Tilsyn ved 145 anlegg

228 branner og ukjent antall branntilløp: Tilsyn avdekker brudd på forskrifter ved 70 avfallsanlegg

Se hvor det brant flest ganger

INTENST: Brann- og redningsarbeidere har store utfordringer når avfall tar fyr. Her fra brannen i Norsk Gjenvinnings anlegg på Haraldrud i Oslo for tre år siden.

INTENST: Brann- og redningsarbeidere har store utfordringer når avfall tar fyr. Her fra brannen i Norsk Gjenvinnings anlegg på Haraldrud i Oslo for tre år siden.

Lars Magne Hovtun/OBRE

Brann i avfallsanlegg kan være både intense, giftige og kompliserte. Likevel svikter brannsikkerheten ved halvparten av inspiserte anlegg.

2021052112272420210521122722

ola.tommeras@fagbladet.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet har gjort tilsyn ved 145 avfallsanlegg over hele landet. Tilsynene ble gjennomført av lokale brann- og redningsvesen og miljøavdelingene ved statsforvaltere.

Foranledningen var 228 registrerte branner og et ukjent antall branntilløp i løpet av fire år. Resultatet som presenteres i en fersk rapport, er nedslående.

• Slik blir du framtidens brannkonstabel

Alvorlige brudd

• Ved 70 av kontrollerte avfallsanlegg ble det avdekket ett eller flere alvorlige brudd på forskrifter.

• 50 anlegg hadde mangler i sine brannrisikoanalyser.

• 45 anlegg kunne ikke redegjøre for hvilke konsekvenser en eventuell brann vil ha for naboene.

• Mange hadde vesentlige mangler i opplæringsplanene innen brannforebygging.

GIFTIG: Store mengder giftig røyk for både slokkemannskap og miljøet rundt avfallsanlegget når det brenner.

GIFTIG: Store mengder giftig røyk for både slokkemannskap og miljøet rundt avfallsanlegget når det brenner.

Lars Magne Hovtun/OBRE

{F1}

Kan brenne i dager

– Vi forventer at eierne av avfallsanleggene øker brannsikkerheten og forbedrer internkontrollen. Antallet branner og branntilløp må ned, sier DSB-direktør Elisabeth S. Aarsæther i en pressemelding.

Brannslokking i avfallsanlegg er svært krevende. Et slokkearbeid kan ta mange dager, og miljøkonsekvensene kan bli store. I rapporten påpekes giftig røyk og langvarig branninnsats som kan føre til utslipp av forurensende brannskum og slokkevann.

LANGVARIG: Det kan brenne i dagesvis når først avfall tar fyr.

LANGVARIG: Det kan brenne i dagesvis når først avfall tar fyr.

Lars Magne Hovtun/OBRE

• Her er veileder om risiko for brann i avfallsanlegg

Uten planer

Til tross for risikoen for miljøet, så manglet hele åtte av ti anlegg gode nok systemer for å begrense miljøkonsekvensene av eventuelle branner. Det manglet både oversikt over mulige konsekvenser og tiltak for å begrense skader ved en eventuell brann.

– Konsekvenser for både mennesker og miljø nær anleggene kan være store, sier direktør Ellen Hambro i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

Følges opp lokalt

Lokale brann- og redningsvesen skal sammen med statsforvalteren følge opp regelbruddene i avfallsanleggene. I tillegg opplyser DSB at direktoratet vurderer å endre forskriftene og veilede i forståelse av regelverket. Miljødirektoratet vurderer om det er behov for endringer av kravene for å opprette avfallsanlegg.

Her har det vært brann:

Antall branner i avfallsanlegg i perioden 1. januar 2016–4. mars 2021

Viken: 45

Vestfold og Telemark: 28

Oslo: 27

Innlandet: 22

Agder: 18

Møre og Romsdal: 16

Nordland: 16

Trøndelag: 16

Troms og Finnmark: 15

Vestland: 14

Rogaland: 11

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy