– Markedsliberale eksperter skriver ut medisin om produktivitet

Statsminister Erna Solberg og komiteleder Jørn Rattsø, mor og far til produktivitetskommisjonen.

Statsminister Erna Solberg og komiteleder Jørn Rattsø, mor og far til produktivitetskommisjonen.

Vegard Velle

Konklusjonene fra regjeringens produktivitetskommisjon er som forventet, mener Fagforbundet og For Velferdsstaten.

2015021312000020150217090548

I februar i år nedsatte Høyre/FrP-regjeringa ned en produktivitetskommisjon. Den fikk i oppgave både å kartlegge produktivitetsutviklingen i Norge og foreslå tiltak for å styrke produktiviteten og vekstevnen i norsk økonomi.

Professor Jørn Rattsø ved NTNU ble oppnevnt som leder. Han har tidligere ledet flere offentlige utredninger, blant annet om kommunenes inntektssystem (1996) og om NAV (2004). Allerede fra starten har kommisjonen utløst debatt, om så vel virkelighetsoppfatningen som sammensetningen av kommisjonen og dens mandat.

Økt konkurranse gir ikke høyere effektivitet

Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet, mener kommisjonens rapport bærer preg av å være nedsatt av en blåblå regjering.

– Kommisjonen baserer seg på en antakelse om at konkurranse gir gevinster. Men sannheten er at det ikke finnes seriøs forskning som underbygger denne antakelsen, sier Larsen.

Fagforbundet godtar ikke premissene om at økt konkurranse vil øke produktiviteten. Blant annet viser en rapport fra 2011 av det svenske, markedsvennlige Studieförbundet Næringsliv och Samhälle at det ikke fantes vitenskapelig belegg for at økt konkurranse førte til forbedringer av velferden eller økt effektivitet.

Mangler dokumentasjon

Fagforbundet er ikke overrasket over at kommisjonen gir sin velsignelse til regjeringas største prestisjeprosjekter.

– Produktivitetskommisjonen støtter ikke overraskende regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og en omfattende kommunereform, uten at det er dokumentert noen vesentlige effektiviseringsgevinster ved noen av disse tiltakene, sier Larsen.

Sterk produktivitetsøkning i offentlig sektor

Kommisjonen peker på en lavere produktivitetsvekst i Norge de siste årene, i likhet med mange andre land. Kommisjonen erkjenner at det er vanskelig å måle produktiviteten i offentlig sektor, men skriver samtidig at det finnes et effektiviseringspotensial basert på internasjonale sammenligninger.

– Sannheten er at det ikke har vært noen økning i andelen offentlig sysselsatte de siste 20 årene. Til sammenligning har omfanget av tjenestene og befolkningens størrelse hatt en betydelig økning. Det tyder på at offentlig sektor har hatt en betydelig produktivitetsøkning i denne perioden, sier nestlederen i Fagforbundet.

Markedsliberale eksperter

Også Asbjørn Wahl, lederav For velferdsstaten er kritisk. Han peker på at produktivitetskommisjonen ikke er partssammensatte utvalg, men et såkalt ekspertutvalg, dominert av økonomer, i hovedsak markedsliberale økonomer.

– Økonomi er som kjent ikke noen eksakt vitenskap. Snarere kan vi vel si at den farges sterkt av dominerende ideologiske retninger. Evnen til å forutse, forstå og analysere de siste års finans- og økonomiske krise sier vel mer enn noe om den dominerende økonomiens begrensninger, feiltagelser og mangler – og ikke minst dens politiske slagside. Det samme gjelder tiltakene som er iverksatt, særlig i Europa, for å komme ut av krisa.

Mer konkurranse, marked og avregulering

Konklusjonene er mer marked, mer konkurranse, mer avregulering. Helt etter bestillingen. Rapporten inneholder mye nyttig statistikk. Det skal den ha. Konklusjonene, derimot, er stort sett av typen "tenk på et tall", overflatisk og udokumentert.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy