Full mobilisering i Fagforbundet

– Jeg tror ingen i Fagforbundet blir lei seg om Venstre ender under sperregrensa

MOBILISERING: Fagforbundet mobiliserer for å få medlemmene til å stemme rødgrønt. Det er de best tjent med, sier leder for samfunnsområdet i Fagforbundet, Gunn Karin Gjul.

MOBILISERING: Fagforbundet mobiliserer for å få medlemmene til å stemme rødgrønt. Det er de best tjent med, sier leder for samfunnsområdet i Fagforbundet, Gunn Karin Gjul.

Kathrine Geard

– Vi er privilegerte som har like mange tillitsvalgte som Fremskrittspartiet har medlemmer. Hvis 90 prosent av Fagforbundets medlemmer bruker stemmeretten sin, går det bra. Da får vi en rødgrønn regjering, sier Gunn Karin Gjul.

2017080912000020170809132433

kathrine.geard@fagbladet.no

Hun er leder for samfunnsområdet i Fagforbundet, og har det administrative ansvaret for valgkampen, som hele organisasjonen nå ruller i gang for alvor.

Etter mer enn ett år med forberedelser legger tillitsvalgte i alle fylker ut på turné i leide biler til uka. Planen er å systematisk oppsøke alle kommuner og ulike typer arbeidsplasser der Fagforbundet har medlemmer i løpet av de neste fire ukene. I tillegg blir det stands på forskjellige aktuelle arenaer, debattmøter og kulturarrangementer.

I medlemmenes interesse

Også forbundsledelsen, med Mette Nord i spissen, skal rundt og mobilisere medlemmene til å bruke stemmeretten. Landets største fagforbund legger hele sin tyngde i at landet skal få en ny rødgrønn regjering.

– Vi er privilegerte som har like mange tillitsvalgte som Fremskrittspartiet har medlemmer. Høyresida frykter oss fordi vi er store og sterke, det er derfor de angriper oss, sier Gjul, med henvisning til stadig kritikk mot at Fagforbundets engasjement i politikk og valgkamp.

Svaret fra Fagforbundet er at medlemmenes interesser påvirkes av hvem som styrer Norge. Sammen med LO har de spurt alle politiske partier om hva de mener om spørsmål som er viktig for medlemmene.

Sakene som betyr mest

Undersøkelser viser at Fagforbundets medlemmer er særlig opptatt av trygge arbeidsplasser, økt bemanning, kamp mot midlertidige ansettelser og for hele faste stillinger. Og de bekymrer seg for økte forskjeller.

– Den sittende regjeringen bidrar til økte forskjeller. Vi gjør medlemmene våre oppmerksom på hvilke partier som deler deres syn og kjemper for våre saker.

Det kommer neppe overraskende på flertallet. For ifølge en undersøkelse stemmer ca 80 prosent av medlemmene rødgrønt, mens 10-11 prosent er Høyrevelgere.

– Så det er ganske unisont. Fagforbundet er ikke et parti, men vi har valgkamp rettet mot egne medlemmer. Målet er å få dem til å bruke stemmeretten og få en regjering de er tjent med. Derfor anbefaler vi at medlemmene stemmer på ett av de rødgrønne partiene.

Bestilling til ny regjering

Til gjengjeld venter Fagforbundet politisk handling på mange områder om venstresida får flertall. Slik som styrking av eldreomsorgen, stans i privatisering av velferd, tiltak mot arbeidslivskriminalitet, styrking av arbeidsmiljøloven, bekjemping av fattigdom og ulikheter.

– Vi har mange krav til en ny regjering, den blir ikke arbeidsledig. De vil høre fra oss ofte, vi skal passe på daglig, lover Gjul.

– Hvordan tror du valgkampen vil fortone seg?

– Jeg tror det blir jevnt hele veien inn, og at målingene vil variere helt fram til valgdagen. Om partier er over eller under sperregrensa vil få stor betydning. Det er helt avgjørende å ikke ta seieren på forskudd. Det er ikke opplagt at venstresida vinner. Vi må mobilisere alt vi har, drive en systematisk valgkamp, og ikke ta et eneste hvileskjær.

Frykter Listhaug

– Dere har altså ikke noe imot at Venstre havner under sperregrensa?

– Jeg tror ingen i Fagforbundet blir lei seg om Venstre ender under sperregrensa. Den harde realiteten er at om de havner over og får sju, åtte mandater, så blir det vanskeligere å få et rødgrønt flertall, sier Gjul, som selv har vært med på både gode og dårlige valgkamper som aktiv partipolitiker.

Hun var Stortingsrepresentant for Ap fra 1993 til 2013, og minner om at små differanser avgjorde både i 2005 og 2009. Det er grunn til å tro at det blir like tett nå, og derfor ser hun med bekymring på Sylvi Listhaugs daglige utspill.

– Jeg frykter at hun kan klare å mobilisere fire-fem prosent ekstra til å stemme på Frp gjennom sitt kjør på fremmedfrykt og rasisme. Da vinner høyresida. Derfor er det så viktig at fagbevegelsen gjør jobben og mobiliserer sine medlemmer. Hvis opp mot 90 prosent av Fagforbundets medlemmer bruker stemmeretten sin, så går det bra. Da får vi en rødgrønn regjering, sier Gjul, som understreker at hun er optimist.

Vanskelig å styre dagsorden

Hun peker på at Senterpartiet gjør det bra på målinger og tydeligvis har truffet en nerve i distrikts-Norge, at SV har kommet godt i gang og ligger stabilt over sperregrensa, og at Ap ligger an til å gjøre et anstendig valg med godt over 30 prosents oppslutning.

– Men det er lenge igjen og stemninger bestemmer hva som blir viktige saker. Og det er ofte vanskelig å styre dagsorden for partiene.

– Akkurat nå handler mye om Ap og økt skatt i mediene. Kommuniseres det offensivt nok om skattespørsmålet?

– Det er viktig at hele venstresida spiller på lag og kjører en ideologisk debatt om at mer velferd vil bety økt skatt. De rødgrønne må nok bli flinkere til å avkle høyresidas løfter om at skattekutt og god velferd kan kombineres. Hele den politiske debatten kommer til å dreie seg om dette framover. Den økonomiske gullalderen er over. Skal vi greie å opprettholde velferden, må skatten økes. Om tre, fire år vil vi være der. Det virker som om få kommentatorer har tatt dette innover seg, og heller ikke det norske folk. Dagens regjering har løst floken ved å tappe oljefondet.

Klare skiller

Ap blir også beskyldt for å ligne for mye på Høyre, men Gjul mener det er klare skilnader mellom partiene når det gjelder nettopp skattepolitikk, utjevning av forskjeller og trygging av arbeidsplasser.

– I motsetning til Høyre har Ap alltid stått på fagbevegelsens side.

Fagforbundet har sagt klart fra at det mener en regjering bestående av de tre rødgrønne partiene Ap, Sv og Sp vil være den beste løsningen for landet. Når det gjelder andre mulige samarbeidspartnere anser forbundet at Venstre har en fiendtlig politikk overfor arbeidstakere og derfor er uspiselig.

– Og KrF har jo definert seg som samarbeidspartner med Høyre. Derfor prioriterer vi de rødgrønne. Vi mener de tre partiene ivaretar ulike verdier, og utfyller hverandre på en god måte.

– Hva med MDG og Rødt, de kan jo komme på vippen?

– Det får forbundsstyret og LO-sekretariatet i så fall ta stilling til når det skjer, ikke nå.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy