Nedlegging av lokale skattekontor

600-700 arbeidstakere i Skatteetaten berørt av omstilling

NTL Skatt hadde møte med Senterpartiet på Stortinget i går. Fra venstre: Stein Thorvaldsen, 1. nestleder i NTL Skatt, Morten F. Ørsnes, 2. nestleder i NTL Skatt,  Anne Marie Aanerud, politisk rådgiver i Senterpartiet, og Trygve Slagvold Vedum , leder av Senterpartiet.

NTL Skatt hadde møte med Senterpartiet på Stortinget i går. Fra venstre: Stein Thorvaldsen, 1. nestleder i NTL Skatt, Morten F. Ørsnes, 2. nestleder i NTL Skatt, Anne Marie Aanerud, politisk rådgiver i Senterpartiet, og Trygve Slagvold Vedum , leder av Senterpartiet.

Ole Palmstrøm

Et betydelig antall av dagens 107 skattekontorer skal legges ned. I dag får de berørte ansatte beskjed av sin sjef.

2016053110250020160531120204

may.berg@lomedia.no

Les også: • Regjeringa vil ha færre - og større - skattekontorer

I morgen blir det kjent for offentligheten hvilke kontor som foreslås nedlagt.

NTL Skatt jobber intenst for å bevare så mange skattekontor som mulig. I morgen, 1. juni kommer Skatteetaten med sin rapport om omlegging av kontorstrukturen, som vil inneholde forslag om å legge ned et betydelig antall skattekontorer.

Hvilke skattekontor som foreslås nedlagt, blir først offentliggjort i morgen, men NTL Skatts 1. nestleder Stein Thorvaldsen og 2. nestleder Morten Fjeld Ørsnes bekrefter at forslaget nok vil berøre 6-700 ansatte.

Les også: • Åtte av ti vil betale mer skatt for billigere tannhelse

Siste halmstrå

Siste halmstrå er å få flyttet beslutningen fra Finansdepartementeet til Stortinget.

NTL Skatt håper at en debatt i Stortinget kan berge en del flere nedleggingstruede skattekontor. I går hadde NTL Skatt møte med Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum om saken.

– Det handler om samfunnets grunnleggende infrastruktur. Dette er opplagt en sak som Stortinget bør debattere, sier Slagsvold Vedum til frifagbevegelse.no etter møtet med NTL Skatt.

Les også: • Nå blir det skatt på kjøregodtgjørelse

Fagkompetanse i distriktene

For NTL Skatt handler det om arbeidsplassene til deres medlemmer, men også om å beholde fagkompetansen som skattekontorene innehar ute i distriktene.

NTL mener at denne fagkompetansen fortsatt bør stå til rådighet for folk som er bosatt i distriktene.

– I ytterste konsekvens dreier dette seg om finansieringen av velferdsstaten. Dette er en for stor beslutning til å overlates Finansdepartementet alene, sier Thorvaldsen, nestleder i NTL Skatt.

Les også: • – Fellesskapet vil tape penger på sentralisert skatteinnkreving

– Kan bli brutalt

NTL Skatt frykter at Finansdepartementet skal fatte en rask beslutning om å legge ned skattekontor over hele Norge, og roper varsko om konsekvensene.

– For mange vil dette bli veldig brutalt. Selv om skatteetaten ikke legger opp til oppsigelser, vil resultatet kunne bli at folk sendes ut i ledighet. 2-3 timers reisetid én vei er ikke akseptabelt, sier Thorvaldsen.

• Få Fagbladets nyehtsbrev her

Siv Jensens svar

Slagsvold Vedum stilte finansminister Siv Jensen et skriftlig spørsmål om regjeringen kommer til å kompensere tapet av arbeidsplasser på de stedene som rammes. "Rapporten oversendes til Finansdepartementet 1. juni. Umiddelbart etter dette kan Finansdepartementet beslutte å legge ned skattekontorer over hele Norge", sa Vedum.

Jensen avslår i sitt svar å kommentere "signaler" om rapportens innhold før den legges fram. Hun påpeker ellers at Finansdepartementet vil måtte vurdere Skatteetatens forslag i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Konsekvensene av tapte statlige arbeidsplasser og eventuelle tiltak for å avbøte disse, skal vurderes.

"Dersom regjeringen beslutter å gjennomføre endringer i Skatteetatens kontorstruktur, vil Stortinget bli orientert om dette", heter det i statsrådens svar.

• Følg Fagbladet på Facebook

Færre skattekontor

Skatteetaten har på oppdrag av regjeringen utredet ny kontorstruktur med betydelig færre skattekontor enn i dag.

Den nye kontorstrukturen er en del av det regjeringa omtaler som effektivisering av offentlig sektor.

Regjeringen mener at økt bruk av elektroniske tjenester gjør at skatteyterne fortsatt vil få et godt tjenestetilbud med færre kontor.

Overordna organisering av etaten skal vurderes i neste omgang, eksempelvis om etaten fortsatt skal være inndelt i fem regioner.

Skatteetaten legger fram sin utredning 1. juni.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy