JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Utfordrende å være tillitsvalgt i varslersaker

Alvorlig varslersak i Drammen: – Jeg er sjokkert over hva som har foregått i kommunens lokaler, sier rutinert tillitsvalgt

ALVORLIG BRUDD: Hovedtillitsvalgt Elisabeth Arntsen har varslet om det hun mener er det alvorlig brudd på de etiske retningslinjene for ansatte i Drammen kommune. Hun er bekymret for at kommunen ikke tar varslingssaken alvorlig nok siden det ganske raskt ble avgjort at mannen det er varslet mot skal fortsette i stillingen sin.

ALVORLIG BRUDD: Hovedtillitsvalgt Elisabeth Arntsen har varslet om det hun mener er det alvorlig brudd på de etiske retningslinjene for ansatte i Drammen kommune. Hun er bekymret for at kommunen ikke tar varslingssaken alvorlig nok siden det ganske raskt ble avgjort at mannen det er varslet mot skal fortsette i stillingen sin.

Kari-Sofie Jenssen

– Det er en tøff jobb å ivareta medlemmene i varslersaker, sier tillitsvalgt Elisabeth Arntsen i Drammen.

2018030212190320230821171436

per.flakstad@fagbladet.no

Elisabeth Arntsen er tillitsvalgt med 20 års erfaring. Nå står hun midt i en komplisert varslersak, og erkjenner at det er en tøff jobb både å ivareta medlemmer og samtidig sørge for å få saken opplyst uten at det går på personvernet løs.

I to år hadde en kvinnelig prosjektansatt i Drammen levd med det hun selv karakteriserte som et utfordrende arbeidsmiljø. Avdelingslederen inviterte ansatte med på barrunder, fredagspils, og avsluttet gjerne det hele med nachspiel på kontoret der det ble servert alkohol. Noen ganger var det bare de to.

Hun var nyansatt. Bare en del av stillingen hennes var fast, resten var tidsbegrenset, og det var avdelingslederen som hadde ansettelsesmyndighet. Derfor syntes hun det var vanskelig å si nei, og ved en anledning i 2015 på lederens kontor skal hun ha følt seg presset til ikke å avvise hans fysiske tilnærmelser.

Ifølge hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Elisabeth Arntsen er det snakk om oppførsel langt over kvinnens grenser og et klart brudd på de etiske retningslinjene for ansatte i Drammen kommune.

Ifølge Dagsavisen Fremtiden er den faktiske hendelsen lagt fram for avdelingslederen, som ikke har bestridt den, og som har beklaget overfor kvinnen i etterkant.

Sykmeldt

Samtidig opplevde hun at ting forverret seg på jobben når hun senere avviste invitasjonene hans. Og at hun fikk stadig mer å gjøre, mer enn hva stillingsprosenten hennes hadde plass til.

I november sa hun fra til verneombudet, og på direkte spørsmål fortalte hun om episoden på lederens kontor. Dermed ble både virksomhetsleder og kommunens HR-tjeneste koblet inn.

Kvinnen selv ble sykmeldt. Det er hun fortsatt.

Brudd på etiske retningslinjer

Fagforbundet kom ikke inn i saken før midt i januar, og hovedtillitsvalgt Elisabeth Arntsen reagerte på hvordan kommunen som arbeidsgiver hadde håndtert saken.

– Kommunen mente arbeidspress og sykefraværet, og episoden to år tilbake, var to separate saker, mens kvinnen selv mente de hang sammen. Og det er jeg enig i. Her henger det ene sammen med det andre og må ses i en sammenheng, sier Arntsen til Fagbladet.

Hun diskuterte saken med Fagforbundets kompetansesenter for Østlandet, og konklusjonen var at den inneholdt klare brudd på de etiske retningslinjene som kommunen selv har utarbeidet for sine ansatte. Arntsen vurderte saken som så alvorlig at hun bestemte seg for å varsle via det eksterne varslingsmottaket.

Hun Har ennå ikke fått svar på varslet hun sendte.

Nachspiel og alkohol på kontoret

Hun er sjokkert over hva som har foregått i kommunens lokaler i form av nachspiel med alkohol. I etterkant er det også kommet flere varsler angående den samme avdelingen om utagerende festing og kritikkverdig oppførsel i forbindelse med arrangementer.

Ifølge Drammens Tidende bekrefter HR-direktør i Drammen kommune, Kirsti Aas Olsen, at det er kommet fire varsler knyttet til samme avdeling. Kommunaldirektør Sten Petter Aamodt sier til avisen at det er satt i verk tiltak mot enkeltpersoner og at rutiner og retningslinjer er innskjerpet.

Arntsen er likevel ikke fornøyd.

– Jeg synes arbeidsgivers håndtering av saken har vært rotete. Etter at jeg varslet, ba kvinnen meg om bli med som hennes tillitsvalgt på det første møtet. Der ble jeg imidlertid presentert som varsler. Det kom litt overraskende på meg.

– Både hun og jeg reagerer dessuten på at det tidlig etter varslingen ble avgjort at lederen det er varslet mot skal fortsette i stillingen sin, sier hun.

Så bort fra høyskoleutdanning

– Kvinnen fikk et tilbud om å bli omplassert. En HR-rådgiver hadde sett på CV-en hennes og sa hun kunne få jobbe som trafikkbetjent eller som assistent i barnehage. Og her snakker vi om en ansatt med relevant høyskoleutdanning innenfor det området hun har en prosjektstilling i, forteller Arntsen.

– Kvinnen ble svært lei seg over å få et slikt tilbud, og fortsetter i sin nåværende prosjektstilling. Foreløpig er hun sykmeldt, men målet er at hun skal tilbake i jobben, sier Arntsen.

Arntsen synes også det er en rotete håndtering når arbeidsgiver har skilt sykefravær og brudd på etiske retningslinjer som to saker, men det etiske bruddet trekkes inn som en del av sykefraværsaken og sykefraværet trekkes inn som en del av varslingen om etiske brudd.

Kommunen har tilbudt seg å varsle når avdelingslederen skal være til stede på hennes arbeidsplass, slik at hun kan stikke seg unna eller gjøre noe annet et annet sted. Men dette skal bare vare fram til 30. juni i år. Da vil slik informasjon opphøre.

– Etter min mening er dette ingen fullgod løsning på et alvorlig brudd på kommunens etiske retningslinjer. Jeg er bekymret for at den viser en arbeidsgiver som ikke har tatt kvinnen og opplevelsen hennes på fullt alvor, sier Elisabeth Arntsen.

Fagbladet har kontaktet administrasjonsledelsen i Drammen kommune og spurt om de ønsker å kommentere håndteringen av denne saken. HR-direktør Kirsti Aas Olsen sier at kommunen tar de varsler som er kommet inn svært alvorlig og at den er midt i arbeidet med å følge dem opp. Det er gjort tiltak, og saken vil bli fulgt opp videre, ifølge Olsen.

Ut over det ønsker kommuneledelsen ikke å kommentere saken.

Vanskelig sak for tillitsvalgt

Som hovedtillitsvalgt opplever Elisabeth Arntsen at denne typen saker byr på vanskelige utfordringer.

– Dette er vondt for dem det gjelder. Mange følelser skal bearbeides, sier hun.

– I tillegg er det også slik at lederen det er varslet mot også er medlem i forbundet. Drammen er en så stor kommune at vi er flere frikjøpte hovedtillitsvalgte, og jeg har gitt beskjed om at en annen hovedtillitsvalgt må ta seg av lederen det er varslet mot.

– Alle medlemmer har krav på å bli ivaretatt, sier hun.

Arntsen forteller også at hun i møter med arbeidsgiver er blitt konfrontert med utsagn og detaljer som etter hennes oppfatning ligger på siden av selve saken.

– Jeg opplever dette slik at jeg som tillitsvalgt må være ytterst korrekt og varsom med alt jeg sier og gjør. Jeg skal ta vare på mitt kvinnelige medlem og slik sett bidra til å opplyse saken. Og jeg skal bidra til at arbeidsgiver forstår alvoret i hennes opplevelse og legge til rette for at hun kan oppleve et framtidig arbeidsmiljø som trygt og godt og inkluderende.

– Dette er det aller viktigste for oss i denne saken.

– Samtidig må jeg være nøye med at jeg ikke går utenfor reglene om personvern og korrekt framgangsmåte for denne typen saker. For da kan jeg jo ødelegge for saken og sånn sett også ødelegge for mitt medlem og foreningen, sier Arntsen.

Tett kontakt med kompetansesenteret

– Derfor har det vært svært viktig for meg å ha tett kontakt med kompetansesenteret for Østlandet. Der har jeg fått meget god oppfølging og gode råd om hva som er korrekt og i noen tilfeller hva det er lurt både for meg som tillitsvalgt, og ikke minst for medlemmet, å takke ja og nei til av tilbud og møter, sier hun.

Fire ting å tenke over som tillitsvalgt i varslersaker

Elisabeth Arntsen har 20 års erfaring som hovedtillitsvalgt. Her er fire ting hun mener det er viktig å tanke gjennom og ha i bakhodet i varslersaker.

1. Når du får en varslersak, er det viktig å sjekke ut mest mulig av opplysningene du får og ta en grundig vurdering på om de faktisk stemmer. Snakk med andre tillitsvalgte eller verneombud som først fikk vite om saken, og forsikre deg så godt det lar seg gjøre at dette virkelig er en sak før du eventuelt går videre med den.

2. I alvorlige og vanskelige saker gir det trygghet å ha noen å diskutere den med i stedet for å sitte med den alene. Ta kontakt med kompetansesenteret i din region. Diskuter saken med erfarne rådgivere og finn ut sammen hva som er den mest korrekte måten å ta saken videre på. Hvis konklusjonen er at det skal varsles, så er det viktig å være tydelig på hva det varsles om. Unngå føleri og synsing. (I den saken som er omtalt fra Drammen, er det konkret varslet om brudd på kommunens egne etiske retningslinjer).

3. Hold tett kontakt med vernetjenesten og eventuelt andre tillitsvalgte som er involvert i saken.

4. I varslingssaker mellom ansatte kan både den det varsles om og den det varsles mot være medlemmer. Vær tydelig på at alle medlemmer har krav på å bli ivaretatt. Dette er viktig i kontakten med begge. Det er også svært viktig å være nøye med taushetsplikt og personvern nettopp for at begge parter skal være ivaretatt.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy