Tar i bruk all kunnskap

– Samarbeid er vår fremste eksportvare

KVALITETSSIKRING: Tillitsvalgtssystemet i Norge er et av de beste kvalitetssikringssystemene for ledere, sa Lisbeth Øyum, forsker ved Sintef, da hun holdt innledning om fordelen ved den norske samarbeidsmodellen på et seminar om lokalt trepartssamarbeid i regi av Fagforbundet.

KVALITETSSIKRING: Tillitsvalgtssystemet i Norge er et av de beste kvalitetssikringssystemene for ledere, sa Lisbeth Øyum, forsker ved Sintef, da hun holdt innledning om fordelen ved den norske samarbeidsmodellen på et seminar om lokalt trepartssamarbeid i regi av Fagforbundet.

Per Flakstad

– Men hvis ikke tillitsvalgte og ledere er bevisste på dette, vil samarbeidet slå sprekker, advarer Sintef-forsker Lisbeth Øyum.

2016101310370020161013103727

‒ Det fins andre løsninger ennå bruke vikarbyråer. Det fins andre løsningen enn å konkurranseutsette.

nina.monsen@fagforbundet.no

‒ Samarbeid fører til økt effektivitet, sier Lisbeth Øyum, seniorforsker på Sintef teknologi og samfunn.

– Gjennom et partssamarbeid tar det kanskje lengre tid å fatte en beslutning, men beslutningen settes raskere ut i livet. Dessuten blir beslutningen bedre fordi større deler av bedriftens kunnskap er tatt i bruk gjennom å involvere tillitsvalgte, som har en unik oversikt over arbeidsplassens kompetanse, mener Øyum.

‒ Tillitsvalgtssystemet i Norge er et av de beste kvalitetssikringssystemene for ledere, understreker Øyum.

Advarer mot avstand

Hun advarer samtidig mot en økende avstand til beslutningstakerne.

‒ Vi ser en framvekst av nye bransjer med liten tradisjon for fagorganisering og økt individualisering på arbeidsmarkedet, sier Øyum.

Hun mener offentlig sektor i Norge er preget av måloppnåelser og effektiviseringskrav. Dette er viktig, ifølge forskeren, men like vesentlig er hvordan man organiserer prosessene som skal bidra til denne oppnåelsen.

‒ Vi kan dokumentere at medvirkning av ansatte – ikke bare tillitsvalgte – fører til måloppnåelse på både innovasjon og effektivitet, sier hun, og legger til at konkurransefortrinnene for samarbeidsmodellen er mange.

Bruker arbeidsplassens kunnskap

‒ Større del av kunnskapen på arbeidsplassen brukes. Det er det norske konkurransefortrinnet. Vi får raskere avkastning på ny teknologi fordi vi har arbeidstakere som kan å ta i bruk nye verktøy, fortsetter hun.

Øyum var invitert til Fagforbundet for å holde innledning for fem kommuner som jobber spesielt med trepartssamarbeid; Bømlo, Songdalen, Øvre Eiker, Lunner og Høyanger.

Partene i disse kommunene er fullt klar over at samarbeid lønner seg.

Øyum er imponert over hva rådmenn, ordførere og tillitsvalgte har fått til gjennom lokalt trepartssamarbeid, men hadde likevel noen klare oppfordringer.

Historietime

Ifølge Øyum er vi er i ferd med å få en arbeidsflokk som er litt historieløs.

‒ Da blir vi fort utsatt for trender. Her har Fagforbundets erfarne tillitsvalgte en jobb å gjøre, sier Øyum.

Marit Brakestad, hovedtillitsvalgt i Bømlo og Hans Ivar Gustavsen, hovedtillitsvalgt i Lunner, nikker anerkjennende.

‒ Mange unge tar demokratiet på norske arbeidsplasser for gitt, sier Brakestad.

Hun mener Fagbevegelsen må trekke frem de historiske linjene.

‒ Det er av stor betydning for at vi fremdeles skal holde organisasjonsgraden på dagens nivå og sågar øke den, legger Brakestad til.

Gustavsen mener det er en utfordring å koble historie med nåtida for å møte morgendagen, og understreker samtidig at vi ikke må falle for fristelsen til å framstille det som om alt var så mye bedre før.

– Utrolig mulighet

‒ Å være tillitsvalgt i dag gir en utrolig mulighet. Tillitsvalgtsrollen har endret seg dramatisk på 20 år. Det er mindre kamp og mer samarbeid, noe som gjør rollen mer interessant, sier Gustavsen.

‒ Vi må trekke de yngre med i fagforeningsarbeidet, sier Brakestad.

Ikke minst er det siste viktig for å opprettholde en høy organisasjonsgrad blant arbeidstakere.

I de fleste vestlige land går nå organisasjonsgraden ned og konfliktgraden opp, ifølge Øyum.

Bemanningsbyrå

Også i Norge går fagforeningsgraden ned. Samtidig går bruken av bemanningsbyråer opp.

‒ Medbestemmelse eksisterer ikke utenfor partene. Hva gjør fagbevegelsen med de nye arbeidstakergruppene som jobber side om side med dem selv, men under helt andre ordninger? spør Øyum.

‒ Vi ligger allerede i etterkant når det gjelder nye arbeidstakere som faller utenfor ordningene, enten fordi de jobber i bemanningsbyrå eller er selvstendig næringsdrivende, sier Gustavsen.

Han mener det er viktig å få tydeliggjort hvilke konsekvenser det har. Den norske samarbeidsmodellen er tuftet på forutsigbare parter, med høy organisasjonsgrad.

‒ Det fins andre løsninger ennå bruke vikarbyråer. Det fins andre løsningen enn å konkurranseutsette, sier Gustavsen.

‒ I egenregi får vi best tjenester, føyer Marit Brakestad til, før Gustavsen fortsetter:

‒ Dette må være så forankra i kommunen at det blir uavhengig av hvem som styrer politisk.

Framtida

Samarbeidsmodellen er tufta på at ledelsen vil samarbeide. Der har de et ansvar, men medvirkning forplikter de tillitsvalgte, understreker Øyum.

Hun oppfordrer ledere og tillitsvalgte til å gå enda lengre i samarbeidet sitt.

‒ Sett retninga framover. Hva er den tillitsvalgtes rolle framover? Hva mener medlemmene om den rollen?

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy