– Lange vakter er helsefarlig

– Rapporten gir oss et kunnskapsbasert datagrunnlag i møte med krav om økt fleksibilitet i arbeidslivet, sier Iren M. Luther.

– Rapporten gir oss et kunnskapsbasert datagrunnlag i møte med krav om økt fleksibilitet i arbeidslivet, sier Iren M. Luther.

Karin E. Svendsen

Iren M. Luther i Fagforbundet sier Stami-rapporten om arbeidstid og helse gir viktige argumenter for å verne om normalarbeidstida.

2014022012000020140220144750

karin.svendsen@fagforbundet.no

– Fagbevegelsen må arbeide for et arbeidsliv hvor flest mulig arbeider dag, og helst ikke over åtte timer, mener Iren M. Luther, nestleder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS).

Luther uttaler seg på bakgrunn av rapporten som Stami la fram i dag. Den viser at de ansattes helse og deres yrkesutøvelse kan bli dårligere bare ved å øke arbeidstida fra åtte til ti timer.

Store søvnproblemer

– Det er tydelige helserisikoer for den enkelte arbeidstaker som arbeider natt eller lange vakter. Rapporten viser at de problemene som oftest oppstår, er ulike søvnforstyrrelser, sier Iren M. Luther.

Nestlederen i SHS, som selv har bakgrunn som sjukepleier, peker også på konsekvenser for yrkesutøvelsen.

– I og med at lange vakter og nattarbeid fører til mindre og dårligere søvn, får ansatte også svekket årvåkenhet og dømmekraft. Med min bakgrunn er det naturlig å frykte økt fare for feilmedisinering og uheldige avgjørelser. Det er også nærliggende å tro at søvnmangel fører til konsentrasjonsproblemer og dårligere samhandling og kommunikasjon med pasienter, brukere og kolleger.

Kjønnsforskjeller

Jenny-Anne S. Lie, forsker ved Stami (Statens arbeidsmiljøinstitutt) sier rapporten Arbeidstid og helse bekrefter tidligere funn.

– Nattarbeid og lang arbeidstid øker faren for død ved hjerte- og karsykdommer, for uhell på grunn av depresjon og for brystkreft, sier hun.

Få studier undersøker kjønnsforskjeller., men noen enkeltstudier viser høyere risiko for hhv søvnforstyrrelser, depresjon, og fedme blant kvinner, og lymfekreft blant menn som følge av skiftarbeid eller utilstrekkelig søvn.

Mange og store konsekvenser

Jenny-Anne S. Lie og forskerkollegene hennes på Stami presenterte torsdag Arbeidstid og helse – en systematisk litteraturstudie. Rapporten er basert på 99 studier av sammenhengen mellom arbeidstid og helse. Alle studiene er publisert etter 2008.

Her er noen av funnene i materialet:

• Arbeidsuker på over 55 timer flerdobler risikoen for søvnproblemer

• Jo tidligere man begynner å arbeide om morgenen, jo større er risikoen for å sovne på jobb

• Ved arbeidsdager på 11-12 timer øker risikoen for å dø på grunn av hjerte- og karsjukdom med 50 prosent sammenliknet med åtte timers arbeidsdag.

• Ei arbeidsuke på mellom 41 og 45 timer øker risiko for å dø av hjerte- og karsjukdom med 60 prosent

• 10 av 14 studier viser økt risiko for brystkreft ved nattarbeid

• Ved å arbeide over åtte timer øker risikoen for ulykke med femti prosent. Risikoen for ulykker dobles med en arbeidsdag på over 12 timer.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy