– Viktig å engasjere seg for å gi alle en bedre hverdag

FORSKJELL: Hege Braathen (tv) og Sølvi Wreen engasjerer seg i lokalpolkitikken fordi de vil være med å utgjøre en forskjell og bidra til at alle i deres kommuner skal få en litt bedre hverdag.

FORSKJELL: Hege Braathen (tv) og Sølvi Wreen engasjerer seg i lokalpolkitikken fordi de vil være med å utgjøre en forskjell og bidra til at alle i deres kommuner skal få en litt bedre hverdag.

Per Flakstad

– Høyresidens politikere mener mye om tjenestene våre, men vet ikke alltid så godt hva de snakker om, mener tillitsvalgte Hege Braathen og Sølvi Wreen som begge er varaordførerkandidater for Ap.

2015090111584120150903094526

– Vi er blitt tatt godt imot i partiet, og vi opplever at det vi har med oss fra tillitsvalgtarbeidet blir lyttet til og tatt på alvor

Hege Braathen og Sylvi Wreen, varaordførerkandidater

per.flakstad@fagbladet.no

Valg 2015: – Vi trenger forandring, både her i Bamble og i nabokommunen Kragerø. Når en dame på 84 år uttaler til lokalavisen av hun føler seg som en byrde for samfunnet, og at hun synes synd på de omsorgsansatte som hun mener har en altfor hektisk hverdag til å gjøre en jobb de selv kan være fornøyd med, så er det på tide at noen tar ansvar for å gjøre noe med pleie- og omsorgstilbudet, mener de.

Høyrestyrt i dag

Sølvi og Hege er hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Bamble i Telemark. I tillegg har begge engasjert seg i lokalpolitikken, og har et brennende ønske om å bidra til et lokalsamfunn der alle – både kommunalt ansatte og innbyggere – skal få en litt bedre hverdag.

Hege er varaordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Bamble, mens Sølvi er varaordførerkandidat for samme parti i Kragerø.

Begge kommunene er i dag styrt av høyresiden, med ordførere fra Høyre og Frp, med støtte fra sentrumspartier som Venstre og KrF. I tillegg har Senterpartiet valgt å støtte den borgerlige posisjonen i begge kommunene.

– Viktig å vise velgerene hvor vi står

I Kragerø har LO laget et manifest sammen med Arbeiderpartiet, SV og Rødt i forkant av valget 14. september. I Bamble har Arbeiderpartiet et vedtak på at de ikke skal inngå et forpliktende samarbeid med Høyre og Frp uansett valgresultat.

– Vi synes det er viktig å vise velgerne hvor vi står og hvem de kan forvente at vi skal samarbeide med før valget, sier Hege og Sølvi.

De mener all den politiske hestehandlingen som foregår etter lokalvalgene kan gå på demokratiet løs, siden det for noen partiers vedkommende ikke er så lett å spå på forhånd hvem de kommer til å støtte som ordfører og samarbeide med om kommunens budsjett.

– Dette er noe alle partier burde klargjøre overfor velgerne sine slik at de vet hvordan stemmene deres kan bli brukt, mener Hege og Sølvi.

Kan bruke tillitsvalgt-kunnskapen

– Som tillitsvalgte kjenner vi systemene, avtalene og lovverket godt. I tillegg har vi «grasrotkunnskapen» om kommunens tjenester til innbyggerne. Som lokalpolitikere kan vi bruke dette grunnfjellet av kunnskap til å påvirke kommunens beslutninger og strategier slik at utviklingen går i riktig retning, sier Hege og Sølvi.

– Vi kan stille andre spørsmål, se en sak fra ståstedet til både ansatte og brukere, og ikke minst utfordre administrasjonen hvis vi ser at en sak er blitt «sminket» på vei oppover i beslutningsprosessen slik at den ser bedre ut på papiret enn den oppleves av dem den handler om, fortsetter de.

Sølvi er høgskoleutdannet, og har jobbet innenfor mange fagfelt i kommunen, mens Hege er utdannet hjelpepleier og har lang erfaring i pleie- og omsorgsarbeidet.

Samme grunnverdier

Sølvi har hatt en pause fra politikken de fire siste årene, mens Hege sitter i formannskapet og i utvalget for helse. På spørsmål om det kan være problematisk å sitte på begge sider av bordet – både som tillitsvalgte og som politikere med arbeidsgiveransvar for kommunens ansatte – mener begge at det går greit så lenge partiene de representerer står for de samme grunnverdiene og mye av det samme programmet som ligger til grunn for Fagforbundets arbeid.

– Vi er blitt tatt godt imot i partiet, og vi opplever at det vi har med oss fra tillitsvalgtarbeidet blir lyttet til og tatt på alvor, sier de.

Vil bruke «gammel» arbeidsmiljølov

De har mange konkrete saker som de kommer til å jobbe for de neste fire årene, og begge håper de kan få jobbe med dem som en del av flertallsstyret, slik at arbeidet kan gi merkbare resultater for innbyggerne og de ansatte.

– Begge kommunene har avvist å forholde seg til arbeidsmilølovens bestemmelser slik de var før den blåblå regjeringen endre den.

– Dette vil vi endre hvis venstresiden overtar flertallet i kommunene, sier de.

Først og fremst er de bekymret for at det åpnes for lengre vakter flere dager i strekk, og at det vil bli lagt et stort press på lokale tillitsvalgte for at de skal godkjenne turnuser som tidligere måtte sendes til forbundene sentralt for godkjenning.

– Vi er redd for at dette kan bli vanskelig både for tillitsvalgte og for ansatte som kan risikere å måtte godta tøffe turnuser, sier de.

– Blir turnusene for krevende, kan det føre til at færre i pleie- og omsorgssektoren makter å stå i full jobb, og at kanskje flere ender som uførepensjonister i stedet for å stå til de når ordinær pensjonsalder.

– Dette er en dårlig løsning for den enkelte, som taper store pensjonsinntekter, og det er en dårlig løsning for samfunnet som vil trenge flere hender i pleie- og omsorgsarbeidet framover. Siden det er flest kvinner som jobber turnus i pleie- og omsorg, er dette også dårlig likestillingspolitikk, mener de.

Derfor er begge opptatt av å komme i posisjon i lokalpolitikken for å kunne gjøre noe med kommunenes arbeidslivspolitikk.

– Utgangspunktet vårt er at kommunen skal gi innbyggerne gode tjenester, men det betinger at vi har faste ansettelser, den grunnbemanningen som skal til, og at de ansatte har de rammene som skal til for å gjøre en god jobb, mener Hege og Sølvi.

Må prioritere

Som lokalpolitikere er de også opptatt av andre saker: Sølvi snakker varmt for en leksefri helhetlig skolehverdag i Kragerø, Hege om skolestruktur og næring. Både Bamble og Kragerø er kommuner som trenger flere arbeidsplasser.

– Økonomien er anstrengt, og som folkevalgte må vi også ta ansvar for å gjøre tøffe økonomiske prioriteringer. Det er vi forberedt på.

– Samtidig har vi, som tillitsvalgte i Fagforbundet og som politikere fra venstresiden, et ideologisk grunnfjell i bånn som styrer prioriteringene.

– Derfor vil du alltid se forskjell på hvordan høyre- og venstresiden i lokalpolitikken prioriterer, sier de.

– Lokalpolitikk er viktig

Når du skal fungere både som tillitsvalgt og politiker, kan det bli både hektiske og lange arbeidsdager, men både Hege og Sølvi opplever at politisk arbeid er noe som gir dem energi mer enn at det tapper dem for krefter.

De synes også at for mange har lett for å klage på de beslutningene som politikerene tar, uten å ta ansvar for å endre dem.

– Det er mange som vet hvordan alt skulle vært gjort, og vi skulle ikke hatt noe imot at også de engasjert seg.

– Lokalpolitikk er viktig, derfor er det også viktig at mange engtasjerer seg, sier Hege Braathen og Sølvi Wreen.

LES MER: Ny modell sprer seg i kommunene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy