– I dag er det Finland, i morgen kan det være Norge

KRITIKK MOT FINLAND: Nordisk fagbevegelse retter felles kritikk mot den finske regjeringen. Fra venstre: Nestleder i Unio, Solveig Kopperstad Bratseth, leder for norsk LO, Gerd Kristiansen, og nestleder i dansk LO, Lizette Risgaard.

KRITIKK MOT FINLAND: Nordisk fagbevegelse retter felles kritikk mot den finske regjeringen. Fra venstre: Nestleder i Unio, Solveig Kopperstad Bratseth, leder for norsk LO, Gerd Kristiansen, og nestleder i dansk LO, Lizette Risgaard.

Ragnhild Heyerdahl

Den finske regjeringen krenker den nordiske modellen og bryter internasjonale konvensjoner, mener nordisk fagbevegelse som har sendt et krasst brev til den finske regjeringen.

2015100212032020151007103546

–Vi ser de samme tendensene hjemme i Norge. Derfor er det lett for oss å stå opp for våre finske kollegaer

Gerd Kristiansen.

ragnhild@lomedia.no

– I dag er det Finland, i morgen kan det være Norge eller Danmark.

Det sa nestleder i dansk LO, Lizette Risgaard, på en felles nordisk pressekonferanse.

Nordisk fagbevegelse reagerer kraftig på måten den finske regjeringen har opptrådt på i forbindelse med landets kriseplan. Tiltakspakken den borgerlige regjeringen har foreslått, er et angrep både på den frie forhandlingsretten og på avtaleretten, mener Nordens faglige samorganisasjon (NSF) som har forfattet et felles brev til Finlands regjering.

«Den finske regjeringens planer om å innskrenke retten til frie forhandler gjennom påtvunget lovgivning og forbud er et angrep på den finske og nordiske modellen. Det kan vi ikke akseptere», heter det i brevet.

Her ber de regjeringen om å trekke tilbake forslaget.

Svekker rettigheter

Den borgerlige finske regjeringen, med statsminster Juha Sipilä i spissen, vil bruke lovgivningen til å svekke finske arbeidstakeres rettigheter. Målet er ifølge regjeringen å bedre konkurranseevnen, øke sysselsettingen og få økonomien på fote igjen.

Tiltakene som regjeringen foreslår å innføre etterhvert som tariffavtalene løper ut, er blant annet å:

• redusere antallet feriedager i offentlig sektor fra 38 til 30.

• redusere feriepengene med 30 prosent.

• innføre en karensdag ved sykdom og 80 prosent lønn for dag 2-9.

• gjøre helligdagene Kristi himmelfart og Hellige tre kongers dag til ulønnede fridager.

I det opprinnelige forslaget fra regjeringen lå det også inne to forslag om å redusere søndagstilleggene fra 100 til 75 prosent og halvere overtidstilleggene. Disse forslagene har arbeidstakerorganisasjonene imidlertid klart å avverge. De finske fagforeningstoppene sitter for øyeblikket i kontinuerlige forhandlinger med regjeringen.

Brudd

Regjeringens forslag vil innebære at tariffavtalene ikke kan innholde bestemmelser som gir bedre vilkår for arbeidstakerne enn det som står i loven riksdagen vedtar. Dette er å begrense både avtalefriheten og den frie forhandlingsretten, og bryter blant annet med ILOs kjernekonvensjoner nr. 87 og 98, mener NFS.

– Vi ser de samme tendensene hjemme i Norge. Derfor er det lett for oss å stå opp for våre finske kollegaer, sa LO-leder Gerd Kristiansen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy