JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Inkluderende arbeidsliv

Ansatte må få flere egenmeldingsdager, krever LO

Vil satse på senior- og inkluderingspolitikk

Ansatte i IA-bedrifter har tidligere kunnet levere egenmelding på inntil åtte kalenderdager sammenhengende totalt 25 dager i året, etter forhandlinger. Dagens IA-avtale har ikke samme ordning.

Ansatte i IA-bedrifter har tidligere kunnet levere egenmelding på inntil åtte kalenderdager sammenhengende totalt 25 dager i året, etter forhandlinger. Dagens IA-avtale har ikke samme ordning.

Colourbox.com

LO er klar for å forhandle om en fornyet IA-avtale. Her er kravene.

2024022909204320240229092043

helge@lomedia.no

Regjeringen planlegger forhandlinger om en ny avtale for et Inkluderende Arbeidsliv (IA) i 2024. Forhandlingene starter opp til høsten, men LO legger allerede nå fram sine krav til ny avtale.

Dagens IA-avtale gjelder ut 2024. Den bygger på den første, som ble inngått i 2001.

I sine krav legger LO vekt på å gjøre det lettere å stå lenger i arbeidslivet. De krever blant annet at dagens sykelønnsordning må bevares.

LO krever også at en utvidet egenmeldingsordning må lovfestes når regjeringen til høsten inviterer til forhandlinger om den nye IA-avtalen.

{f1}

Her er kravene fra LO

I mandagens møte i LO-sekretariatet ble LOs krav til forhandlingene om IA-avtale vedtatt. LO går inn for å videreføre dagens hovedinnretning i avtalen, som altså gjelder for et Inkluderende Arbeidsliv (IA).

LO har allerede kartlagt erfaringene med avtalen blant forbundene.

Mange med særaldersgrense kan fint stå lenger i jobb, mener ekspertutvalg

Basert på dette vil LO blant annet gå inn for:

• En ny, sterk IA-avtale som viderefører dagens hovedinnretning.

• Bevare dagens sykelønnsordning.

• Vurdere å lovfeste en utvidet egenmeldingsordning.

• Senior- og inkluderingsperspektivet må komme tydeligere fram.

• Trepartssamarbeidet må styrkes.

• Bransjesatsingen bør styrkes og utvides.

• Vurdere konkrete tiltak knyttet til arbeid og psykisk helse. 

Flere egenmeldinger

Fram til 2019 hadde virksomheter med en lokal IA-avtale en ordning med utvidet rett til egenmelding.

Standarden er egenmelding opptil tre kalenderdager om gangen. Men ansatte i IA-bedrifter har kunnet levere egenmelding på inntil åtte kalenderdager sammenhengende totalt 25 dager i året, etter forhandlinger.

Dagens IA-avtale har ikke samme ordning. Dermed er det flere arbeidsgivere som kutter i antallet egenmeldingsdager.

{f2}

Mer inkluderende

Fra den første IA-avtalen ble inngått i 2001, har redusert sykefravær vært et av hovedmålene.

En ny STAMI-undersøkelse viser at ansatte i IA-bedrifter hadde mindre sannsynlighet for å falle utenfor arbeidslivet etter en lengre sykemelding, enn ansatte i bedrifter uten IA-avtale.

Stipendiat ved STAMI, Rachel Hasting, peker også på at IA-avtalen har gjort arbeidslivet mer inkluderende.

Hun poengterer at IA-avtalen også omfatter personer med helseutfordringer, en gruppe som naturlig vil være oftere sykmeldt enn gjennomsnittet.

Forskning viser at avtalen virker: Syke ansatte ble hjulpet tilbake på jobb

Sees i sammenheng

Når IA-avtalen nå skal forhandles om igjen, mener LOs nestleder Steinar Krogstad at dette også må sees i sammenheng med den nye pensjonsmeldingen, som skal være rett rundt hjørnet.

Samtidig har arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) varslet at det vil bli satt ned et utvalg som skal se på en ordning som kan gjøre det lettere å gå av tidlig med pensjon for «sliterne».

Det er ikke definert hvem «sliterne» er.

I pensjonsmeldingen vil det ligge forutsetninger om at folk skal kunne stå i jobb lenger enn i dag. Det må også IA-avtalen omfavne, mener Krogstad.

– At folk må stå lenger i jobb, vil naturlig nok føre til økt behov for forebygging og tilrettelegging på arbeidsplassen. Det vil være avgjørende for om folk kan stå lenger i jobb eller ikke. Hva som skal til for at folk skal være i stand til å jobbe lenger, må settes langt høyere på dagsordenen enn i dag, blant annet i IA-avtalen.

Krogstad etterlyser de store diskusjonene som pågår om dette i fagbevegelsen.

– For at folk skal kunne jobbe lenger, må vi gjøre noe med Arbeidsmiljøloven. Vi må forebygge mer, og vi må tilrettelegge mer for seniorene i arbeidslivet. Når IA-avtalen nå skal revideres, er det naturlig å få på plass tiltak som kan holde folk i jobb lenger inn i avtalen. Spesielt når fornyelsen av IA-avtalen faller sammen med den store pensjonsmeldingen, mener Krogstad.

IA-avtalen

• IA-avtalen har som mål å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet, og skape et bedre og mer inkluderende arbeidsliv for alle.

• Den første IA-avtalen ble inngått i 2001, som en del av trepartssamarbeidet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.

• I 2022 ble den gjeldende avtalen forlenget med to år, på grunn av pandemien som påvirket både arbeidslivet, IA-avtalens virkemidler og sykefraværet i stor grad.

• Dagens IA-avtale gjelder ut 2024.

Egenmelding

• Som arbeidstaker kan du med en egenmelding selv melde fra til arbeidsgiver om sykefravær – uten å legge fram noen legeerklæring.

• I utgangspunktet sier Folketrygdloven §8-24 at du kan benytte egenmelding for opptil tre kalenderdager om gangen. Men dette er et minimumskrav.

• Den samme paragrafen slår fast at arbeidsgiver kan gi rett til å bruke egenmelding utover tre dager, og at arbeidsgiver har plikt til å drøfte dette med de tillitsvalgte.

En avtale om inkluderende arbeidsliv på arbeidsplassen gir ingen automatisk rett til flere egenmeldingsdager. Men i virksomheter både med og uten IA-avtale har arbeidsgiver plikt til å drøfte egenmeldingsordningen med de tillitsvalgte.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy