– LO og Ap må presse på for mer åpenhet rundt TISA

Rolf Rynning Hansen i Fagforbundet mener LO og Ap må presse på for mer åpenhet rundt TISA

Rolf Rynning Hansen i Fagforbundet mener LO og Ap må presse på for mer åpenhet rundt TISA

Nina Hanssen

TISA er grunnleggende udemokratisk, sier Rolf Rynning Hansen fra Fagforbundet. Han savner større engasjement, både fra Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Gerd Kristiansen.

2016040813260020160411143911

nina.hanssen@lomedia.no

– Både LO og Ap har vedtatt uttalelser som er nesten uforenlig med arbeidet med TISA-avtalen. Jeg er skuffet over ledelsen og savner større engasjement, sa Rolf Rynning Hansen fra Fagforbundet på NTL Ung konferansen denne uka.

Rundt 60 unge NTLere fra hele landet har vært samlet på Sundvollen. Et av de foredragene som var mest populære, var hvordan internasjonale handelsavtaler påvirker arbeidstakere og folk flest.

Uruguay-duo advarer norske politikere mot TISA

– Haster med motstand

En engasjert Rolf Rynning Hansen fra Fagforbundet var glad for å møte så mange unge engasjerte som er opptatt av internasjonal politikk.

Han mener det haster med å bygge opp motstand mot en del av handelsavtalene som nå forhandles og domineres av USA og EU.

Hansen mener handelsavtalene TISA og TTIP vil påvirke både helsetjenester, utdanning og andre offentlige tjenester som er viktige for folk.

Flere av deltakerne på NTL Ung-konferansen ga sin støtte til at dette var et tema som fagbevegelsen må prioritere høyt.

Krever slutt på hemmelighold i TISA-forhandlingene

Bokstavsalat om handelsavtalen

Hansen forstår godt at mange blir forvirret rundt det som skjer med forhandlinger om ulike handelsavtaler i verden.

– Til tider er det rene bokstavsalaten når man diskuterer dette. Jeg vil fokusere mest på TISA. Men i tillegg har vi jo også TTIP, CETA, TPP, ISDS-ICs, WTO, GATS, GATT og BITS, sa han.

Hansens forbund - Fagforbundet - har sagt klart nei til mer liberalisering og han brenner nå for at debatten skal gjøres folkelig, slik at flere kan engasjere seg. Men det er ikke lett å få tilgang til all informasjon som skjer i forhandlingene, som blant annet foregår i «grønne rom», slik de hadde under WTO-møtet i Nairobi før jul, der enkelte grupperinger hadde særmøter utenfor konferansestedet.

LO krever at offentlige tjenester skjermes

Be om mer åpenhet

Hansen er glad for at både LO og Ap har sagt at de er opptatt av å få mer åpenhet rundt dette, men han mener også at det er viktig å presse på, slik at all informasjon kommer ut.

– Norge ligger etter EU i åpenhet. Vi må samle lekkasjer og få mer kjøtt på beina til dette skal behandles i Stortinget. I dag er Wikileaks den eneste kilden og som dere sikkert har fulgt med i de siste Panama-avsløringene, så er det mye som skjer som vi ikke får innsyn i, sier han.

Hansen er glad for at motstanden nå ser ut å øke. Blant annet har store internasjonale organisasjoner som PSI, UNI Global, IFT og andre sagt klart ifra at de ikke ønsker denne utviklingen.

Selv kjenner Hansen PSI godt, da han selv har jobbet der i flere år.

– Skjerming av offentlige tjenester er en fiksjon

Udemokratisk system

– Jeg har tro på at de unge NTLerne som er her på Sundvollen vil være en pådriver for å få dette på den politiske dagsorden. Avtalene er grunnleggende udemokratiske. Også måten det nå blir forhandlet på, er udemokratisk, sa Hansen etter foredraget.

Selv har han holdt flere lignende foredrag rundt i landet, men synes det er ekstra stas å snakke for ungdommer.

– Det er jo de som vil kjenne effekten av dette på kroppen i framtiden, så det er bra de engasjerer seg. I dag foregår forhandlingene av TISA utenfor WTO og andre internasjonale organisasjoner og dette vil få konsekvenser både for offentlig sektor og for matsikkerheten i Norge, sa han. Hansen vet at det nytter å kjempe imot og er glad for at motstanden øker, både hjemme og ute.

– Vi i Fagforbundet har jobbet mye for å få dette på agendaen. Vi vil fortsette å arrangere flere møter, lage flere brosyrer og ikke minst bruke «munn-til-munn-metoden» for å spre informasjon om hva som skjer. Jeg ser at vi helt klart kan lære litt av det engasjementet vi hadde rundt EU-saken, da en handelsavtale fikk folk til å våkne, sa han.

Dette må du vite om TTIP og TISA

Dette er TISA

• Trade in Services Agreement (TISA) er en avtale om handel med tjenester. Forhandlingene er et resultat av manglende framdrift i forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Tisa bygger på Gats-avtalen, WTOs avtale om handel med tjenester, fra 1995.

• TISA-forhandlingene har pågått siden våren 2013. 51 stater deltar i forhandlingene, inkludert Norge. Hovedvekten av landene som deltar, er rike land, og disse står for om lag 70 prosent av all handel med tjenester i verden.

• Formålet med avtalen å liberalisere tjenestehandelen. Avtalen skal blant annet fjerne handelshindringer som forskjellsbehandler utenlandske og lokale aktører.

• Hvert land kan imidlertid unnta tjenesteområder som det ikke ønsker å gi utenlandske tilbydere markedsadgang til. Norge har i sitt åpningstilbud ekskludert sykehustjenester og andre offentlige helse- og sosialtjenester, utdanningstjenester på grunnskole- og videregående nivå, samt butikksalg av alkohol og tobakk, opplyser regjeringen. Det norske åpningstilbudet er offentliggjort på Utenriksdepartementets sider.

Kilde: FriFagbevegelse

Til tider er det rene bokstavsalaten når man diskuterer dette. Jeg vil fokusere mest på TISA. Men i tillegg har vi jo også TTIP, CETA, TPP, ISDS-ICs, WTO, GATS, GATT og BITS

Rolf Rynning Hansen, Fagforbundet.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy