JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nytt utkast partiprogram for Arbeiderpartiet presenteres:

Ap lytter til Fagforbundet: Nå kan det bli forbudt med midlertidige ansettelser

Fagforbundet har fått gjennomslag for flere viktige punkter i Arbeiderpartiets partiprogram, som blir presentert i dag.

Fagforbundet har fått gjennomslag for flere viktige punkter i Arbeiderpartiets partiprogram, som blir presentert i dag.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet vil avvikle adgangen til midlertidige ansettelser, samt sikre gratis SFO og skolemat. Kamp mot sosial dumping, pensjon fra første krone og retten til fast arbeid er andre saker i partiprogramet.

2020092510263320200925102632

baj@fagbladet.no

Fagforbundet har fått gjennomslag for flere viktige punkter i Arbeiderpartiets partiprogram. Blant annet i kampen mot sosial dumping, pensjon fra første krone og retten til fast arbeid.

Ifølge Fagforbundets leder, Mette Nord, er det et viktig signal at Ap nå er krystallklare på at velferdstjenester skal drives i offentlig regi og ønsker å avvikle de markedsbaserte strukturene.

– Dette er veldig gode tiltak, og et tydelig skille i politikken til Høyre hvor vi får mer av det vi ser fungerer dårlig, blant annet innen eldreomsorg og der man svekker arbeidstakernes rettigheter i arbeidsmiljøloven, sier Nord.

– Dette er veldig gode tiltak, sier Mette Nord. Fagforbundet har blant annet fått fullt gjennomslag i Arbeiderpartiets program for å styrke retten til heltid ved at arbeidsgiverne må bevise behovet for deltidsstillinger. Man vil også styrke fortrinnsretten til økt stilling.

– Dette er veldig gode tiltak, sier Mette Nord. Fagforbundet har blant annet fått fullt gjennomslag i Arbeiderpartiets program for å styrke retten til heltid ved at arbeidsgiverne må bevise behovet for deltidsstillinger. Man vil også styrke fortrinnsretten til økt stilling.

Leif Martin Kirknes

Fagforbundet har blant annet fått fullt gjennomslag i Arbeiderpartiets program for å styrke retten til heltid ved at arbeidsgiverne må bevise behovet for deltidsstillinger. Man vil også styrke fortrinnsretten til økt stilling.

Det var i 2015 at den borgerlige regjeringen liberaliserte arbeidsmiljøloven og åpnet for en mer generell adgang til midlertidige ansettelser. Ap ønsker i sitt nye partiprogram å reversere dette og fjerne adgangen til midlertidige ansettelser i loven.

– Det er avgjørende å styrke retten til heltid gjennom lovveien dersom man skal komme videre i arbeidet med heltid, sier Nord.

Man vil også pålegge kommunene å fastsette en norm for hele, faste stillinger i helse- og omsorgssektoren.

– Dette vil bety et skikkelig taktskifte for en ny regjering, konkluderer Nord.

Privatisering og markedsstyring av offentlig sektor

Arbeiderpartiet tar i partiprogrammet et skikkelig oppgjør med den markedstenkningen som har vært i offentlig sektor siden slutten på 90-tallet:

«Redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten, slik som bestiller-utfører modeller, outsourcing, internfakturering, konkurranseutsetting, privatisering og markedsbasert finansiering av velferdstilbudet.»

Fagforbundet var til å begynne med ganske alene i sin kritikk av å gjøre offentlig sektor til butikk. I dag er hele venstresiden samlet i denne kritikken.

– Vi har også fått gjennomslag for å kutte i konsulentbruk i staten, stoppe privatiseringen av jernbanesektoren, lokal vetorett for kommunene mot etablering av privatskoler, stoppe private barnehageeieres utbyttefest og ta tilbake barnevernstjenestene i offentlig og ideell regi, forklarer Nord.

Det tas også et grundig oppgjør med privatiseringen av sykehussektoren. Blant annet ønsker man å avvikle ordningen med nøytral merverdiavgift i helseforetakene, fordi dette bidrar til outsourcing av renholdstjenester og andre støttefunksjoner.

Man ønsker også å sette en stopper for outsourcing av renholdstjenester og andre kritiske driftsfunksjoner, samt lukrative etterlønns- og sluttavtaler i helsesektoren. Det tas også til orde for å stoppe privatiseringsreformen «fritt behandlingsvalg» og gjennomføre en statlig overtakelse av luftambulansen.

Helseforetakene

Helseforetaksmodellen ble i sin tid gjennomført til sterk motstand fra daværende Kommuneforbundet. Gjennom arbeidet med partiprogrammet har Fagforbundet nå fått gjennomslag for å rette opp de store svakhetene som ligger i helseforetaksmodellen.

• Igangsette et arbeid for å redusere markedsstyringen i alle deler av spesialisthelsetjenesten sammen med partene i arbeidslivet.

• Arbeiderpartiet vil utrede alternative former for demokratisk forankring i sykehusenes opptaksområder som ikke utfordrer prinsippet om statlig eierskap.

• Vurdere et forsøk der kommuner og sykehus får samlet ansvar for alle helsetjenester i et geografisk område.

• Kutte ned på mål- og resultatstyring og fjerne unødvendig rapportering i helsesektoren, sammen med partene.

• Etablere som hovedregel at alle norske sykehus skal ha stedlig ledelse.

• Sikre demokratisering av sykehusene ved å gi de ansatte reell medbestemmelse i viktige beslutninger.

En annen viktig kampsak har vært å få inn igjen viktig støttepersonell som helsesekretærer og annet administrativt personell i sykehusene. Dette vil ifølge Nord sikre at helsepersonell igjen kan bruke tiden sin på det de er utdannet til, nemlig å ta seg av pasientene.

– Det er et stort gjennomslag når Arbeiderpartiet programfester og anerkjenner betydningen av støttepersonellet i helsevesenet. Dette kan stoppe en negativ utvikling som har økt personalkostnadene unødvendig mye og samtidig skviset ut disse viktig yrkesgruppene, forklarer Nord.

Tillit framfor mikrostyring og stoppeklokke

Fagforbundet mener de offentlige tjenestene må bruke mindre tid på unødvendig rapportering og byråkrati og mer tid på å gi gode tjenester.

– Vi har derfor tatt initiativ til en tillitsreform som bygger på den norske arbeidslivsmodellen med stor tillit og delegering til den enkelte arbeidstaker, fastslår Nord.

Aps partiprogram inneholder derfor en gjennomgående tillitsreform i hele offentlig sektor og foreslår blant annet følgende tiltak:

• Sørge for at storting, regjering og departementene i samarbeid med partene styrer offentlig sektor basert på færre og bedre kvalitetsmål.

• Heve terskelen til brukerrettigheter som fører med seg økte krav til dokumentasjon og rapportering.

• Bruke digital teknologi som verktøy for tillitsstyring.

• Bidra til å få på plass lederutdanning i offentlig sektor basert på den norske arbeidslivsmodellen.

• Gjennomføre en tillitsreform, der ansvaret for eldre på sykehjem og i hjemmetjenesten ivaretas av mindre, faste team, der brukerne får påvirke tilbudet mer, og der eldreomsorgen styres etter kvalitetskrav istedenfor stoppeklokke.

Sosial dumping

Allerede på landsmøtet til Arbeiderpartiet i 2019 vedtok partiet en arbeidslivspolitikk i tråd med hele fagbevegelsens krav og ønsker. I programforslaget anerkjennes jobben som er gjort i Kommune-Norge gjennom seriøsitetsbestemmelser ved offentlig anskaffelser som Skiensmodellen og Oslomodellen.

– Arbeiderpartiet vil sikre at dette blir standard også i statlig sektor, samt i hele Kommune- Norge. De foreslår derfor å utarbeide nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Dette for å sikre et seriøst arbeidsliv og gjøre det attraktivt å bli fagarbeider, sier Mette Nord.

Gratis SFO og skolemåltid

Landsstyret i Fagforbundet vedtok på sitt møte i september å prioritere gratis SFO i stedet for gratis barnehage og er derfor glade for at Arbeiderpartiet nå går til valg for det samme.

– Vi har også i lang tid jobbet for at skolene skal kunne gi et gratis skolemåltid fordi dette er viktig både for barns helse og sikrer sosial utjevning. Med en ny rødgrønn regjering kan dette nå bli gjennomført, sier Nord.

– Barn og unge er blant våre hjertesaker. Å sikre de minste barna gratis SFO er kjempeviktig. At de ungene som ikke er meldt inn i SFO og står på utsiden av gjerdet og ser på kameratene blir en del av et fellesskap er et viktig inkluderingstiltak, konkluderer Nord.

Programutkastet skal vedtas på Aps landsmøte våren 2021.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy