gerd Kristiansen ble overrasket over det hun fikk høre av blant andre tillitsvalgte Truls Hermansen og Jan-Olav Helmo.

Kathrine Geard

– En jævlig god valgkampsak, utbryter LO-sjefen.

2015090110070820150904105307

Selv en enkel sjel som meg evner å se hva som går tapt dersom anlegget selges.

Gerd Kristiansen, LO-leder

kathrine.geard@fagbladet.no

– Dette er egentlig en jævlig god valgkampsak, utbryter LO-leder Gerd Kristiansen, nærmest forundret over at det som skjer med gjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo ikke har fått mer oppmerksomhet.

Men det er noe hun absolutt vil bidra til å endre på.

– Budskapet er jo kjempeenkelt. Det er lett å se hva som går tapt hvis gjenvinningsanlegget selges. Det årlige utbyttet er penger kommunen kan sette rett inn der det trengs. Det blir mange barnehageplasser og plasser i pleie- og omsorgsektoren for 100 millioner, slår hun fast.

Aksjeselskap

Kristiansen har akkurat lyttet oppmerksomt til orienteringen fra Fagforbundets tillitsvalgte Jan-Olav Helmo og Truls Hermansen om gjenvinningsanleggets historie, utvikling og økonomi. Og ikke minst om omorganiseringen i sommer, da forbrenningsanlegget ble skilt ut fra Energi- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune (EGE) og omdannet til aksjeselskap. Nå lyser det nye navnet ”Klemetsrudanlegget AS” på fasaden, men restene etter det gamle, ”Energigjenvinningsetaten Klemetsrudanlegget”, kan ennå skimtes der oppe på veggen.

LES OGSÅ: Byråden løper fra ansvaret.

Kritiske

De tillitsvalgte er kritiske til måten saken er håndtert på.

– Hele prosessen etter at saken ble overført til Byrådsavdelingen for kultur og næring har vært under enhver kritikk, sier Helmo og viser blant annet til manglende informasjon underveis.

Frykter salg

Samtidig frykter de ansattes representanter at endringen er et første skritt mot salg av virksomheten. De mener det er svært sannsynlig at selskapet blir solgt, for dette er et svært attraktivt investeringsobjekt.

– Men dette er selve seddelpressa i kommunen som gir Oslo stabil høy inntekt som kan brukes på skoler, barnehager, eldreomsorg og så videre. Det vil være galskap å selge gjenvinningsanlegget. Ja, det vil være grovt ran på høylys dag mot byens befolkning, mener Helmo.

De tillitsvalgte opplyser også at oppsplittingen har ført til ulemper i det daglige praktiske arbeidet

– Bortsett fra i den politiske ideologien til det regimet vi har nå lar ikke dette seg forsvare. Jeg har prøvd å forstå hvorfor de vil gjøre dette, men klarer det ikke, sier Helmo.

Fortsatt kommunalt

Klemetsrudanlegget AS er fortsatt heleid av Oslo kommune, og ifølge Hallstein Bjercke er det ikke gjort forberedelser til salg. Han har også uttalt til Fagbladet at bystyret ikke har fullmakt til å vedta salg.

Men uttalelsen beroliger ikke de tillitsvalgte. Heller ikke leder i Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo, Terje Strømsnes.

Han mener de ansatte har reell grunn til å frykte salg. – Ved å se hvilken politikk som høyresiden fører i Oslo ved salg av barnehaver, vil det være rart om de ikke vil selge Klemetsrudanlegget, sier han.

I sommer

Det var 22.juni næringsbyråden i Oslo benyttet en fullmakt og omorganiserte Norges største anlegg for avfallsgjenvinning til selvstendig aksjeselskap. Også SVs bystyrerepresentant Ivar Johansen og Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Raymond Johansen har vært negative til manøveren. De deler de ansattes bekymring for at virksomheten skal selges ut, og legger begge vekt på at avfallshåndtering har en viktig miljøpolitisk side, og at den bør være under folkevalgt kontroll.

– Konkurransevridende

Da byråd Hallstein Bjercke (V) i begynnelsen av august kommenterte omorganiseringen viste han nettopp til behovet for å skille mellom kommunens lovpålagte oppgaver og næringsvirksomhet innen avfallshåndtering. Han pekte blant annet på nye skatteregler og at ESA har sagt at det er konkurransevridende om kommunal næringsvirksomhet ikke skilles fra lovpålagte oppgaver.

Unødvendig

Helmo kjøper ikke argumentasjonen og hevder det ikke er vanskelig å skille mellom avfall fra næring og avfall fra husholdningene. Omdannelsen til aksjeselskap er derfor unødvendig i fagforeningens øyne. Han poengterer også at anlegget på Klemetsrud er bygget for framtida. Befolkningen i Oslo øker raskt og man får trolig god bruk for overkapasiteten som i dag brukes til å konkurrere i markedet .

– Det de gjør nå er å gi slipp på beredskap for avfallshåndtering, en beredskap de har plikt til å ha, sier han.

Få engasjert

I møterommet inne på forbrenningsanlegget vil LO-lederen vite om de tillitsvalgte har vært i samtaler med opposisjonspolitikere. Svaret er ja, men de hadde håpet på mer trykk rundt saken.

– Ivar Johansen fra SV er den som har vært mest på ballen av politikerne. Han har evnet å se galskapen. Det er kanskje en for komplisert materie å sette seg inn i, lurer Helmo.

Men det tror ikke Kristiansen.

– Selv en enkel sjel som meg evner å se hva som går tapt dersom anlegget selges. Store summer som kommunen kan bruke til befolkningens beste. Det er ikke mer komplisert enn det.

Rundtur

LO-lederens besøk på på Klemetsrud er en del av en rundtur i regi av Fagforbundet Teknisk med privatisering som hovedtema. Tidligere på dagen fikk hun innblikk i hva som har skjedd etter at Oslo konkurranseutsatte parkvedlikeholdet.

Da Park og idrett Oslo KF ble lagt ned i 2011 ble 98 personer overflødige og omplassert i andre jobber.

Blant andre Anne Sandborg. Anleggsgartneren arbeider nå med kildesortering og renovasjon. En bra jobb det også, men hun legger ikke skjul på at parkene i byen er hennes hjemmebane. Mens regnet sildrer ned forteller hun Gerd Kristiansen og resten av følget fra LO om stauder, roser og trær i turistmagneten Frognerparken.

Minimum

Hun understreker at firmaet Steen og Lund, som nå har ansvaret her, gjør en bra jobb. Dette er en prestisjepark og hovedløpet der turistene holder til er i god stand. Men i randsonen er det mer så som så. Og i andre parker er forfallet merkbart, særlig på østkanten, forteller hun.

– Steen og Lund har dyktige fagfolk. Men de jobber på bestilling og gjør bare det de må i henhold til anbudet. En park som dette trenger å ha helårlig ekspertise som følger opp kontinuerlig og tenker langsiktig. Man kan ikke alltid forutse hva som vil skje i en levende park, sier Sandborg.

Må evalueres

Hun savner en skikkelig offentlig evaluering av konkurranseutsettingen. En begrenset gjennomgang av erfaringer i to soner viste at det verken ble penger spart eller bedre kvalitet etter konkurranseutsettingen.

Men kan utviklingen reverseres? Sandborg og Strømnes mener det. De håper begge et systemskifte i byen kan føre til rekommunalisering.

Rekommunalisering

Arbeiderpartiets bystyrerepresentant Rina Mariann Hansen, som er med i parken, sier de ikke har rekommunalisering skrevet inn i programmet. Men understreker at de stemte mot privatiseringen av etaten i 2009.

– Vi må først se nærmere på kontraktene og når de utløper, og så må vi få til en grundig evaluering. Det er viktig, vi er opptatt av kvalitet, sier hun.

Strømnes tolker på sin side Raymond Johansens uttalelse om at han ikke er allergisk mot private, som at han ikke har rekommunalisering øverst på lista. Men han og Fagforbundet Teknisk vil presse på for å holde spørsmålet varmt.

.

Store overskudd

Klemetsrudanlegget har 49 ansatte.

I fjor hadde anlegget et overskudd på 82 millioner kroner.

Det er ventet å generere årlige overskudd på minst 120 millioner i framtida.

Klemetsrudanlegget produserer i dag varme tilsvarende oppvarming av ca 50.000 eneboliger og strøm tilsvarende 2,5 Altakraftverk.

I tillegg til å ta seg av hovedstadens husholdningsavfall konkurrerer anlegget i markedet om avfall fra andre byer og næringsvirksomhet.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy