– Viktig at de rødgrønne får fortsette den gode utviklingen

SOLID PLATTFORM: LO og Arbeiderpartiet har også foran dette lokalvalget gått sammen om en fagligpolitisk plattform der de forplikter seg til å samarbeide om flere viktige områder. Fra v:  plasstillitsvalgt Anne Grønning Otkjær, hovedtillitsvalgt og leder Lisbeth Kristiansen, hovedtillitsvalgt og opplæringsansvarlig Grete Kværnå, hovedtillitsvalgt og nestleder Sigmund Karlsen, plasstillitsvalgt Mari Andreassen og plasstillitsvalgt Unni Kristiansen.

SOLID PLATTFORM: LO og Arbeiderpartiet har også foran dette lokalvalget gått sammen om en fagligpolitisk plattform der de forplikter seg til å samarbeide om flere viktige områder. Fra v: plasstillitsvalgt Anne Grønning Otkjær, hovedtillitsvalgt og leder Lisbeth Kristiansen, hovedtillitsvalgt og opplæringsansvarlig Grete Kværnå, hovedtillitsvalgt og nestleder Sigmund Karlsen, plasstillitsvalgt Mari Andreassen og plasstillitsvalgt Unni Kristiansen.

Per Flakstad

– For åtte år siden vant de borgerlige valget i Fredrikstad. Det førte til mye uro på arbeidsplassene. De fire siste årene, med rødgrønt flertall, har gitt oss en utvikling som igjen går i riktig retning. Vi håper det kan fortsette, sier Fagforbundets tillitsvalgte i Fredrikstad.

2015091014011220150912112226

per.flakstad@fagbladet.no

VALG 2015: – Jeg føler at dette valget angår meg personlig, sier Unni Kristiansen som er tillitsvalgt for renholderne i Fredrikstad.

– Vi er en utsatt gruppe som det borgerlige flertallet forsøkte å konkurranseutsette da de satt med makten fra 2007 til 2011. De klarte det ikke da, men jeg er helt sikker på at de kommer til å forsøke igjen hvis de skulle få flertall på nytt i år, fortsetter hun.

Sammen med andre tillitsvalgte i Fredrikstad mener hun kommunalt ansatte bør være opptatt av at det er deres framtidige arbeidsgivere de skal velge 14. september, og at valget de gjør kan få konsekvenser for deres arbeidstidsordninger, helgejobbing og ikke minst pensjonsordninger.

Viktig å mobilisere

Ut fra meningsmålinger i forkant av valget 14. september, sitter den rødgrønne posisjonen trygt. Arbeiderpartiet alene har ca. 40 prosents oppslutning, og flere enn halvparten av de som er spurt ønsker at dagens Ap-ordfører Jon-Ivar Nygård blir sittende.

Men hovedtillitsvalgt og nestleder i Fagforbundet Fredrikstad, Sigmund Karlsen, mener det er farlig å ta seieren på forskudd.

– Det ser bra ut, men her tar vi ingenting for gitt før resultatet er klart.

– Derfor er det viktig å mobilisere medlemmene. De må ikke tro at et godt valgresultat er noe som kommer av seg selv uten at de bidrar med sin stemme, legger leder og hovedtillitsvalgt Lisbeth Kristiansen til.

Mye uro på arbeidsplassene

Da de borgerlige partiene, med Høyre og Fremskrittspartiet som de toneangivende, fikk flertall i Fredrikstad i 2007, startet de et løp som skulle munne ut i mer konkurranse og mer privatisering av de kommunale tjenestene.

Ifølge de tillitsvalgte fra Fagforbundet førte dette til mye uro ute på arbeidsplassene.

En av dem som merket dette godt, var Marie Andreassen som den gangen var plasstillitsvalgt på Smedbakken sykehjem som de borgerlige ønsket å konkurranseutsette.

– Det var en vond tid, med mange fortvilte ansatte. De hadde fått beskjed om at de kunne velge om de ville være med over til en privat driver eller fortsette som ansatt i kommunen. Men de fikk ikke noe klart løfte om at kommunen hadde noen tilsvarende jobb til dem, forteller Andreassen.

Hun forteller videre at det ikke bare var ansatte som kom til henne og var fortvilet. Også mange pårørende tok kontakt og var bekymret for framtida til sine gamle.

Ikke gjennomført

Saken kom så langt at det ble gjort vedtak i bystyret om å konkurranseutsette sykehjemmet, men vedtaket ble aldri satt ut i livet. For i 2011 vant de rødgrønne tilbake flertallet i Fredrikstad, og noe av de første de gjorde var å omgjøre vedtaket om konkurranseutsetting, slik de hadde lovt i valgkampen.

I saken om å konkurranseutsette renholdet på Gressvik ungdomsskole, klarte Fagforbundet ved hjelp av standarden Insta 800 å dokumentere at deres renholdere var minst like effektive som et privat firma.

Helt på tampen snudde KrF, slik at heller ikke dette ble satt ut i livet.

Ser på budsjettforslag

– Vi klarte det den gangen, men det er slett ikke sikkert vi klarer det på nytt hvis den borgerlige siden skulle vinne valget, sier Anne Otkjær som er plasstillitsvalgt for de ansatte på kjøkken og vaskeri i kommunen.

– Vi følger nøye med på hva de ulike partiene foreslår i sine budsjettforslag og hva de stemmer på. Det vi ser der er at de borgelige partiene ønsker å konkurranseutsette og privatisere blant annet kjøkkentjenester, tekniske tjenester, renhold og vaskeri, og sykehjem, fortsetter hun.

– Den perioden de satt med makten, lærte de mye. Vi er redd for at de vil jobbe både raskere og mer effektivt med dette hvis de skulle bli valgt på nytt, sier Lisbeth Kristiansen og Sigmund Karlsen.

Godt samarbeid

Før valgseieren for fire år siden gikk LO og Arbeiderpartiet sammen om et fagligpolitisk manifest. Også denne gangen står de sammen om en fagligpolitisk plattform der de er enige om å samarbeide om en rekke politiske saker, blant annet et klart og tydelig nei til konkurranseutsetting og privatisering av velferdstjenester, øke antall lærlinger fra 90 til 180, og at heltidsstillinger i kommunen skal være en rettighet.

– Vi har et godt samarbeid med den rødgrønne posisjonen, og opplever at vi blir hørt i mange saker som er viktig for oss, sier nestleder Sigmund Karlsen.

– Blant annet har administrasjonsutvalget nå i august vedtatt at kommunen skal forholde seg til de «gamle» bestemmelsene i arbeidsmiljøloven – ikke bare om midlertidige, men også deltid og at arbeidstidsordninger for de ansatte skal utarbeides i samarbeid med fagorganisasjonene.

– Vedtaket ble gjort mot Høyre og Frps stemmer, legger han til.

Må fortsatt jobbe for mer heltid

Alt er likevel ikke rosenrødt. Blant annet mener de tillitsvalgte at den rødgrønne posisjonen har et godt stykke igjen når det gjelder arbeidet med ufrivillig deltid i kommunen.

– Her er vi ikke kommet langt nok, sier Lisbeth Kristiansen. – Vi er enige om målet, og viljen er der. Men som fagforening må vi fortsette å presse på slik at utviklingen går i riktig retning.

– Og det vil vi ikke nøle med å gjøre, sier hun.

Medlemmene viktigst

– Selv om vi støtter er rødgrønt flertall i byen, er det likevel å ivareta medlemmenes interesser som er hovedoppgaven vår. Noen ganger kan vi være dundrende uenig med partiene som vi ellers støtter opp om, og da bruker vi de påvirkningsmulighetene vi har som en selvstendig organisasjon, sier Sigmund Karlsen.

– Vi klarte for eksempel å få Arbeiderpartiet til å snu da de i fjor ønsket å legge om politikken til et parlamentarisk system med byråd og bystyre, slik som i blant annet Oslo og Tromsø.

– Det var en tøff kamp. Men vi tok den, og vi vant fram, sier han.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy