– Regjeringen undergraver partenes rolle i fagutdanningen

LO-sekretær Trude Tinnlund mener regjeringa skyver trepartssamarbeidet i fagopplæringen til side.

LO-sekretær Trude Tinnlund mener regjeringa skyver trepartssamarbeidet i fagopplæringen til side.

Tri Nguyen Dinh

LO mener at regjeringen følger et mønster når partene i arbeidslivet skyves til side når fagopplæringen skal evalueres. LO og NHO er enige om å protestere.

2015022412000020150224081140

torgny@lomedia.no

– Vi mener at regjeringa skyver til side partene i arbeidslivet når en skal evaluere fagopplæringen og vurdere ny fagstruktur, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Regjeringen har nå bestemt seg for å gjennomgå tilbudsstrukturen for fagopplæringen. Men de stoler ikke på at de partssammensatte faglige rådene skal klare jobben. Departementet har bestemt at det ved siden av de faglige rådene skal det nedsettes arbeidsgrupper. Disse gruppene skal arbeide parallelt med de faglige rådene og med de samme spørsmålene. Sammensetningen av arbeidsgruppene er ikke fastsatt ennå, men det er klart at de ikke skal være representativt for partene i arbeidslivet.

Utdanningsdirektoratet (Udir) utfører oppdraget på oppdrag fra departementet.

Reagerer kraftig

NHO og LO har sammen skrevet et brev til Utdanningsdirektoratet hvor de reagerer sterkt på det de oppfatter som regjeringens og direktoratets forsøk på å undergrave partenes rolle i fagutdanningen.

LO og NHO reagerer kraftig på forslaget. De ser ikke behovet for slike arbeidsgrupper.

«Vi støtter (…) ikke forslagene om å nedsette egne arbeidsgrupper til hvert utdanningsprogram slik KD (Kunnskapsdepartementet red. anm.) foreslår, eller Udir’s til dels svært sammensatte arbeidsgrupper. (…) De faglige rådene har allerede i dag mulighet for å sette ned slike arbeidsgrupper ved behov», skriver organisasjonene.

Trepartssamarbeidet i fagopplæringen foregår gjennom ni faglige råd og paraplyen Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY). De faglige rådene har til oppgave å utarbeide opplæringsplaner og fagstrukturen for sine bransjer.

Udir kan velge

De advarer mot at de «foreslåtte arbeidsgruppene skal overta eller sidestilles faglig råds mandat i denne prosessen og legger til grunn at det må være de faglige rådene som avgir det formelle innspillet i trepartssamarbeidet.»

Selv om det er LO og NHO som formelt sender brevet, er det stor støtte for brevet i de organisasjonene som er representert i de faglige rådene.

LES HELE BREVET HER

Slik Departementets og Udirs forslag foreligger, innebærer det at de faglige rådene får anledning til å komme med innspill. Men helt parallelt skal arbeidsgruppene jobbe, og de skal sende innspill til Udir samtidig med at de faglige rådene kommer med uttalelser.

– Da kan Udir velge hvilke råd de vil følge, sier Are Solli. Solli er nestleder i faglig råd elektro og forbundssekretær i EL & IT Forbundet.

Et mønster

Trude Tinnlund ser et større mønster i denne framgangsmåten fra regjeringa.

– Dette er det samme som skjedde med Produktivitetskommisjonen og Arbeidstidsutvalget. Regjeringa nedsetter utvalg uten at partene i arbeidslivet er representert.

Solli mener at han kan kjenne igjen mange trekk fra den danske yrkesopplæringsreformen som nettopp har blitt gjennomført, men ingen vil bekrefte at det er dette som er planen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy