JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagforbundets valgundersøkelse:

Ap størst, Sp vokser kraftig, SV og Rødt jevnstore: Slik stemmer Fagforbundets medlemmer

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

Marit Hommedal / NTB

Solberg-regjeringen unnes ikke noen ny sjanse av Fagforbundets medlemmer. Men også på rødgrønn side forskyves maktbalansen.

2021061500000320210726110157

redaksjonen@fagbladet.no

Båndet mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet har alltid vært sterkt. Det gjelder også for Fagforbundet, som i forkant av hvert stortingsvalg de siste årene har gjennomført en måling blant egne medlemmer for å se i hvilken retning de politiske vindene blåser.

Nøyaktig 90 dager før valget slipper Fagforbundet en medlemsundersøkelse som har pågått siden midten av april. Den viser at i 2021 er det disse trendene som gjør seg gjeldende:

• Viljen til regjeringsskifte er rekordhøy. Bare 16 prosent av Fagforbundet-medlemmene som svarer, sier de planlegger å stemme på et av partiene i Solberg-regjeringen, eller støttepartiet Frp. I 2013 hadde Høyre alene en oppslutning på 21 prosent blant Fagforbundets medlemmer.

• Arbeiderpartiet er fortsatt størst, men oppnår det dårligste resultatet av Fagforbundet-målingene Fagbladet har tilgang til: 41 prosent av de spurte, sier de planlegger å stemme på Ap.

• Senterpartiet gjør sin beste måling noensinne: 21 prosent av de spurte, sier de planlegger å stemme på Sp.

• SV tar en knepen tredjeplass i målingen med 9 prosent – samme oppslutning som i 2009 – mens Rødt gjør sin beste måling noensinne med en oppslutning på 8 prosent, og blir like store som Høyre.

• De andre partiene gjør mindre utslag: Frp får 5 prosent, MDG og KrF 2 prosent, og Venstre tar jumboplass med en oppslutning på 1 prosent. Gruppen «andre» samler til sammen 2 prosent.

• Fagforbundet-medlemmene har aldri vært mer usikre. 28 prosent av de 33.190 medlemmene som svarte på partispørsmålet i undersøkelsen, oppga at de ikke vet hvilket parti de skal stemme på (siden «vet ikke»-stemmer ikke telles på valgdagen, inngår ikke de i prosentandelene oppgitt over).

{f1}

Bekymret for velgere i sofaen

Fagbladet spurte Mette Nord, leder i Fagforbundet, om hva hun tenker om resultatene.

Dette er den dårligste Fagforbundet-målingen for Arbeiderpartiet, som har gått ned 15 prosentpoeng fra 2017. Hva sier det deg om stemningen blant medlemmene?

– Først og fremst vil jeg legge vekt på at dette er et tydelig mandat for en rødgrønn regjering. Det er en massiv oppslutning om at vi må ha en regjering som satser på vanlige folk, mindre forskjeller, og viktige arbeidslivssaker som hele, faste stillinger og nei til privatisering, sier Nord.

– Det er riktig at det er en nedgang i de som sier de vil stemme Arbeiderpartiet. Men det som er mer bekymringsfullt er at en tredel ikke vet om de skal stemme eller hva de skal stemme på, sier hun.

Mette Nord sitter tett på makta i Arbeiderpartiet med plass i både sentralstyret og programkomiteen. Hun mener Arbeiderpartiets program er historisk tydelig og synes det er viktig å få fram innholdet i forkant av valget.

– Kampen for et seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping er veldig tydelig, sier hun.

Av eksempler Nord vil trekke fram, er at Ap vil reversere regjeringens fritt brukervalg, hvor pasienter kan velge mellom et offentlig eller privat tilbud.

– Pengene dreneres ut av sykehusene. Man mister muligheten til å planlegge, dimensjonere og ha økonomisk kontroll. Det uthuler det offentlige sykehuset. Antall ansatte henger jo sammen med hvor stor aktivitet man har. Høyre har åpnet opp for og styrt mot private løsninger, sier Mette Nord til Fagbladet.

https://datawrapper.dwcdn.net/wLn2W/2/

Fikk besøk av Vedum

I tillegg sper Nord på valgløfter om flere hele og faste stillinger, gode lønns- og arbeidsvilkår og gode pensjonsrettigheter.

Hvilke konsekvenser vil det få for medlemmene om Senterpartiet vil bli betydelig større og Arbeiderpartiet mindre etter høstens valg, sammenlignet med tidligere?

– Det betyr jo at Senterpartiet går styrket inn i regjeringsforhandlingene. Men det som er gledelig, er at både Ap, SV og Sp har sammenfallende politikk på merkesakene våre, som arbeidsliv, nasjonal styring og kontroll og strategisk eierskap i industrien og god distriktspolitikk, sier hun.

Forbundslederen trekker også fram tillitsreform, mer seriøsitet i arbeidslivet, mindre midlertidighet, heltid og mindre forskjeller mellom folk som saker de tre partiene er enige om.

Fagforbundet har hatt besøk fra ledelsen i både Arbeiderpartiet og SV på tidligere landsstyremøter. Sist fredag var det Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Sp, sin tur.

Hvordan synes du innledningen til Vedum var på fredag da han besøkte landsstyret?

– Den var motiverende. Han snakker om de viktige sakene, som fellesskapsløsninger og en mer omfordelende skattepolitikk, beredskap og privatisering. Han ga veldig tydelig beskjed om dette og det liker vi å høre.

Rødt har vokst i oppslutning blant Fagforbundets medlemmer, spesielt i byene, og er like store som Høyre og SV i målingen. Synes du det er riktig å utelukke Rødt fra et mulig regjeringssamarbeid?

– Rødt har jo selv sagt at de ikke ønsker å sitte i regjering. Så det er en konsekvens av deres egen politikk at de ønsker å stå på utsiden. Og Fagforbundet har et landsstyrevedtak på at vi går for en rødgrønn regjering med SV, Sp og Ap i regjering og da er det vårt mandat, sier Nord.

Blålysarbeidere omfavner Sp

Partileder Trygve Slagsvold Vedum tror Senterpartiets vekst i Fagforbundet skyldes at kjernesakene treffer mange av medlemmene.

Det er Senterpartiets beste måling i Fagforbundet noensinne, og større vekst enn nasjonalt. Hva tenker du det er et resultat av?

– Senterpartiet ønsker å styrke tjenestene nær folk og de som gjør den jobben i praksis er mange av Fagforbundets medlemmer. De jobber i helsevesenet, i brannvesenet og i kommunen. Vi er tydelige på å ha offentlige tjenester både i store og små kommuner, sier Vedum.

Han trekker også fram oppsplittingen av jernbanen, pendlerfradrag og kost og losji som eksempler på innstramminger som rammer arbeidsfolk. Og også avgiftsøkninger på for eksempel strøm og drivstoff.

– Så det er summen av saker, sier han til Fagbladet.

Undersøkelsen viser at dere er absolutt størst blant ambulanseansatte og brann og redning. Hva er årsaken til det?

– Vi opplever mye støtte fra dem som jobber innen dette, og det er ikke så overraskende egentlig. Lokal beredskap har jo vært en hovedsak for oss, sier Vedum.

Det er stort flertall til rødgrønn regjering. Føler du deg sikker på et regjeringsskifte til høsten?

– Nei, det tar jeg ikke for gitt. Vi må bare stå på for det vi tror på. Folk er helt suverene, så det å ta en stemme for gitt det kan vi ikke gjøre, sier han.

Hvordan var stemningen hos Fagforbundet sist fredag da du gjestet landsstyremøtet?

– Det var veldig artig. Det var et enormt engasjement. Skulle egentlig være der en time, men det var veldig mange som ville sin meningen sin, det var kanskje 200 spørsmål. Men det er et tegn på at mange vil mye. Det var en god tone, men også klare utfordringer, sier han.

Vedum forteller at et av temaene som ikke ble diskutert, er hvem som eventuelt skal bli statsminister etter valget.

Ap vil mobilisere flere

Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet, er fornøyd med at målingene viser et stort rødgrønt flertall. Men hun mener Fagforbundets medlemmer trenger et sterkt Ap for å få gjennom noen viktige arbeidslivssaker.

Bare 16 prosent sier de planlegger å stemme på et av partiene i Solberg-regjeringen, eller støttepartiet Frp. Hva tror du det skyldes?

– Jeg tror det skyldes at man ser konsekvensene av åtte år med regjeringens politikk. Det har betydd dårlig kommuneøkonomi, dårligere vilkår for kommunalt ansatte, en svekket offentlig sektor og økte forskjeller. Og vi har sett regjeringas iver etter å privatisere helsetjenestene, sier Stenseng.

Arbeiderpartiet har samarbeidet med LO for å finne ut hva som er utfordringer innen arbeidslivet, og spesielt én sak peker seg ut:

– Det er hele faste stillinger, sier Stenseng til Fagbladet.

– Det er en veldig viktig sak for oss. Samtidig må vi sette foten ned for outsourcing av renhold. En veldig viktig sak er å stoppe privatiseringen av velferden, samt tillitsreform.

Senterpartiet har blant Fagforbundets medlemmer økt fra 11 prosent i Fagforbundets forrige måling i 2017, til 21 nå. Altså en større økning enn i nasjonale målinger. Hvilke saker har de truffet som Ap har bommet på?

– Jeg tror at oppslutningen rundt Senterpartiet har økt så mye på grunn av motstand mot denne regjeringen. De har målbåret det veldig høyt. Jeg tror Senterpartiet har mobilisert Fagforbundets medlemmer som ellers, rundt motstand mot sentralisering og prat om tjenester nært innbyggerne, sier hun.

Stenseng ser en positiv trend på meningsmålingene de siste månedene og håper at Arbeiderpartiet får nok stemmer til å gjennomføre de viktigste sakene.

– Skal vi klare å få flere hele faste stillinger og stoppe privatiseringen i velferden må Arbeiderpartiet bli sterke nok. Derfor må vi klare å mobilisere Fagforbundets medlemmer. Men det viktigste er å bytte ut høyreregjeringa og der er både SV og Sp gode samarbeidspartnere, sier hun.

Rødt i storbyene, grønt på landet

Fagforbundet har også brutt ned undersøkelsen langs ulike skillelinjer som bosted, alder, utdanningsgrad og yrke. Her er de mest åpenbare trendene:

• Aps «lekkasje» av velgere til de mindre partiene på venstresida er betydelig mindre jo eldre velgerne blir.

• Rødt og SV har mye høyere oppslutning blant velgere med høyere utdanning (mer enn fagbrev), enn blant de med lavere utdanning.

• Oppslutningen til Senterpartiet blir, kanskje ikke overraskende, større jo mindre kommune du bor i. Mens styrkeforholdet mellom Ap og Sp er 41,4 mot 8,3 blant velgere i regionkategorien «Oslo og omegn», er det 37,3 mot 36,4 i regionkategori 6, de «aller mest avsidesliggende kommunene».

• Rødt står relativt sett knallsterkt blant Fagforbundet-medlemmene i regionen Oslo og omegn – med 16,4 prosents oppslutning er partiet regionens nest største parti på målingen, bare slått av Ap.

• Ulike yrkesgrupper har ulike politiske prioriteringer. Senterpartiet er større enn Ap i gruppene «brann, redning og forebygging» og «prehospitale tjenester» (ambulanse, luftambulanse, pasientreiser og AMK), mens både SV og Rødt er større enn Ap i yrkesgruppen «bibliotekar» (gruppen «kulturarbeider» er for øvrig Rødts suverent sterkeste – partiet har en oppslutning på 35,2 prosent der, og er større enn Ap og Sp sammenlagt). Aps sterkeste oppslutning er i gruppen «Personal og HR», med 56,7 prosent, mens frisørene utmerker seg som Fagforbundets sterkeste Frp-resultat, på 11,3 prosent.

Ap faller, Sp vokser

På de siste tre valgmålingene i Fagforbundet hadde Ap en oppslutning på 53 prosent i 2009, 49 prosent i 2013 og 56 prosent i 2017. I 2009 var Frp nest største parti, med 16 prosents oppslutning, mens Høyre tok sølvplassering i 2013 med 21 prosent. I 2017 holdt Høyre andreplasseringen med 12 prosent, bare et hestehode foran Sp med 11 (i seg selv en kraftig økning fra 4 prosent i 2013).

I 2017-valget oppga også hele 22 prosent av de spurte at de var usikre på hva de ville stemme. Det var den største usikkerheten Fagforbundet-medlemmene hadde gitt uttrykk for i en slik måling – til i år.

Blant de andre stortingspartiene er SV det eneste som oppnådde mer enn 4 prosents oppslutning blant de spurte Fagforbundet-medlemmene i perioden 2009–2017, med henholdsvis 9, 7 og 6 prosents oppslutning.

Medlemsundersøkelse 2017: Fagforbundets medlemmer ferdige med Høyre-flørt

Fagforbundets valgundersøkelse

• En e-postutspørring som har gått til alle de rundt 305.000 Fagforbundet-medlemmene som har oppgitt en e-postadresse.

• Medlemsundersøkelsen skiller seg dermed fra undersøkelser flest, som blir gjort på telefon til et utvalg av befolkningen.

• 19 prosent av de spurte, cirka 52.000, svarte på ett eller flere spørsmål. Bare 33.190 medlemmer svarte på spørsmålet om partivalg – og av disse var det bare 23.790 som valgte et parti (de resterende 9400 svarte «vet ikke».)

• Svarprosenten i tidligere undersøkelser utført av eksterne byråer har vært på under 5 prosent.

• Svarprosenten blant tillitsvalgte i Fagforbundet er noe høyere enn svarprosenten blant vanlige medlemmer. Imidlertid viser Fagforbundets beregninger at dette ikke gir et statistisk signifikant utslag på representativiteten i målingen.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy