Private sykehjem kutter lønna til ansatte

Ansatte ved Rødtvet sykehjem føler seg lurt av Oslo kommune

TAPER LØNN: Hjelpepleierne Marie Simonsen, Audhild Romuld Thoresen, Edel Breivik, Sathya Sriskandarajah og Sylvia Waal og sykepleier Rosel Kyrrø forteller om hvordan de taper økonomisk etter å ha fått privat arbeidsgiver. De jobber på Rødtvet sykehjem som drives av det kommersielle omsorgsselskapet Attendo.

TAPER LØNN: Hjelpepleierne Marie Simonsen, Audhild Romuld Thoresen, Edel Breivik, Sathya Sriskandarajah og Sylvia Waal og sykepleier Rosel Kyrrø forteller om hvordan de taper økonomisk etter å ha fått privat arbeidsgiver. De jobber på Rødtvet sykehjem som drives av det kommersielle omsorgsselskapet Attendo.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte på Rødtvet sykehjem sier kommunen lovte dem at de ville beholde lønna når det kommersielle selskapet Attendo skulle ta over. Men det skjedde ikke.

2016102713550020161028075556

yngvil@lomedia.no

FriFagbevegelse skrev forrige uke om ansatte ved Rødtvet sykehjem som taper stort på at et privat selskap har tatt over arbeidsplassen deres. Tapet er på mellom 18.000 og 50.000 kroner i året. Grunnlønna er lav og tilleggene, som følger av en fast turnus, er en viktig del av den totale lønna deres.

– Det er tilleggene som har gjort at vi kan leve av det, sa Rosel Kyrrø som er sykepleier på Rødtvet og medlem i Norsk Sykepleierforbund til FriFagbevegelse.

Rosel og Audhild fortviler. Det private sykehjemmet kutter lønna deres med 50.000 kroner

Sykehjemsansatte vi har snakket med opplever det som frustrerende og bittert. De sier at Sykehjemsetaten i Oslo hadde lovet dem at lønna ikke ville røres når Attendo skulle ta over driften av sykehjemmet.

De forteller at det var direktør for private sykehjem i Sykehjemsetaten, Anne Berger Sørli, som sa dette på et informasjonsmøte for de ansatte på sykehjemmet.

FriFagbevegelse kontakter Sørli for å stille flere spørsmål i forbindelse med saken. Hun opplyser at hun fortalte de ansatte at lønna ikke ville endres før denne tariffperioden utløp - i april i år.

Det betyr i prinsippet at de ansatte ville beholde sine lønnsbetingelser fra kommunen i rundt to år fra overtakelsen.

Slik tjener de private på eldreomsorg

Det vanlige er at tilleggene følger med

Det var imidlertid ikke gitt at de ansatte på Rødtvet skulle miste det høyere kvelds- og nattillegget. Ved mange andre privatiserte sykehjem er de kommunale tilleggene videreført – selv om arbeidsgiveren gikk over til en annen tariffavtale enn den med Oslo kommune.

De ansatte har beholdt det mye høyere kommunale kvelds- og nattillegget ved disse privatiserte sykehjemmene:

Fagerborghjemmet, Smedstadhjemmet, Hovseterhjemmet, St. Hanshaugen, og Ammerudlunden (alle Unicare).

Ansatte som jobbet på Lambertseterhjemmet (Aleris) og Paulus-hjemmet (Attendo), og Tåsenhjemmet, Oppsalhjemmet og Madserudhjemmet (alle Norlandia) da de ble overtatt av kommersielle har beholdt det kommunale tillegget. Nyansatte får det lavere tillegget.

De ansatte har fått lavere kvelds- og nattillegg ved disse privatiserte sykehjemmene:

Rødtvethjemmet, Romsåshjemmet (begge Attendo), Uranienborghjemmet og Kantarellen bo og rehabilitering (begge Aleris) og Manglerudhjemmet (Unicare).

Kilder: Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet

Hun taper grovt på å jobbe på privat sykehjem

LOs forhandlingssjef: – Lønn er inkludert tilleggene

FriFagbevegelse spør LOs forhandlingssjef Knut Bodding hva som egentlig skal regnes som «lønn». Bodding ønsker ikke å kommentere saken om Attendos drift av Rødtvet sykehjem som har ikke har satt seg inn i, men sier på generelt grunnlag:

– Hvis en går fra en tariffavtale til en annen tariffavtale med lavere tillegg, setter man ned lønna til folk.

– Hvordan definerer du lønn?

– Det er med tilleggene, sier han og viser til hovedtabellen til årets tariffoppgjør mellom LO og NHO. Der er lønn definert som «avtalt lønn + bonus + uregelmessige tillegg (skift etc.)»

Hjelpepleiere mister hundretusener i pensjon

Sykehjemsetaten: «Deretter er det ny tariffavtale som gjelder»

Vi sender flere spørsmål på epost til direktøren for private sykehjem Anne Berger Sørli, men hun svarer ikke. I stedet får vi svar fra Sykehjemsetatens kommunikasjonssjef Henrik Mevold, som svarer «på vegne av etaten» fordi «det er ikke enkeltpersoner i Sykehjemsetaten som konkurranseutsetter. Bystyret beslutter og Sykehjemsetaten skal gjennomføre i tråd med vedtaket», skriver han i en epost.

Han forklarer hvordan etaten har informert de ansatte om hva som ville komme med Attendo:

«Det er krav om tariffavtale for private driftere i kontrakten de har med Oslo kommune. Ved virksomhetsoverdragelse gjelder tariffen i Oslo kommune ut tariffperioden. Deretter er det ny tariffavtale hos leverandøren som gjelder», skriver Mevold i eposten.

Han viser også til et informasjonsskriv fra Sykehjemsetaten om virksomhetsoverdragelsen fra juli 2014, midt i sommerferien og et par måneder før Attendo overtok 1. september samme år.

Der står det blant annet: «(…) under enhver omstendighet har arbeidstakerne rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkårene som følger av tariffavtalen som den tidligere arbeidsgiveren (Oslo kommune, anm. journ.) er bundet av.» Så følger: «Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper (…)». Det var i april i år.

Sykehjemsetaten mener de har gitt ansatte informasjonen de trenger om virksomhetsoverdragelsen. Attendo sier at de ansatte visste hva de ville få med dem som ny arbeidsgiver.

Rødt: Selve forretningsideen er å kutte kostnader

Rødt reagerer på at at direktøren for private sykehjem i Sykehjemsetaten har lovet de ansatte at de skal beholde lønna.

– Hvis det stemmer at hun har sagt at de ansatte skal beholde lønna, så er det en rar uttalelse. Selve forretningsideen til de kommersielle selskapene er å kutte i kostnadene – de ansattes lønn og pensjon – for å gi profitt til eierne, mener Bjørnar Moxnes, leder i partiet Rødt.

– Glad for at det er Attendo som tar over sykehjemmet

Anne Berger Sørli, direktør for private sykehjem i Sykehjemsetaten, sa også ifølge flere ansatte at hun «var glad for at det var Attendo som skulle ta over» og at de ansatte «var heldige fordi det var Attendo som skulle ta over driften av sykehjemmet». FriFagbevegelse spør Sørli hvorfor hun sa dette. Det svarer hun ikke på, og verken bekrefter eller avviser at hun sa det.

Sykehjemsetatens direktør samfunnskontakt Henrik Mevold skriver i eposten at «Attendo har driftet på oppdrag for Oslo kommune i mange år og kommunen har god erfaring med dette samarbeidet. Det er dette som ble kommunisert til medarbeiderne.»

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer sterkt på det Sørli skal ha sagt.

– Hvis det stemmer at hun har sagt det, framstår Sørli mer som en reklameplakat for velferdsprofitørene enn som fellesskapets representant overfor de kommersielle sykehjemmene. Det er oppsiktsvekkende uttalelser og de strider med erfaringene vi har gjort oss med slike selskap i Oslo, noe vi seinest så med skandalen i Attendos hjemmetjeneste. Det virker nesten som hun står på lønningslista til Attendo, sier Moxnes.

FriFagbevegelse ba Sørli om å kommentere påstandene fra Moxnes. I stedet får vi svar fra direktør samfunnskontakt i etaten, Henrik Mevold.

– Det ble formidlet til medarbeiderne at Attendo har driftet sykehjem på oppdrag for Oslo kommune i mange år og at kommunen har god erfaring med dette samarbeidet. Etaten er objektiv og tar ikke stilling til hvilken driftsform som er best, men har et oppdrag med å utføre det som er politisk besluttet i bystyret, i tråd med retningslinjene. På samme måte som at etaten nå overfører Madserud sykehjem fra privat til kommunal drift.

Representerer Høyre i Lørenskog

Ved siden av jobben som Oslo kommunes direktør for private sykehjem er Anne Berger Sørli også representant for Høyre i kommunestyret i Lørenskog kommune. FriFagbevegelse spør om hun har tatt til orde for å sette kommunale sykehjem ut på anbud i Lørenskog. Det svarer hun ikke på. Direktør samfunnskontakt Henrik Mevold sier Sørlis politiske verv ikke har noe med hennes jobb i Sykehjemsetaten å gjøre og vil derfor ikke kommentere dette.

Private sykehjem har store overskudd, men Marie fikk null i lønnsøkning i fjor

Hele svaret fra Sykehjemsetaten

Dette spurte FriFagbevegelse Oslo kommunes direktør for private sykehjem, Anne Berger Sørli, om:

Hva mente hun med at de ansattes lønn ikke skulle røres, og hvordan samsvarer det med at de ansattes inntekt har gått ned? Hvorfor sa hun at de ansatte var heldige med Attendo som ny arbeidsgiver?

Hun svarte ikke på spørsmålene. Direktør samfunnskontakt Henrik Mevold svarte dette på vegne av Sykehjemsetaten:

– Det er ikke enkeltpersoner i Sykehjemsetaten som konkurranseutsetter. Bystyret beslutter og Sykehjemsetaten skal gjennomføre i tråd med vedtaket. Ansattes rettigheter følger av arbeidsmiljøloven og prosessen er politisk bestemt i veileder for konkurranseutsetting av sykehjem. Fagforbundet, sykepleierforbundet og vernetjenesten er en del av arbeidsgruppen ved konkurranseutsetting og er også tilstede på informasjonsmøte for medarbeiderne på sykehjemmet.

– Sykehjemsetatens oppdrag er levere god eldreomsorg i tråd med de politiske føringene i Oslo kommune. I forrige bystyreperiode ble enkelte sykehjem overtatt av private driftere og i denne bystyreperioden skal kommunen overta sykehjem som er i privat drift. Det er 6000 medarbeidere i Sykehjemsetaten og det er positivt at medarbeiderne er aktive og samfunnsengasjerte. Det er de til enhver tid vedtatte politiske føringene i Oslo kommune som legges til grunn for det arbeidet som gjøres.

– Det er krav om tariffavtale for private driftere i kontrakten de har med Oslo kommune. Ved virksomhetsoverdragelse gjelder tariffen i Oslo kommune ut tariffperioden. Deretter er det ny tariffavtale hos leverandøren som gjelder.

– Attendo har driftet på oppdrag for Oslo kommune i mange år og kommunen har god erfaring med dette samarbeidet. Det er dette som ble kommunisert til medarbeiderne.

Dette er saken

• Hjelpepleiere og sykepleiere på Rødtvet og Romsås sykehjem taper 18.000-50.000 kroner i året fordi sykehjemmene er blitt privatisert.

• Det kommersielle selskapet Attendo tok over driften av Rødtvet sykehjem i 2014 og Romsås sykehjem i 2015 fra Oslo kommune.

• Lønnstapet er grunnet redusert kvelds- og nattillegg. Det varierer mellom 45-56 kroner i timen.

• Til sammenligning fikk de tidligere, som ansatte i Oslo kommune, 40 prosent kvelds- og nattillegg.

• Tillegget utgjorde nesten 87 kroner i timen før for de som nå får 56 kroner i timen.

Kilde: FriFagbevegelse, Pleie- og omsorgsoverenskomsten NHO Service og Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Anbud på sykehjem bare for ideelle aktører

• Byrådet i Oslo inviterer til anbud på 500 sykehjemsplasser, kun for ideelle aktører.

• En del sykehjem som drives av private ideelle organisasjoner ligger i bygg som er i såpass dårlig stand at de skal erstattes med nybygg.

• Inntil 500 sykehjemsplasser skal fordeles på 4-5 nye sykehjem. Det er ikke snakk om 500 flere sykehjemsplasser i Oslo.

• Anbudet utlyses før jul og er forbeholdt private ideelle aktører for bygg og drift av 4-5 sykehjem.

• De ideelle aktørene må selv disponere egnede tomter i Oslo. Lengden på driftsavtalene vil være seks år med mulighet for to års forlengelse.

• Onsdag 26.10 holder Sykehjemsetaten i Oslo konferanse om anbudskonkurransen for de ideelle aktørene. Temaene er status og framdrift, behov og krav til bygging av nye sykehjem, vurdering av tomter, og organisering og gjennomføring av anbudskonkurransen.

Kommersielle sykehjem i Oslo

• Det er 48 sykehjem i Oslo.

• 15 av dem drives nå av velferdskonsern med mål om å tjene penger på driften.

• 1. januar overtar Oslo kommune igjen driften av Madserud sykehjem.

• Aleris har kjøpt den private stiftelsen Kajalunden sykehjem som har kontrakt med Oslo kommune. Det er uklart hva som skjer med kontrakten.

• De kommersielle sykehjemmene drives av Aleris, Attendo, Norlandia og Unicare.

• Oslo kommune kjøper i tillegg plasser på tre kommersielle sykehjem utenfor Oslo.

• 20 sykehjem er i kommunal drift.

• 13 drives av ideelle organisasjoner som Kirkens Bymisjon, som ikke tar ut profitt.

Kilde: FriFagbevegelse

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy