Mistet fridag - går til sak

Ansatte i Tønsberg tar kommunen til retten - krever sankthansfri

GAMMEL TRADISJON: For fagforeneningene i Tønsberg handler det om prinsipper når de går rettens vei for å få tilbake fridagen etter sankthansaften.

GAMMEL TRADISJON: For fagforeneningene i Tønsberg handler det om prinsipper når de går rettens vei for å få tilbake fridagen etter sankthansaften.

Colourbox

Mange kommuneansatte i Tønsberg hadde fram til 2010 fri dagen etter sankthansaften. Nå går fagforeningene i byen til sak mot kommunen for å få fridagen tilbake.

2016011412070820160115090034

simen.grimsrud@fagbladet.no

– Dette er en gammel tradisjon i Vestfold, og vi ønsker å kjempe for at våre medlemmer skal beholde rettighetene de har hatt, sier Hilde Sørdalen, leder av Fagforbundet i Tønsberg, til Fagbladet.

Sammen med fagforeningene fra andre forbund som organiserer ansatte i Tønsberg kommune, har Fagforbundet nå stevnet kommunen, skriver Tønsbergs Blad i dag. Det er forbundet Akademikerne som fronter saken.

Fram til 1770 var dagen etter sankthansaften helligdag i hele landet, men ble da avskaffet av danskekongen. I deler av landet fortsatte imidlertid tradisjonen med fri 24. juni.

Fridag gjelder ikke ansatte i helse og skole

I Tønsberg hadde alle kommuneansatte, bortsett fra de som jobber i skole- og helsesektoren, fri denne dagen fram til kommunen i 2010 erstattet fridagen med en kompensasjonsordning. Da fikk alle ansatte 7,5 timer fri de kunne bruke i løpet av året. I 2013 ble ordningen sagt opp. Fagforeningene i byen mente at den gamle ordningen måtte gjeninntre da daværende avtale ble sagt opp. Det skjedde ikke.

– Alle fagforeningene står nå sammen om stevningen. Vi må vise medlemmene at vi ikke gir opp deres rettigheter uten kamp, sier Sørdalen.

– Gammel hevd

– Mange av Fagforbundets medlemmer, som fra 2010 nøt godt av fri 7,5 timer i året, får ikke fri dagen etter sankthansaften hvis dere vinner over kommunen. Hvordan reagerer de?

– Tønsberg kommune gikk med på en kompensasjonsavtale for at alle ansatte skulle nyte godt av en ekstra fridag. Dessverre får ikke medlemmer som jobber i helse- eller skolesektoren tilbake de 7,5 timene de har hatt fri fra 2010 til 2014. Det er prinsipielle grunner til at saken går til rettsapparatet: Når nåværende avtale sies opp, mener vi tidligere sedvanerett gjeninntrer. Derfor står vi sammen med de andre fagforeningene om å bevare den ordningen som var før 2010. Det er gammel hevd, sier Sørdalen, som skjønner at folk fra andre steder i landet kan reagere på særordningen i Tønsberg.

– Men vi må kjempe for våre medlemmers rettigheter. Da de ble ansatt i kommunen, var dette en del av arbeidsavtalen, sier Sørdalen.

– Ikke rettslig bindende ordning

Ordfører Petter Berg (H) i Tønsberg sier til Tønsbergs Blad at kommunen ønsker å unngå forskjellsbehandling ved at noen får fri og andre ikke. Ifølge avisen ser ikke kommuneldelsen fridagen som en rettslig bindende ordning.

– Sankthansfridag er et gammelt fenomen som har gått ut av arbeidslivet for flere år siden, sier Berg til avisa.

– Nå får vi en avgjørelse og vi forholde oss til den, sier han om den kommende rettssaken.

Sandefjord eneste i landet med fri

Etter at ordningen om fri 24. juni ble avviklet i Tønsberg i 2010, har Sandefjord vært landets eneste kommune hvor de ansatte har hatt fridag i forbindelse med sankthans.

Om de kommuneansatte i hvalfangerbyen får beholde ordningen når kommunen neste år slår seg sammen med Stokke og Andebu, er usikkert.

– Det er for tidlig i prosessen til å si om vi får beholde ordningen, men spør du meg personlig, tror jeg fridagen forsvinner også her, sier John-Ole Engnes, leder av Fagforbundet Sandefjord.

Han lover imidlertid at ordningen ikke blir fjernet med et pennestrøk.

– Den er et forhandlingskort for oss, og vi skal ha noe igjen for det hvis den dagen fjernes, sier Engnes.

Han forteller at det er stor oppslutning om sankthansfeiringen i Sandefjord, blant annet med en tradisjonsrik båtkortesje.

– For noen er det nok viktig med fri dagen etter sankthansaften, men det tror jeg handler mer om tradisjon enn om det praktiske, sier lederen av Fagforbundet i Sandefjord.

Feiring på hell

* Mens store deler av den danske og den svenske befolkningen feirer sankthans eller midtsommer, er det svært få som markerer denne dagen i Norge.

* Og færre og færre blir det, viser en undersøkelse om nasjonale symboler som Stiftelsen kirkeforskning har gjort. Den ble gjennomført i Norge, Sverige og Danmark første gang i 1998, og gjentatt i 2013.

*Undersøkelsen viser at oppslutningen om sankthans har sunket med rundt ti prosent på disse årene i Norge.

* I Sverige og Danmark har utviklingen gått i motsatt retning. Her er det flere som markerer sommersolverv.

* Over 40 prosent av våre naboer sier at de markerer denne dagen. Det er en markant økning siden 1998.

* En mulig forklaring på den labre midtsommerfeiringen i Norge kan være at vi satser mer på å feire nasjonaldagen 17. mai.

(Kilde: Forskning.no/Kifo)

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy