900.000 tyske industriarbeidarar får høgare løn og kortare arbeidstid

Colourbox.com

28 timars arbeidsveke i inntil to år og lønstillegg som kan konverterast til åtte dagar fri, var nokre av resultata frå IG Metalls tarifforhandlingar i Baden-Württemberg. «Ein milestolpe» og «nyskapande» seier partane.

2018021211540020180212124442

tormod@lomedia.no

Høgare løn og kortare arbeidstid vart resultatet for 900.000 industriarbeidarar i den tyske delstaten Baden-Württemberg. I sjette forhandlingsrunde, og etter ei rekke varslings- og heildagsstreikar, vart partane seint måndag kveld einige i tarifforhandlingane.

Delstaten er det første distriktet der IG Metall, med sine 2,3 millionar medlemmer, forhandlar fram ny tariffavtale. Det er vanleg at dei resterande distrikta tek utgangspunkt i resultata frå delstaten.

Nytt av året er fleire løysingar som gir redusert arbeidstid. Ordningane skal lette belastninga for skiftarbeidarar, i tillegg til å gi auka fleksibilitet til tilsette som til dømes ønsker meir tid til omsorg for barn eller pleie av familiemedlem.

Dette er resultata:

• 4,3 prosent lønsauke frå 1. april.

• Eit fast beløp på 100 euro for månadene januar til mars.

• Eit tillegg på 27,5 prosent av ei månadsløn i 2019. Tilsette som ønsker det, kan konvertere tillegget til åtte fridagar.

• Eit fast beløp på 400 euro i 2019.

• Retten til å redusere arbeidstida ned til 28 timar i veka, i minimum seks og maksimalt 24 månader. Den tilsette kan deretter gå tilbake til den originale arbeidstida på 35 timar. (Forbundet fekk ikkje gjennomslag for full lønskompensasjon.)

• Fleire arbeidsavtaler med arbeidstid på 40 timar i veka, i bytte mot dei nye arbeidstidsordningane.

(Avtala går ut i 2020.)

IG Metall: – Ein milestolpe

Leiaren for IG Metall, Jörg Hofmann, omtaler overenskomsten som ein milestolpe på vegen til eit moderne, sjølvstyrt arbeidsliv, i ei pressemelding.

Han meiner måla dei sette seg er nådd: ein større del av industriens økonomiske framgang, meir sjølvstyrt arbeidstid og lette i skiftarbeidet. Hofmann konstaterer at industriarbeidarane no tek imot ein betydeleg auke i realinntekta. Han viser også til gjennomslag i kravet om meir fleksibel arbeidstid:

– Fleksibilitet er ikkje lenger eit privilegium for arbeidsgivaren, heiter det i pressemeldinga.

Også tariffmotparten Südwestmetall kallar arbeidstidsordninga for nyskapande.

IG Metall

IG Metall: – Gir tilsette arbeidstidar som passar liva deira

Det tyske forbundet ser lønsauken og moglegheita til kortare arbeidstid som like viktige delar av resultatet, forklarer Hartmut Steiger, kommunikasjonssjef i IG Metall, til frifagbevegelse.no:

– Lønsauken gir dei tilsette ein del av industriens økonomiske framgang. Valet om å redusere arbeidstida gir dei meir sjølvstyre og ein betre balanse mellom familie og arbeid, i tillegg til at det avlastar skiftarbeidarane.

På spørsmål om moglegheita til kortare arbeidstid – eller «kort fulltid» som tyskarane kallar det – er eit steg mot ein ny normalarbeidsdag, er han meir atterhalden. Men moglegheita gir tilsette arbeidstider som passar liva deira, konstaterer han.

Enno står forhandlingane i resten av IG Metall sine distrikt igjen. Men resultata har tidlegare blitt adoptert i andre distrikt, forklarer Steiger. Nokre av IG Metall sine distrikt har allereie signalisert at dei vil ta utgangspunkt i resultata frå delstaten.

Eggum: – Det er situasjonen i Norge som gjeld

Resultata frå forhandlingane i den tyske industrien er kjent for å også påverke lønsnivået utanfor grensne sine. Fleire i den europeiske sentralbanken trur resultata kan føre til lønsauke over heile Europa, ifølge Financial Times.

Her heime, krev også Fellesforbundets leiar auke i realinntekta til medlemmene sine. Men han er meir skeptisk til at nyheitene frå Tyskland påverkar forhandlingane i Norge.

«Fellesforbundet er selvsagt opptatt av hva som skjer i europeisk fagbevegelse og vi har et tett samarbeid med søsterforbund i andre land. Men når vi skal fremme våre krav, er det ut i fra situasjonen i Norge og i norske bedrifter. For vår del har vi før dette oppgjøret krevd økt kjøpekraft for våre medlemmer» , forklarer Jørn Eggum, leiar for Fellesforbundet, i ein e-post til frifagbevegelse.no

På spørsmål om korleis Fellesforbundet ser på løysingar der ein tar ut auka produktivitet i kortare arbeidstid, svarer Eggum at det ikkje er drøfta i forbundet og derfor ikkje ei aktuell problemstilling.

Tysklands største forbund

• IG Metall har 2,3 millionar medlemmer på landsbasis og er Tysklands største fagforbund, i tillegg til Europas største forbund for industriarbeidarar.

• 1,5 millionar av medlemmene har den siste tida deltatt i kortsiktige «varselstreikar» og heildagsstreikar.

• Økonomisk vekst har gitt IG Metall ein sterk forhandlingsposisjon. Landet går inn i sitt niande vekstår og har ikkje hatt større økonomisk vekst sidan 2011. Arbeidsløysa har ikkje vore lågare sidan 1990.

MEST LEST:
PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

Sissel M. Rasmussen

Erika (38) og Roger (34) har samme jobb, samme type arbeidsgiver og samme fagforening. Så langt strekker lønna deres seg i byen og på bygda

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

Heiko Junge / NTB

To vaksinedoser beskytter mot deltavarianten

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

PÅ KONTORET: Rådgiver Arvid Ellingsen i Samfunnspolitisk avdeling i LO har saumfart norske lærebøker. Han etterlyser mer pensumlitteratur om norsk arbeidsliv.

Tri Nguyen Dinh

Har denne mannen klart å knekke fagforeningskoden? Slik vil den historiske arbeidsgruppa han er del av, få flere til å organisere seg

KRITISK: Det er vanskelig å forstå hvorfor Skatteetaten droppet en gjennomgang som kunne avdekke unndragelser som kanskje er så store som en halv milliard kroner, synes LO-advokat Kjetil Edvardsen.

KRITISK: Det er vanskelig å forstå hvorfor Skatteetaten droppet en gjennomgang som kunne avdekke unndragelser som kanskje er så store som en halv milliard kroner, synes LO-advokat Kjetil Edvardsen.

Werner Juvik

LO-advokat mener Stendi har sluppet unna en halv milliard i arbeidsgiveravgift

SKUMLE GREIER: Jobb-pcen kan brukes til så mangt. Hackere kan bruke den til kriminelle greier – og nå fisker de etter tilgang gjennom å late som de har info om overgangen fra hjemmekontoret, advarer IT-ekspert Kai Roer.

SKUMLE GREIER: Jobb-pcen kan brukes til så mangt. Hackere kan bruke den til kriminelle greier – og nå fisker de etter tilgang gjennom å late som de har info om overgangen fra hjemmekontoret, advarer IT-ekspert Kai Roer.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Hackere utnytter overgangen fra hjemmekontor

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy