– Vi må organisere oss til en heltidskultur

 ENIGE OG UENIGE: Arbeidstakere og arbeidsgivere er enige om målet, men ikke alltid om veien fram. Fra v: Anne Turid Wikdahl fra Spekter, Hanne Børrestuen fra KS, Erik Kollerud fra Delta og Mette Nord fra Fagforbundet.

ENIGE OG UENIGE: Arbeidstakere og arbeidsgivere er enige om målet, men ikke alltid om veien fram. Fra v: Anne Turid Wikdahl fra Spekter, Hanne Børrestuen fra KS, Erik Kollerud fra Delta og Mette Nord fra Fagforbundet.

Per Flakstad

Arbeidsgivere og arbeidstakere er rørende enige om at heltidskultur er målet. Men når de begynner å diskutere hvordan de skal nå det, kommer uenighetene fram.

2016110413585620161107085142

per.flakstad@fagbladet.no

I dag ble boka «Turnus som fremmer heltidskultur» lansert av forskningsstiftelsen Fafo. Selv om arbeidet med mer heltid går sakte, går det framover, og boka belyser ulike tiltak og modeller som kan bidra til å skape en heltidskultur i blant annet helse- og omsorgsinstitusjoner.

Oppgjør med dagens kultur

Redaktør av boka, Kari Ingstad, illustrerte problemstillingen ved å fortelle hva som skjedde da hun spurte de tillitsvalgte på en mannstung industribedrift med turnus hvordan de klarte å organisere arbeidet slik at de bare hadde fulle stillinger.

– De forsto ikke spørsmålet, fortalte hun. – For dem var det helt utenkelig at det gikk an å organisere arbeidet i noe annet enn hele stillinger.

Hun har også spurt i politiet, som har døgnturnus, og der fikk hun vite at folk som ønsket å jobbe deltid ble sett på som et problem, for da ble det vanskeligere å få turnuser til å gå opp.

Det resulterte i unison humring fra tilhørerne der helsesektoren var godt representert. Der er problemet stikk motsatt. De som setter opp turnusene sier det er helt umulig å få dem til å gå opp uten omfattende bruk av deltid.

– Det forteller meg at heltid og fulle stillinger handler om å organisere arbeidet annerledes. Og skal vi klare det, må vi ta et oppgjør med den organisasjonskulturen som eksisterer i dag. Dagens turnuser gir en deltidskultur, sa Kari Ingstad.

Les også: – Heltid gir gevinst til alle parter

– Bør bli lærebok

Både arbeidstaker – og arbeidsgiverorganisasjoner var invitert for å kommentere boka. De var enige om målet, men uenige om veien

– Denne boka burde inn som lærebok i dette viktige temaet, mente Fagforbundets leder, Mette Nord, og flere var enig med henne.

– Dette handler om å organisere arbeidet slik at vi ikke får uforholdsmessige store belastninger på de ansatte, men vi skal heller ikke glemme at de som mottar tjenestene er mennesker i en sårbar og utsatt situasjon, og at vi også må organisere arbeidet slik at kvaliteten blir best mulig gjennom hele uka. Da snakker vi om grunnbemanning og en turnus som gir de ansatte kontinuitet og beboere og pasienter stabilitet.

Hun var enig med Kari Ingstad i at kommuner og virksomheter må bli mye flinkere til å lyse ut hele stillinger.

Ofte er de små stillingene rekrutteringsstillinger, og ved å ansette nyutdannede helsefagarbeidere sosialiserer vi dem inn i en deltidskultur, sa Mette Nord.

Les også: Ingen i familien får jobbe heltid

Problemet er helgearbeid

– Bortsett fra sykefravær, er deltid den største utfordringene kommunene har hvis vi skal måle etter hva rådmenn over hele landet svarer når vi spør dem hva som er de største utfordringene, sa spesialrådgiver i arbeidslivspolitikk i KS, Hanne Børrestuen.

– Helgearbeid er kontroversielt, men skal vi komme videre trenger vi at arbeidstakerorganisasjonene legger bort gamle prinsipper, for det virker hemmende når de lokale partene skal sette sammen turnuser, sa arbeidslivsdirektør i Spekter, Anne Turid Wikdahl.

Arbeidstakerorganisasjonene var ikke uten videre interessert i å vrake sine prinsipper.

– Det går an å presse prinsipper når oppgavene skal løses, men det finnes samtidig en grense for ubekvem arbeidstid, sa Erik Kollerud som er leder i Delta.

Hvem skal bestemme turnusene?

Det som hevet temperaturen i debatten var innstilling til arbeidstidsutvalget, der både KS og Spekter støtter at arbeidsgivere skal kunne bestemme turnuser, mens arbeidstakerorganisasjonene ønsker involvering og medbestemmelse.

– Vi registrerer at noen synes vi utfordrer hele den norske modellen, og mener vi er tatt litt ut av proporsjonene. Vi ønsker å samarbeide, men vi mener også at i de tilfellene der partene ikke blir enige, så må den som har ansvaret – det vil si arbeidsgiver – skjære gjennom og bestemme, sa Wikdahl og Børrestuen.

– Det har i lang tid vært et gjennomgående prinsipp at partene i arbeidslivet tar et felles ansvar for å bli enige om blant annet turnuser. Når KS og Spekter støtter arbeidstidsutvalget på at makten skal forskyves over mot arbeidsgiverne, så er det faktisk å utfordre hele modellen, svarte Mette Nord.

Sammen med Erik Kollerud mener hun også at boka dokumenterer at de beste heltidsresultatene er oppnådd i kommuner og virksomheter der samarbeidet med ansatte og tillitsvalgte har fungert godt.

Songdalen i Vest-Agder blir trukket fram som en kommune der godt samarbeid mellom tillitsvalgte og kommunen har gitt gode resultater i arbeidet for mer heltid.

Les mer om Songdalen her: Alle tjener på godt samarbeid

MEST LEST:
Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Journalist og NRK-programleder Helene Sandvig forteller at hun nesten utelukkende får positive tilbakemeldinger på programmene hun lager og at flere skoler bruker dem i undervisningssammenheng. De som er skeptiske til programmene er ofte bekymret for eksponeringen av beboerne hun møter.

Frøydis Falch Urbye

Da den helseansatte frarådet intervjuet, ble programleder Helene Sandvig opprørt

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Ole Erik Almlid

Leif Martin Kirknes

NHO sier nei til alle lønnstillegg i år

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

EN VIKTIG JOBB: Elise Mutch Strøm gjør en viktig jobb på sykehuset i Østfold. Lønna må opp for at flere unge skal velge yrket, mener hun.

Martin Guttormsen Slørdal

Elise (26) får som renholder ofte spørsmål om hvorfor hun ikke vil begynne på «en ordentlig utdannelse»

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

FYR OG FLAMME: Brannvesenet er blant tjenestene som er avhengige av et velfungerende nødnett for å gjøre jobben sin.

Artem Merzlenko / Colourbox

Bruker utdatert datasystem: Nå får kommunenes 110-sentraler sjokkregning

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, Bjørn Ingar Skogvang, er glad for at arbeidsgiveren nå endelig tar tak i saken.

Kai Hovden

Nær tusen nattevakter har tapt pensjonsoppsparing etter tellefeil

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

FERIENS NØKKELPERSON: Ove Ølmheim tordde det var slutt på ferielivet i «vogna» da han måtte ha hjelp fra hjemmetjenesten hver dag. Men nå ferierer han nesten som før, takket være Grete Kile og hennes kolleger i hjemmetjenesten på Hvaler.

Anita Arntzen

Syk i ferien? Her får Ove hjemmesykepleie på hytta

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy