JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

15 ting du bør vite om hva du har rett på i ferien

FERIE: Med god oversikt over retter og plikter kan du slappe godt av i ferien.

FERIE: Med god oversikt over retter og plikter kan du slappe godt av i ferien.

colourbox

Nå er det øyeblikkelig sommer og ferietid. Her er 15 ting du kanskje ikke visste om dine rettigheter og plikter i ferien.

2018062209420720230821171436

kathrine.geard@fagbladet.no

Fikk du ferie når du ville? Hvor mye ferie har du krav på som deltidsansatt? Og hvilke regler gjelder om du blir sjuk i ferien?

Mange av Fagforbundets medlemmer jobber turnus med vakter som er lenger enn en normal arbeidsdag og vakter helgene. Da kan det i noen tilfeller bli diskusjoner og uenigheter rundt ferien.

– De fleste av de feriesakene vi får inn der arbeidsgiver og ansatt ikke blir enige, handler om turnus og helger og tidspunkt for når ferien kan tas ut, sier leder i Fagforbundets forhandlingsenhet, Tone Faugli.

Dersom du mener lov eller tariffavtale ikke er fulgt når ferien din ble bestemt, må du ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgt som kan ta saken din videre til hovedtillitsvalgt og eventuelt Fagforbundets kompetansesenter eller forbundet sentralt. I alle fall om du ikke finner svar på spørsmålet her.

Her er 15 aktuelle spørsmål knytta til ferie og rettigheter:

1. Hvor lang ferie har du krav på?

Ferieloven sier at du har krav på 25 feriedager hvert år. Og du har rett til å ta ut ferie 18 virkedager – tre uker – innenfor den såkalte hovedferieperioden. Det vil si mellom 1. juni og 30. september. Du kan også kreve å ta ut de sju resterende feriedagene samlet innenfor ferieåret. Ferieåret er det samme som kalenderåret.

Du tjener opp feriepengene dine året før. Selv om du ikke har opptjent feriepenger, har du likevel krav på ferie. Dette gjelder ikke om du begynte i jobben etter 15. august i ferieåret.

2. Får de som er omfattet av tariffavtale mer ferie?

Har du tariffavtale, for eksempel innenfor KS, får du fem ekstra feriedager på toppen av de 25 fra før. Fyller du 60 år i løpet av ferieåret, får du i tillegg ekstraferie på seks virkedager. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen.

Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Det vil si at lørdag er virkedag og uken har da 6 virkedager. I praksis betyr dette at 30 feriedager er det samme som fem uker.

3. Hvor lang ferie har deltidsansatte rett på?

Deltidsansatte har samme krav på ferie som heltidsansatte. Alle arbeidstakere har etter ferieloven rett på 25 virkedager ferie. Tariffavtale om ytterligere ferie gjelder også deltidsansatte. Men du kan ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom du har en 50 prosent stilling, og avvikler fire ukers sommerferie har du brukt alle de fire ukene du har krav på i ferie selv om noen av dagene er fridager i utgangspunktet. De dagene du normalt har fri regnes i denne sammenheng som feriedager. Men arbeidsgiver skal ikke trekker deg for 4 uker og en dag hvis feriepengene avregnes i mai- eller junilønna. Har du 50 prosent stilling, skal du bare trekkes et tilsvarende antall dager – altså to uker og en halv dag.

4. Er du nødt til å ta ferie?

Du har rett og plikt til å avvikle full ferie. Dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker avvikler full ferie.

Hvis du ikke har opparbeidet feriepenger eller ikke nok til å kompensere for lønnsbortfallet ved avvikling av hele ferien, kan du nekte å avvikle den del av ferien hvor lønnsbortfallet ikke kompenseres med feriepenger. Hvis arbeidsgiver avvikler fellesferie, må du likevel godta ferie, selv om du ikke får feriepenger.

5. Kan du bestemme når du skal avvikle ferie?

Hvis du ikke blir enig med arbeidsgiver om når ferien skal tas, har arbeidsgiver rett til å fastsette tidsrommet for ferie. Arbeidsgiver har likevel plikt til å diskutere dette med deg i god tid, og du har som hovedregel krav på to måneders varsel. Men – du kan likevel kreve å få avvikle tre uker ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv når den ekstra ferieuken skal avvikles.

6. Kan du avspasere når du vil?

Arbeidsgiver har styringsrett over når de ansatte kan avspasere timer/dager. Ifølge ferieloven har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstaker får sin feriefritid innenfor ferieåret, og kan derfor bestemme at all ferie må tas før avspasering er aktuelt. Avspasering er lite lovregulert, men det kan være nedfelt i lokale avtaler eller retningslinjer.

7. Kan du overføre ferie fra ett år til et annet?

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan inngå skriftlig avtale om å overføre inntil to uker ferie til neste ferieår. Forskuddsferie kan avtales på samme måte. Hvis du har tariffestet ferie utover det loven gir, kan disse dagene overføres til neste år hvis du ikke får avviklet dem.

8. Hva skjer hvis du blir sjuk i ferien?

Med en legeattest i hånden har du rett til ny ferie. For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært 100 prosent arbeidsufør/sjukemeldt. Dersom du er blitt helt arbeidsufør før ferien, kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før du skulle hatt ferie. Hvis du har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

9. Kan arbeidsgiver utsette ferien?

Arbeidsgiver kan endre tida for ferien på grunn av uforutsette hendelser. Endringen kan bare gjennomføres når avvikling av den fastsatte ferien vil medføre vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes vikar. Hvis arbeidsgiver ønsker å flytte ferien din, skal dette drøftes, og du har krav på å få med deg en tillitsvalgt. Påfører flyttingen deg dokumenterte merutgifter, kan du kreve utgiftene erstattet av arbeidsgiver.

10. Hva skjer med ferie når du har foreldrepermisjon?

Arbeidsgiver kan ikke uten ditt samtykke, legge ferien i den tida hvor du har betalt foreldrepermisjon. Du kan også kreve at allerede fastsatt ferie blir utsatt til permisjonen er over. Men du kan også avtale å ha ferie i permisjonstida. Permisjonen blir da avbrutt mens du avvikler ferie, og begynner å løpe igjen når ferien er over.

11. Hva skjer med ferien om du blir oppsagt?

Hvis du blir sagt opp, kan ikke arbeidsgiver kreve at du avvikler ferie i oppsigelsestida, med mindre du har en oppsigelsestid på tre måneder eller mer. Har du tre måneders oppsigelsestid, kan arbeidsgiver legge ferie i oppsigelsestida, men du har krav på at minst tre uker av ferien legges mellom 1. juni og 30. september, og at du som hovedregel skal ha to måneders varsel ved fastlegging av ferie.

Hvis du selv sier opp, kan du kreve at ferie avvikles i oppsigelsestida dersom det ellers ikke vil bli tid til å avvikle ferien i hovedferieperioden eller ferieåret. Hvis du sier opp etter 15. august, kan du likevel ikke kreve å få avviklet ferien før 30. september.

12. Har du rett til ferie selv om du bytter jobb?

Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i ny jobb. For å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver er forutsetningen at du ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver. For at arbeidsgiver kan kreve at du tar ferie, er det en forutsetning at du har opptjent feriepenger i forhenværende år.

13. Hvordan beregnes feriepengene?

Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av lønn som er utbetalt i opptjeningsåret, altså året før. Som lønn regnes ikke utbetalinger som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji og liknende.

Du har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10, 2 prosent av feriepengegrunnlaget. Har du tariffavtale, øker dette til 12 prosent. Og er du over 60 år, er satsen 12,5 prosent i ferieloven og 14, 3 prosent med tariffavtale.

Utbetaling av feriepengene framstår normalt som skattefritt. Men likevel regnes de inn som en del av inntekten og beskattes på vanlig måte. Det som vanligvis skjer, er at man betaler litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, for at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

14. Hvorfor trekkes en snau ukelønn i feriepengene?

Lønna for juni måned pluss 4/26 månedslønn av feriepengegrunnlaget holdes tilbake og utbetales når vi faktisk avvikler ferie. Grunnen til at utbetalingen skjer på denne måten, er at juni kun har 26 virkedager, mens hele ferieperioden inneholder 30 virkedager. Junilønna er derfor ikke tilstrekkelig for å dekke full lønnsutbetaling i ferieperioden. Lønna for de siste fire virkedagene må derfor overføres fra det oppsparte feriepengegrunnlaget.

Dette er altså årsaken til trekket på 4/26 av brutto månedslønn fra feriepengene.

15. Når kan du få feriepenger utbetalt?

Etter ferieloven skal feriepenger egentlig utbetales når ferien avvikles. Men de fleste arbeidsgivere utbetaler feriepengene enten som mai- eller junilønn, uavhengig av om du avvikler ferie da eller ikke. Til gjengjeld holder arbeidsgiver tilbake et beløp som tilsvarer den ferien du har krav på, slik at du kan avvikle ferien når du vil i løpet av året, uten at du behøver å få noe lønnstrekk når du faktisk avvikler ferien.

Dette sier loven

Lov om ferie (Ferieloven) sikrer at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger.

I tillegg til den lovfestede retten har fagorganiserte arbeidstakere avtalt ytterligere ferie gjennom tariffavtaler.

Du har rett og plikt til å avvikle full ferie.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy