120.000 ledige i juli

120.000 personer eller 4,3 prosent av arbeidsstyrken var registrert som arbeidsledige i juli, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

2015092312055320150923143415

Linus.Hauge@ntb.no

SSB-tallene tar utgangspunkt i gjennomsnittet for tremånedersperioden juni til august. Sammenlignet med perioden mars-mai har antallet ledige økt med 3.000 personer.

Samtidig har antallet sysselsatte personer økt med 8.000 til 2.654.000 i perioden. Dette utgjør 68,1 prosent av befolkningen, det samme som i forrige periode. Endringen er innenfor feilmarginen.

For august var det ventet at ledigheten ville holde seg på 4,5 prosent, men SSBs arbeidskraftundersøkelse nedjusterte ledigheten til 4,4 prosent.

– Nedgangen i ledigheten er ikke overraskende i lys av den markerte oppgangen tidligere i år. Det viser at tallene er usikre, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Han peker på at også Nav-tallene har vist oppgang, men ikke på langt nær i samme takt som de ledige i SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).

– Nå er avviket blitt litt mindre. Det er fortsatt grunn til å tro at arbeidsmarkedet svekkes, selv om dagens tall viste nedgang i ledigheten. Norges Bank legger lite vekt på de månedlige AKU-tallene, og tallene får derfor lite å si for diskusjonen i Hovedstyret i dag, fastslår Aamdal.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy